a

Тим Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је 5. и 6. децембра 2018. године обавио ненајављену посету ПУ Сомбор, након које је сачинио извештај са препорукама.

У циљу поступања по препоруци НПМ-а да се за потребе ПУ Сомбор и полицијских станица у њеном саставу обезбеде просторије за задржавање које испуњавају важеће стандарде, ПУ Сомбор је предузела активности усмерене на обезбеђивање потребних новчаних средстава од стране Министарства унутрашњих послова за адаптацију просторија за задржавање.

ПУ Сомбор је поступила по упућеној препоруци и обезбедила присуство полицијских службеника у КПЗ Сомбор када се у просторијама КПЗ задржавају грађани.

b_300_0_16777215_00_images_grcka_21022019.jpegЗаштитник грађана Зоран Пашалић са сарадницима борави у посети Омбудсману Републике Грчке у Атини, где се поводом 20 година постојања те институције данас и сутра одржава дводневна конференција под називом „Држава и друштво – Изазови у области права и слобода“. На конференцији између осталих учествују омбудсманка ЕУ, омбудсмани из региона, представници међународних организација, као и државних органа Републике Грчке.

b_300_0_16777215_00_images_grcka_21022019_1.jpegЗаштитник грађана Зоран Пашалић је са грчким колегом Андреасом Потакисом потписао Меморандум о разумевању који предвиђа даље јачање пријатељских односа и узјамне сарадње између две институције у области заштите људских права и слобода. Потписивању документа, који између осталог предвиђа стварање услова за сарадњу у области поступања по притужбама, размену искустава, најбољих пракси и информација, пружање узајамне помоћи у промоцији и заштити људских права, као и организовање заједничких конференција, пројеката и програма, присуствовао је и амбасадор Републике Србије у Атини Душан Спасојевић.

Данас потписани Меморандум о разумевању са Омбудсманом Грчке шести је по реду, будући да је сличне билатералне споразуме Заштитник грађана већ је потписао са омбудсманима Бугарске, Турске, Румуније, Словачке и Русије. Претходно потписаним споразумима предвиђена је и узајмна сарадња у области заштите права и слобода наших држављана који живе или раде у некој од земљи са којом је потписан меморандум и обратно, њихових држављана у Србији.

„Нарочито је важан недавно потписани Меморандум са руским омбудсманом, јер управо у Русији ради и живи велики број наших грађана. О тим питањима сам разговарао и са колегиницом из Русије Татјаном Москалковом са којом сам постигао договор, између осталог, и око ефикаснијег рада по притужбама у области заштите права наших грађана, радних и породичних односа, као и бржег остваривања права лица лишених слободе,“ изјавио је Пашалић.

Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) је Установу за децу и младе „Сремчица“ у Београду посетио 25. маја и 16. јула 2018. године. О посетама су сачињени извештаји са препорукама за отклањање уочених недостатака и унапређење поступања према лицима са интелектуалним и менталним потешкоћама. Поступајући по препорукама, Установа је обавестила НПМ да је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања предузело мере како би се решили имовинско - правни односи и започело са адаптацијом објеката у циљу унапређење смештајних услова за кориснике. Такође, надлежно министарство је приступило и изради прописа како би се регулисало пружање медицинске заштите корисницима у Установи и ограничавања слободе кретања. Питање обезбеђивања потребних средстава у буџету Града Београда за пружање услуга становање уз подршку за кориснике са територије Београда није решено, с обзиром да су у припреми стратешка документа којим ће процес деинституциализације уредити на националном нивоу.

Данас се говори преко шест хиљада језика на планети, велики број њих је у опасности од изумирања, и према прогнозама до краја овог века половина ће нестати. Овај процес се чини незаустављивим, зато је од изузетне важности скренути пажњу на јединствену улогу употребе матерњег језика у очувању културе, традиције и идентитета, поручио је заштитник грађана Зоран Пашалић поводом 21. фебруара, Међународног дана матерњег језика.

У Србији су, поред српског језика, у службеној употреби 11 мањинских језика у 42 локалне самоуправе. Овај податак говори да је држава посвећена томе да се на темељан начин бави заштитом и унапређењем мањинских права на својој територији, која су умногоме изнад европског стандарда. Правилна и доследна примена постојећих закона омогућава грађанима Србије да се образују и информишу на матерњем језику, као и да га користе у службеној употреби пред органима јавне власти, што је од кључног значаја за очување националног идентитета, указао је Пашалић.

Заштитник грађана истовремено подсећа, да је неопходно уредити начин двојезичне наставе у школама на српском језику и на језику националне мањине у одређеној средини, као модел образовања деце припадника националних мањина. Чињеница је, наиме, да припадници националних заједница деценијама уназад по завршетку школовања често немају елементарно знање српског језика и самим тим једнаке шансе у даљем образовању и при запошљавању. Заштитник грађана сматра веома важним сарадњу са националним саветима националних мањина у Србији, како би заједнички радили на заштити и унапређењу права на, између осталог, службеној употреби матерњег језика, информисања на матерњем језику, као и обезбеђивању уџбеника на матерњем језику. Тим поводом заштитник грађана недавно се састао са представницима националних савета националних мањина са којима је договорено унапређење будуће сарадње у циљу њиховог даљег јачања.

Генерална скупштина УНЕСКО прокламовала је 1999. године Међународни дан матерњег језика, у знак сећања на студенте који су 21. фебруара 1952. године убијени у Даки у Источном Пакистану, данас Бангладешу, јер су протестовали због тога што њихов матерњи језик није проглашен за званични. Такође и са циљем да се скрене пажња на језичку разноликост и богатство наше планете.

На основу посете Дому за лица ометена у менталном развоју у Тутину, 8. новембра 2018. године, Национални механизам за превенцију тортуре сачинио је Извештај са препорукама за отклањање уочених недостатака и унапређење поступања према лицима са интелектуалним и менталним потешкоћама.

Поступајући по упућеним препорукама, Дом је обавестио НПМ да свака већа адаптација и санација материјалних услова у Дому захтева финансијску помоћ и подршку надлежног министарства, а да је Дом сходно својим финансијским могућностима предузео потребне мере ради отклањања најзначајнијих недостатака.Такође, питање обезбеђивања потребног броја запослених у Дому и даље је актуелно, с обзиром на то да надлежно министарство није доставило одговор НПМ-у о предузетим мерама у циљу решавања тог питања.

Заштитник грађана, у сарадњи са Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије и Сталном конференцијом градова и општина - Савезом градова и општина Србије, додељује награду градовима, општинама и градским општинама који су у 2018. години највише допринели развоју свих облика приступачности на својој територији, односно у свом окружењу.

На овај начин, Заштитник грађана жели да промовише примере добре праксе у области приступачности на локалном нивоу, као и да оствари бољу међусобну сарадњу са градовима и општинама у Републици Србији у циљу утврђивања стања у области приступачности и узрока због којих се, у пуној мери, не примењују прописи који гарантују права на приступачност јавних објеката, служби и услуга особама са инвалидитетом и тешкоћама у кретању или комуникацији. Такође, ова иницијатива ће пружити значајне информације за формулисање препорука и планова за унапређивање приступачности у оквиру надлежности градова, општина и градских општина.

Страна 8 од 394