a


Заштитник грађана је, по сопственој иницијативи на основу сазнања добијених из средстава јавног информисања и видео снимака са друштвених мрежа, покренуо осам поступака контроле правилности и законитости рада МУП-а у вези са поступањем полицијских службеника према појединим грађанима у периоду од 8. до 11. јула 2020. године. У поступку је, између осталог, утврђено да су припадници Министарства унутрашњих послова током протеста у јулу 2020. године у Београду и Новом Саду незаконито и неправилно поступали према појединим грађанима, да нису имали видно истакнутe идентификационе ознаке и да је Сектор унутрашње контроле само у једном случају утврдио идентитет лица која су незаконито поступала.
На основу утврђених недостатака у раду Заштитник грађана је Министарству унутрашњих послова упутио препоруке о томе како би уочене недостатке требало отклонити, у циљу унапређења рада органа управе и спречавањa сличних пропуста у будућности.
Поступајући по упућеним препорукама Дирекција полиције је са садржином препорука упознала све руководиоце организационих јединица у седишту Дирекције полиције и руководиоце полицијских управа и наложила поступање стриктно и у складу са предметним препорукама. Са садржином препорука упознати су и сви руководиоци и запослени у полицијским управама.
Такође, Дирекција полиције је одржала састанке са руководиоцима организационих јединица који непосредно извршавају полицијске послове одржавања јавног реда и мира и обезбеђења скупова на којима је договорено да препорука која се односи на потребу да сви полицијски службеници приликом обезбеђења јавних скупова, одржавања јавног реда и мира и примене полицијских овлашћења према грађанима имају видно истакнуте идентификационе ознаке на основу којих их је могуће лако идентификовати буде имплементирана у тексту нове Уредбе о униформи, ознакама и опреми полицијских скужбеника, чија је израда у току. Уједно, наведено је да ће се предложити да се ова препорука имплементира и у текст новог Закона о унутрашњим пословима. У одговору Сектора унутрашње контроле се, између осталог наводи да ће предузимати све неопходне радње и мере из своје надлежности у складу са позитивно правним прописима Републике Србије и уз сво уважавање препорука Заштитника грађана.
У одговору МУП-а наведено је и да је донет Програм стручног усавршавања полицијских службеника МУП-а за 2021. годину, те да је од дана његовог доношења, наставу на тему „Заштита људских права лица лишених слободе и полицијских службеника похађало укупно 21.500 полицијских службеника. У истом периоду наставу из тематских јединица „Примена полицијских овлашћења“ и „Комисија за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре“ похађало је 2.283 полицијска службеника из ПУ за град Београд и свих подручних полицијских управа, а у предстојећем периоду наставиће се са реализацијом наставе.

 

 

Заштитник грађана је након добијања информација о наводном нарушавању здравља грађана и угрожавању животне средине испуштањем непријатних мириса из спалионице пластике у Прибоју покренуо поступак контроле правилности и законитости рада Министарства заштите животне средине.

Грађани Прибоја су у обраћању Заштитнику грађана навели да се несносан непријатан мирис из спалионице пластике, која се налази близу болнице, вртића и школе, осећа ноћу између 22 сата и 3 сата ујутру.

Заштитник грађана тражи од надлежног министарства да га у року од 15 дана обавести да ли је упознато са конкретним случајем као и о активностима које је тим поводом предузело.

b_300_0_16777215_00_images_2020_Foto_Zoran_Paali.jpegЗаштитник грађана Зоран Пашалић изјавио је данас, поводом Међународног дана деце - 1. јуна, да je пандемијa вируса Ковид-19 изменила начин живота људи у целом свету и утицалa на остваривање права детета.

„На почетку ванредног стања у Србији које је уведено због пандемије нису препознате потребе деце која имају специфичне потребе, као на пример деце са аутизмом, деце која не живе са оба родитеља или болују од одређених болести, али су након ургенције Заштитника грађана ти пропусти отклоњени или ублажени“, рекао је Пашалић.

Пашалић је навео да годинама указује на проблеме са којима се, као посебно рањива категорија становништва, суочавају деца, посебно на насиљe и занемаривање, али и на проблеме са којима се суочавају „деца улице“ или ромска деца по питању малолетничких бракова и отежаног приступа образовању.

b_300_0_16777215_00_images_2020_ENOK_1.jpegЗаменица Заштитника грађана за права детета Јелена Стојановић оценила је на он-лајн семинару Европске мреже омбудсмана за децу (ЕНОК), чије се редовно пролећно одржавање поклопило са обележавањем Међународног дана деце, да се све чланице ове мреже по питању заштите права детета сусрећу са врло сличним изазовима.

„Не могу да кажем да је једно право детета било више угрожено од неког другог права, већ сматрам да је пандемија вируса Ковид-19 дотакла све сегменте наших живота, утицала на сва права детета и нагласила слабости које су постојале пре кризе“, рекла је Стојановић.

„Због тога сматрам да је изузетно битна улога омбудсмана јер имају важну улогу да указују на потенцијалне опасности по остваривање права детета али и да отклањају пропусте који се појаве“, рекла је Стојановић.

Поступајући по препорукама НПМ-а, МУП је обавештење о остваривању права на телефонски разговор странаца смештених у Прихватилиште за странце превео на више језика и истакао на видном месту у објекту, док је од стране Управе граничне полиције органима који доносе одлуку о смештају у Прихватилиште указано да пазе да су малолетници заступани сагласно закону.

У вези препоруке Адвокатској комори Србије да формира листу адвоката који имају довољно знања и искуства да заступају странце у поступку враћања и достави је Прихватилишту, како би била доступна странцима који се овде налазе, Комора је обавестила да је сагласна са овим предлогом, али је истовремено указано на то да према постојећој регулативи адвокати који би пружали правну помоћ странцима којима је одређен боравак у Прихватилишту немају могућност да наплате награду и накнаду трошкова за свој рад. У одговору се даље наводи да је имајући у виду животну ситуацију и правни положај ових странаца евидентно да они у највећем броју случајева нису у могућности да плате правну помоћ, те да АКС предлаже да се измени Закон о бесплатној правној помоћи у делу који уређује круг лица који имају право на бесплатну правну помоћ, па ће Комора формирати листу адвоката који су заинтересовани да пружају праву помоћ странцима у Прихватилишту по усвајању измена и допуна овог Закона. Комора је упутила иницијативу Министарству правде за измену и допуну Закона о бесплатној правној помоћи у складу са наведеним. Истовремено, МУП је обавестио да ће, у циљу олакшаног приступа правној помоћи лицима која су смештена у Прихватилиште, одштампати адвокатски именик са списком адвоката, који се налази и јавно је доступан на интернет страницама АК Београда и АК Србије.

Финансијска средства за набавку путних листова за странце предвиђена су Планом набавки за 2021. годину, али не и средства за услуге превођења. Министарство здравља обавестило је МУП да ће у сарадњи са Домом здравља Палилула обезбедити услове и кадар за пружање здравствене заштите након завршетка изграде новог дела објекта Прихватилишта. МУП je у поступку припреме трогодишње стратегије активности УНХЦР изнео потребу за организовањем обука за полицијске службенике запослене по линији странаца на целој територији земље у вези са применом правила о забрани принудног удаљења. Како се наводи, ове обуке ће се реализовати чим то околности везане за пандемију буду омогућиле.

 

Заштитник грађана је, на основу информација из медија да је у селу код Власотинца супружник на силу увео супругу у ауто који је затим пустио низ низбрдицу, по сопственој иницијативи покренуо поступак контроле правилности и законитости рада тамошњег Центра за социјални рад и Министарства унутрашњих послова Републике Србије.

Заштитник грађана од ЦСР Власотинце тражи да му у року од 15 дана достави извештај о томе да ли се породица налази на евиденцији овог центра и да ли је раније било пријава за насиље у породици, као и које је мере Центар евентуално предузео како би се пружила адекватна подршка и заштита породици.

Од МУП-а, Заштитник грађана тражи да му у истом року достави извештај о активностима које су спроведене са посебним освртом на мере и радње које је полиција предузела како би се пружила адекватна подршка и заштита жртви.

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а на основу медијских написа да су ученици старијих разреда Основне школе „Славко Родић“ из Бачког Јарка сексуално злостављали млађег ученика са сметњама у развоју, покренуо поступак контроле правилности и законитости рада те образовне установе.

Заштитник грађана од ове школе тражи да му у року од 15 дана достави извештај и документацију о мерама и активностима које су предузете у овом случају, као и податке о сарадњи са полицијом и органом старатељства у овом случају.

Управа школе Заштитнику грађана треба да достави и извештај о евентуалним активностима у односу на ученике извршиоце насиља, као и ученика жртву, које сe предузимају.

Страна 13 од 505

panel flajer