a

Заменица Заштитника грађана за права детета и родну равноправност Јелена Стојановић позвала је данас надлежне органе и све учеснике у јавном животу да усвоје кодекс о правима грађана на интернету, којим би се препоручила правила понашaња учесника у тој сфери у циљу заштите права грађана, а посебно деце, од говора мржње и дискриминације по било ком основу.

Стојановић, такође, од Тужилаштва за високотехнолошки криминал тражи да предузме радње из своје надлежности ради кривичног гоњења лица за која постоји основ сумње да је извршило кривично дело Расне и друге дискриминације из члана 387 Кривичног законика.

“Дискриминаторно понашање и изјаве на интернету, попут оних које су пре неколико дана упућене деци припадницима ромске националне мањине, морају одмах бити санкционисани од стране надлежних органа. Зато тражим од Тужилаштва за високотехнолошки криминал да хитно реагује поводом последње дискриминације ромске деце на друштвеним мрежама”, навела је Стојановић.

“Заштита права и најбољег интереса детета треба да буде приоритет у раду надлежних органа али и целог нашег друштва”, навела је Стојановић и апеловала на све учеснике у јавној комуникацији да се уздрже од изјава и понашања које изазивају расну или дискриминацију по било ком основу.

Министарство унутрашњих послова поступило је по препорукама Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, које су достављене том органу у оквиру Извештаја о посети Полицијској станици Сјеница.

Како је у одговору наведено, убудуће ће се у записник о задржавању уписивати време када је блиска особа обавештена о лишењу слободе задржаног лица, коме ће по изласку из полицијске станице бити уручен и примерак записника. Такође, поступиће се по препоруци која се односи на обављање лекарског прегледа задржаног лица, чиме ће се обезбедити приватност лекарског прегледа и података о његовом здравственом стању. У просторији за задржавање обезбеђена је комплетна опрема за лежај, као и бољи доток природне светлости и вештачког осветљења, а обавештење о постојању видео надзора је истакнуто на видном месту и у унутрашњости просторије.

У одговору МУП-а достављене су и фотографије које документују поступање по препорукама НПМ-а о знатно унапређеним условима смештаја у просторијама за задржавање лица.

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, после сазнања да су грађани који остварују хонорарне приходе из иностранства добили позив да ретроактивно пријаве и плате порез за неколико претходних година, покренуо поступак контроле правилности и законитости рада Пореске управе Министарства финансија Републике Србије.

„Обраћали су нам се грађани да треба одједном да плате велике порезе за неколико година уназад на приходе из иностранства које остварују кроз хонорарни рад у области ИТ услуга, графичког дизајна, држања часова страних језика… Није спорна наплата пореза већ начин на који се врши контрола пријављивања и наплате пореза у овим случајевима“, рекао је Заштитник грађана Зоран Пашалић.

Пашалић од Пореске управе тражи да му у року од 15 дана достави информације да ли је претходних година редовно, на јаван и транспарантан начин, указивала грађанима да приход из иностранства по основу пружања различитих врста услуга представља опорезив приход, као и на обавезе физичких лица која остварују овакве приходе да подносе пореске пријаве, односно да сами обрачунају порез и доприносе и измире своје пореске обавезе.

Заштитник грађана тражи и да му Пореска управа достави податке о броју извршених контрола наплате пореза од физичких лица који остварују приходе из иностранства од октобра 2020. до краја те године, као и о броју извршених контрола ради провере подношења пореских пријава и наплате пореза у последњих пет година за сваку годину појединачно.

Пашалић истиче да је, иако Пореска управа сходно члану 24 Закона о пореском поступку и пореској администрацији није у обавези да обавештава пореске обвезнике о њиховим обавезама осим на лични захтев, потребан одговорнији и флексибилнији однос овог надлежног органа према пореским обвезницима с обзиром да су у питању нове делатности.

„Пореска управа треба да буде сервис грађана који ће им редовно и тачно указивати на њихове обавезе. Не може се грађанима у потпуности пребацити одговорност да самоиницијативно испуњавају пореске обавезе на које им Пореска управа није указивала“, нагласио је Заштитник грађана.

Пашалић је навео да ће по добијању информација од Пореске управе размотрити начине за проналажење решења које би грађанима који остварују приходе из иностранства од хонорарних послова олакшало плаћање доспелих пореских обавеза и како се овакве ситуације убудуће не би понављале.

Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) Заштитника грађана, предвођен заменицом заштитника грађана др Наташом Тањевић, посетио је 15. и 16. октобра 2020. године три полицијске станице у саставу Полицијске управе Кикинда, и то: Полицијску станицу (ПС) Кањижа, ПС Чока и ПС Нови Кнежевац. Све посете су биле ненајављене. Посета ПС Кањижа била је ноћна.

О обављеним посетама Министарству унутрашњих послова, ПУ Кикинда и посећеним полицијским станицама упућен је Извештај  од 4. новембра 2020. године са две препоруке за унапређење поступања према доведеним и задржаним лицима.

Министарство унутрашњих послова је, у благовременом одговору, обавестило Заштитника грађана да су сви начелници организационих јединица ПУ Кикинда упознати са препорукама, те да ће се у наредном периоду поступати у складу са упућеним препорукама да се у записнике о задржавању лица уносе и подаци о времену када је члан породице или друго блиско лице обавештено о лишењу слободе задржаног лица и да лекарском прегледу доведених и задржаних лица не присуствују полицијски службеници, осим на захтев лекара, као и да се присуство полицијских службеника лекарском прегледу писмено констатује, уз навођење разлога за присуство прегледу.

У погледу услова боравка у просторијама за задржавање лица, из одговора органа произилази да су у ПС Чока 28.10.2020. године започети радови на адаптацији просторија за задржавање тако да се од магацинског простора направе две просторије са по три лежаја.

Међутим, у вези са затеченим и у Извештају НПМ описаним стањем просторије за задржавање у ПС Нови Кнежевац, Министарство унутрашњих послова је обавестило Заштитника грађана да ће се просторија адаптирати када се за то обезбеде средства.

Заштитник грађана ће у обављању послова НПМ, у континуираном дијалогу са Комисијом за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре Министарства унутрашњих послова, наставити да прати поступање тог органа у складу са важећим прописима и стандардима у погледу услова које треба да испуњавају просторије за задржавање лица.

НПМ похваљује напоре који се на нивоу ПУ Кикинда предузимају у циљу превенције тортуре и унапређења стања у овој области.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, поступајући по препорукама НПМ-а, предузело је низ мера на реновирању и санацији оштећења на згради и унутрашњих просторија Дома за смештај одраслих лица ометених у менталном развоју у Трбуњу код Блаца. Дом је у одговору Заштитнику грађана доставио доказе, фотографије потпуно реновираних, и у складу са стандардима, опремљених спаваоница, тоалета, ходника са неклизајућим подовима и заједничких просторија за боравак корисника. Осим тога, набављена је опрема за амбуланту Дома, рачунарска опрема и опрема за кухињу и одржавање хигијене. Уграђен је лифт што ће у великој мери омогућило мобилност слабопокретних и непокретних корисника унутар зграде, а набављена су и једна инвалидска колица. Окружење је додатно оплемењено и хуманизовано осликавањем свеже окречених зидова, како би боравак корисника био што пријатнији. У циљу даљег подизања нивоа услуга, Дом је у фебруару 2020. године од надлежног Министарства затражио хитно запошљавање радника (1 социјалног радника, 1 кувара, 1 сервирке, 2 спремачице и 2 неговатеља).

Представници НПМ-а изразили су задовољство унапређењем смештајних услова за живот и боравак корисника, али и оних за рад запослених.

НПМ је посетио Дом за смештај одраслих лица ометених у развоју 28. јуна 2019. године. О посети је састављен Извештај са препорукама за отклањање уочених недостатака.

 

Поступајући по препорукама Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, Геронтолошки центар Панчево ће у наредном периоду радити на оснаживању дементних и непокретних корисника/ца и у складу са њиховим могућностима укључиваће их у програме и активности који су доступни психилошки очуваним корисницима и без тешкоћа у кретању. У оквиру реновирања Центра, очекује се ограђивање дворишта, што ће допринети већем степену слободе дементних корисника на отвореном простору и могућности чешћег извођења на свеж ваздух.

Установа је известила Заштитника грађана да је поступајући по препоруци НПМ-а сачинила и брошуре о правима корисника и поделила их својим корисницима.

У наредном периоду, Герентолошки центар ће настојати да од ресорног министарства добије одобрење за ангажовање још једног лекара на неодређено време, како би приправност лекара била доступна и ван радног времена, ноћу, викендом и у време празника, што тренутно није случај. Такође, установа је извршила допуне здравствених картона активних корисника у вези са детаљном анамнезом и описом соматског стања корисника при пријему у установу и утврдила процедуру како би убудуће искључиво специјалиста неуропсихијатар могао да ординира терапију антипсихотицима.

НПМ је посетио Геронтолошки центар у Панчеву 4. марта 2020. године. О посети је састављен Извештај са препорукама за отклањање уочених недостатака.

 

Страна 12 од 487