a

b_300_0_16777215_00_images_20190625_Panel.jpegЗаштитник грађана у периоду од 24. до 26. јуна одржава обуку члановима Панела младих саветника, посвећену партиципацији деце. Овогодишња обука има за циљ учење деце вештинама како да формулишу и представе конкретне идеје за решавање проблема које имају, као и унапређење положаја деце.

Током обуке деца ће научити како да прецизно дефинишу проблем и последице које тај проблем носи по њих, циљеве и промене које треба да се остваре како би се проблем решио и активности које доводе до жељених промена. Посебан аспект обуке је „стављање идеје на папир“, односно формулисање предлога деце за решење проблема и како да своју идеју представе доносиоцима одлука.

Обуку ће, у новој школској години, пратити конкретне активности Панела, са одабраним групама деце у локалним заједницама. Уз подршку Заштитника грађана формулисаће се конкретни предлози деце за решавање одређених проблема деце, као и подношење тих предлога одговарајућим доносиоцима одлука.

b_300_0_16777215_00_images_20190624prijem.jpegНа имовинско-правне односе, на нерешена стамбена питања, на егзистенцијалне проблеме су се данас грађани највише жалили заштитнику грађана Зорану Пашалићу у оквиру активности „Отворена врата“, када заштитник грађана лично разговара са грађанима незадовољних радом јавне управе у Србији. Данашња „Отворена врата“ организована су шести пут ове године, а свеукупно више од 20 пута, током којих је Зоран Пашалић разговарао са 1200 грађана из Београда и унутрашњости.

Овај вид комуникације са грађанима омогућава заштитнику грађана непосредан и прецизнији увид у свакодневне проблеме грађана са којим се суочавају због кршења њихових загарантованих људских и мањинских права.

Поводом Светског дана избеглица Заштитник грађана позива државне органе да, иако је прилив избеглица из ратом захваћених подручја у Републику Србију смањен, наставе са напорима да се свима омогући одговарајући прихват и да се у ефикасном и правичном поступку утврди да ли постоји обавеза да им се пружи боравак и заштита.

Према подацима којима располаже Заштитник грађана, у нашој земљи у прихватним центрима се тренутно налази око 3000 миграната, а од почетка године њих мање од сто је поднело захтев за азил.

Од почетка избегличке кризе Заштитник грађана, у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), редовно посећује места у којима се налазе избеглице и мигранти и органе који поступају према њима. Током 2018. године обављене су 22 посете, о којима је сачињено 19 извештаја са 25 препорука за отклањање утврђених недостатака и унапређење поступања. Током ове године НПМ је интензивирао размену информација са Комесаријатом за избеглице и миграције, а са Министарством унутрашњих послова је успостављена сарадња у поступку принудног удаљења странаца, чији надзор обавља НПМ.

Светски дан избеглица се уз подршку Уједињених нација обележава 20. јуна сваке године и посвећен је подизању свести о ситуацији са избеглицама широм света.

Поступајући по сопственој иницијативи, Заштитник грађана покреће поступак контроле законитости и правилности рада Министарства просвете, науке и технолошког развоја поводом одлагања и померања завршног испита из математике за ученике осмих разреда, који је требало да буде одржан 18. јуна 2019. године. Заштитник грађана ће затражити од министарства релевантне информације о свим чињеницама и околностима које су довеле до одлагања завршног испита из математике, које је недопустиво.

Заштитник грађана путем средстава јавног информисања дошао је до сазнања да је Министарство просвете, науке и технолошког развоја одложило полагање теста из математике у оквиру завршног испита које је било заказано за 18. јун 2019. године у 9 часова за четвртак, 20. јун 2019. године. Према информацијама које су пренела средства јавног информисања, до одлагања је дошло због тога што су се на друштвеним мрежама појавили руком писани задаци из математике, које је осмаци требало да имају на тесту.

У међународном праву насиље према деци третира се као повреда права детета на живот, опстанак и развој, односно повреда основних права детета. Забрањени су сви облици насиља, злостављања, злоупотреба, експлоатације и занемаривања деце, којима се нарушавају физички, психички и морални интегритет личности детета. Република Србија је остварила напредак на плану развоја система заштите деце од насиља, али постоји разлог за забринутост због великог броја пријављених случајева насиља над децом. Међу њима су најизложенија деца која живе у домовима за институционалну бригу и деца са сметњама у развоју, истиче заштитник грађана Зоран Пашалић поводом 19. јуна, Међународног дана заштите деце од насиља.

Деца су данас изложена разним облицима насиља скоро у свим сферама живота: у школи, на интернету, у заједници, у породици. Широко је распрострањено вршњачко насиље у школама већ годинама уназад, а напори надлежних за његово искорењивање до данас нису дали очекивани резултат.

Један од најтежих облика насиља са дугорочним последицама по психичко здравље детета јесте насиље које дете доживи у породици, било да је директна жртва насиља, било да је сведок насилног чина, наглашава Пашалић. За то колико су нам деца незаштићена није нам потребно веће упозорење од трагедија која се десила у Београду пре само неколико дана, када је трогодишње дете страдало од руке своје мајке. У појединим медијским садржајима не води се рачуна о заштити идентитета детета које је жртва насиља. Уместо да се у таквим ситуацијама дете посебно заштити, оно се изнова повређује сензационалистичким писањем, које поред самог чина насиља које је доживело има несагледиве последице на његов целокупан развој.

Стога заједнички именитељ на државном и друштвеном нивоу мора бити борба за нулту толеранцију на насиље. У том правцу интердисциплинарни приступ жртви, брза и ефикасна заштита и правилно и правично санкционисање извршиоца насиља, мора бити и начин рада надлежних у спречавању насиља над децом, наглашава Пашалић.

b_300_0_16777215_00_images_20190618pristup1.jpegГрадови Лесковац, Сомбор, Смедерево, Лозница и ГО Врачар су добитници награде које је Заштитник грађана, у сарадњи са Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије и Сталном конференцијом градова и општина - Савезом градова и општина Србије данас доделио за највећи допринос развоју свих облика приступачности на својој територији у 2018. години.

Град Лесковац је награду добио за допринос развоју приступачности садржаја у области културе, Сомбор и Смедерево за допринос развоју информационо – комуникационе приступачности, Лозница за допринос развоју архитектонске приступачности, док ГО Врачар за институционалну подршку развоју приступачности. Признање је добила општина Свилајнац, док су похвалу заслужили град Вршац, општина Мионица, град Врање, Градска општина Пантелеј, Ниш, Градска општина Савски венац, Београд, општина Бела Паланка, град Зрењанин, град Нови Пазар, општина Рашка, општина Врњачка Бања и општина Параћин.

Генерална секретарка Заштитника грађана Оља Јовичић навела је да је данас прилика да се поздраве афирмативни примери градова локалних самоуправа у Србији који се труде да своје амбијенте и своје окружење направе приступачним свим грађанима, наравно и особама са инвалидитетом и старијим лицима.

b_300_0_16777215_00_images_20190618pristup2.jpegПрема њеним речима, мисија Заштитника, која је пре три године започета додељивањем ове награде, била је да учини Србију приступачнијом за све људе, као и да друштво учине што хуманијим. „Јер, где год постоји појединац којем нешто није доступно у Србији, ми не можемо досегнути део којем тежимо“, истакла је генерална секретарка.

Како је рекла, неопходно је да се подигне свест свих грађана да међу нама постоје и особе са инвалидитетом и старија лица којима нису у сваком тренутку доступни сви садржаји који су доступни остатку популације. „Оно чему смо ове године нарочито посветили пажњу јесте резултат тога што смо уочили да кроз културу и културно наслеђе, комуникацију са људима је добро правити артикулисани амбијент за све људе“, навела је Јовичић и додала да то значи да је потребно да све буде приступачно, односно да се направи друштво у целини где ће квалитет живота бити на задовољавајућем нивоу.

Заштитник грађана заједно са Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије и Сталном конференцијом градова и општина трећу годину заредом додељује награде и похвале градовима, општинама и градским општинама у Републици Србији који су у претходној години највише допринели развоју свих облика приступачности на својој територији, односно у свом окружењу.

Страна 8 од 407