a

Ради праћења поступања према мигрантима на државној граници са Републиком Северном Македонијом, тим Заштитника грађана у обављању послова Нaционалног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је у фебруару ове године посетио прихватне центре у Бујановцу и Прешеву, полицијске станице у Бујановцу и Прешеву, Регионални центар граничне полиције према Северној Македонији и Окружни затвор у Врању.

НПМ је у свом извештају указао на отежано спровођење реадмисије са Северном Македонијом, јер је током 2020. године Северној Македонији поднето 68 захтева за реадмисију исто толико лица и сви захтеви су одбијени. НПМ сматра да би у циљу стварања свих услова за законито управљање миграцијама, рачунајући и поступање према ирегуларним мигрантима, потребно подстаћи државе да у највећој мери сарађују. То свакако подразумева истрагу свих навода о кршењу људских права, али и сарадњу ради ефикасне борбе против незаконите миграције и успостављања брзе и делотворне процедуре и безбедног и уредног повратка миграната који не испуњавају услове за боравак у земљи.

Мали број миграната који се налази у прихватним центрима жели да уђе у поступак азила. УНХЦР је редовно присутан у центрима за прихват и збрињавање миграната и обавља процену потреба сваког новопридошлог мигранта. Организације цивилног друштва такође имају активности у центрима. Након регистрације у полицијској станици, мигранти који су изразили намеру да траже азил се премештају у неки од центара за азил. Малолетницима без пратње се поставља привремени старатељ из локалног центра за социјални рад. Они неко време проводе у прихватном центру у који су се јавили, да би првом приликом били премештени у установу која је намењена за њих, где добијају и другог старатеља. Теренски радници центара за социјални рад Прешево и Бујановац су сваког радног дана присутни у прихватним центрима. НПМ је у свом Извештају похвалио чињеницу да се предузимају континуиране обуке полицијских службеника за поступање према рањивим категоријама лица.

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је у марту 2021. године контролну посету Казнено-поправном заводу у Сомбору (КПЗ Сомбор), у циљу праћења поступања по препорукама које су том заводу упућене након посете обављене 2018. године. У извештају који је сачинио након контролне посете, НПМ је упутио осам нових препорука у циљу даљег унапређења поступања.

Поступајући по тим препорукама КПЗ Сомбор је отпочео са вођењем посебне евиденције о повредама осуђених, а у будућем раду лекар ће обављати преглед целог тела сваког лица лишеног слободе по пријему у Завод, детаљно ће документовати повреде које уочи, фотографисати их и уцртавати их у шему тела. Такође, лекар ће убудуће у извештај о уоченим повредама уносити наводе лица о начину настанка повреде, као и своје мишљење о повезаности навода. Наведеним поступањем КПЗ Сомбор ће унапредити свој рад, као и положај лица лишених слободе имајући у виду да адекватно обављени лекарских прегледи имају значајну улогу у борби против злостављања лица лишених слободе.

Прихватајући упућене препоруке, КПЗ Сомбор је отпочео са обезбеђивањем санитарних уређаја за све просторије, а предузете су и активности да се амбуланта у заводу опреми свим потребним инструментима за обраду рана. Поступање по овим препорукама НПМ ће пратити у даљем раду.

НПМ поздравља чињеницу да је Управа ове године потписала уговор са Заводом за заштиту здравља радника МУП како би се запослени којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем упућивали на редовне здравствене контроле у складу са важећим прописима, а такав здравствени преглед обављен је код седморо запослених у КПЗ Сомбор.

НПМ подржава активности КПЗ Сомбор и Управе за извршење кривичних санкција које су усмерене ка томе да се изгради нови објекат КПЗ у Сомбору како је то и предвиђено Стратегијом развоја система извршења кривичних санкција за период 2021-2027. године, а у даљем раду и кроз континуиране дијалоге са управом и заводом даље ће пратити спровођење тог пројекта.

Заштитник грађана затражио је од Општинске управе Лајковац да хитно спроведе поступак јавне набавке за избор пружаоца услуге личног пратиоца детета и да предузме све радње да се свој деци са те општине којој је таква услуга потребна обезбеди да пре почетка наступајуће школске године започну коришћење ове услуге.

Општина Лајковац има рок до 15. августа 2021. године да обавести Заштитника грађана о поступању по препоруци, уз достављање доказа о поступању.

Заштитник грађана је у поступку контроле законитости и правилности, покренутом по притужби грађана, утврдио да је Управа Општине Лајковац начинила пропусте у раду јер две године није предузела све потребне радње како би обезбедила услугу личног пратиоца деци, чиме је нанета штета и повређено право детета на образовање и на додатну помоћ и подршку у образовању и васпитању.

У изјашњењу Заштитнику грађана, општинска управа у Лајковцу је навела да због ванредних околности изазвaних вирусом COVID-19 поступак јавне набавке за избор пружаоца услуге није покренут током 2020. године. Међутим, ова управа ни до данас није покренула поступак јавне набавке иако је у буџету за ову годину издвојила средства за ту намену, реализовала две обуке у вези са услугом личног пратиоца детету и покретала више других поступака јавних набавки.

Заштитник грађана истиче да постојећа епидемија не сме бити изговор за неспровођење поступка јавне набавке за избор пружаоца услуге личног пратиоца детету јер се права детета не могу ограничавати, посебно што је у оваквим ситуацијама реч о најрањивијој и најосетљивијој категорији коју неблаговремено поступање и штетне последице погађају теже него остале.

Заштитник грађана Зоран Пашалић обавио је у недељу, 1. августа 2021. године, ненајављену посету Дому за децу и омладину ометену у развоју у Ветернику. Он је том приликом са својим сарадницима из НПМ-а и лекаром судске медицине др Ђорђем Алемпијевићем извршио детаљну контролу услова у којима бораве корисници тог дома.

„Током посете обишли смо установу и проверавали услове смештаја, режим здравствене заштите и дневних активности, разговарали смо са запосленима, као и са корисницима дома о начину остваривања њихових права. Такође, извршили смо увид у релевантну медицинску документацију“, навео је заштитник грађана Зоран Пашалић након посете.

По његовим речима, иако је посета била ненајављена, присутно особље поступало је професионално и пружало је максималну сарадњу тиму Заштитника грађана у обављању контроле рада установе и услова смештаја корисника.

Дом за децу и омладину ометену у развоју у Ветернику постоји готово педесет година, данас у њему борави скоро 500 корисника.

b_300_0_16777215_00_images_20210803Trbunje.jpegЗаштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је 30. јула 2021. године контролну посету Дому за смештај одраслих лица „Трбуње“.

Посета је обављена у циљу праћења поступања по препорукама које су овом Дому упућене након посете обављене 2019. године. У тиму за посету је, поред запослених у Одељењу НПМ-а, била и представница Комитета правника за људска права.

Иако је посета била ненајављена, руководство и запослени у Дому су остварили пуну сарадњу са представницима НПМ-а, омогућивши увид у релевантну документацију, разговоре са корисницима, као и обилазак Дома.

НПМ похваљује чињеницу да су предузете значајне активности на унапређењу материјалних услова смештаја корисника, као и да се наставља са предузимањем истих, са циљем да се у потпуности омогући остваривање свих права корисника.

b_300_0_16777215_00_images_20210729Amity1.jpegЗаменица Заштитника грађана Јелена Стојановић посетила је данас Дневни боравак за оболеле од деменције у почетној или средњој фази болести на Новом Београду и разговарала са корисницима услуга, њиховим сродницима - нефомалним неговатељима о значају такве врсте психолошке подршке на локалном новоу.

Стојановић је разговарала са госпођом Надом Сатарић, председницом удружења „Снага пријатељства – Amity" у Дневном боравку за оболеле од деменције о неопходности оваквих видова услуга у заједници и начинима на које локалне самоуправе могу да их развијају, као и о оснивању Српског удружења за Алцхајмерову болест, које пружа подршку оболелима и њиховим сродницима.

b_300_0_16777215_00_images_20210729Amity2.jpegДневни боравак на Новом Београду је недавно отворен као пилот пројекат удружења „Снага пријатељства – Amity", које се бави повећањем доступности услуга социјалне заштите, уз подршку Министарства за бригу о породици и демографију, а отворен је четвртком од 16 до 19 часова за оболеле од деменције у почетној или средњој фази болести који живе на територији Београда.

Заменицу Заштитника грађана су сродници - неформални неговатељи оболелих који су били присутни у Дневном боравку за оболеле од деменције обавестили да психолошка подршка и препознавање истог стања код других корисника, као и радна терапија значајно подижу нарушено самопоуздање оболелих и доводе до великог побољшања њиховог стања. Такође, пренели су јој и да време које корисници проводе у боравку практично представља време које неформални неговатељи могу да искористе да обаве неке своје обавезе или да једноставно предахну од свакодневног стреса којем су изложени.

Страна 8 од 509