a

Тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ- а предвођен заменицом заштитника грађана др Наташом Тањевић посетио је 22. октобра Окружни затвор у Београду. Тим је у овој посети, као и у низу претходних које су реализоване у заводима за извршење кривичних санкција, посебну пажњу посветио поступању Завода у вези са присуством психоактивних супстанци и лечењу зависника.

Професионално поступање службеника Окружног затвора у Београди током посете представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа управе са Заштитником грађана.

 

Прихватилиште за странце у Падинској Скели наставило је након паузе у раду, изазване епидемијом коронавирусом, са проширењем капацитета доградњом новог дела објекта.

Управа граничне полиције је навела да су радови на изградњи објекта за смештај још 100 лица започети почетком септембра 2020. године, да се завршетак радова очекује крајем марта 2021. године, те да ће објекат садржати собе за смештај, трпезарију и кухињу, просторију за лекарске прегледе и друге неопходне просторије. У допису такође стоји да ће предстојећа систематизација радних места у МУП-у, омогућити запошљавање додатних полицијских службеника и функционисање објекта. Посебно је наглашено да ће након обезбеђивања просторије за лекарске прегледе бити потребно да се у сарадњи са Министарством здравља у Прихватилишту обезбеди здравствено особље, које би било свакодневно присутно, обављало лекарске прегледе, преписивало и делило терапију и вршило надзор над општим хигијенским условима.

Нова прихватилишта у Пландишту и Димитровграду још нису започела са радом услед мањих техничких недостатака, као и због недостатка полицијски службеника који би требало да буду радно ангажовани на пословима прихвата и смештаја странаца, стоји у одговору тог органа.

 

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), посетио је 29. октобра 2020. године Казнено – поправни завод у Пожаревцу-Забели. Током посете, пажња је била посвећена поступању завода у вези са присуством психоактивних супстанци и лечењу зависника.

Постојање психоактивних супстанци у затворима НПМ контролише и посматра са безбедносног, здравственог и третманског аспекта, а кључни налази из ове посете биће објављени у оквиру посебног тематског извештаја, након што се реализују планиране посете заводима.

 

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), на челу са заменицом заштитника грађана, др Наташом Тањевић, посетио је 27. и 28. октобра 2020. године, Специјалну затворску болницу у Београду. У саставу тима, поред запослених у Заштитнику грађана, били су и представници удружења и ангажовани експерти - лекар специјалиста психијатрије и лекар специјалиста судске медицине.

Посета је реализована ради праћења поступања према лицима на извршењу мера безбедности и заштитних мера медицинског карактера изречених у кривичном или прекршајном поступку.
Током посете, НПМ је обиласком установе утврдио стање у погледу смештајних и других животних услова за лица на извршењу мера безбедности медицинског карактера, обавио разговоре са управом Специјалне затворске болнице и запосленима о поступању према овим лицима и проблемима са којима се суочавају, посебно у погледу обезбеђивања адекватног социјалног прихвата и сарадње са центрима за социјални рад и установама социјалне заштите домског типа када се стекну медицински разлози за преиначење мере обавезног лечења и чувања у здравственој установи у меру безбедности обавезног лечења на слободи. Такође, извршен је увид у релевантну медицинску документацију у вези са лечењем, применом мере физичког спутавања и повредама форензичких пацијената.

Руководство и запослени Специјалне затворске болнице остварили су пуну сарадњу са тимом НПМ. Налази из ове посете биће представљени у склопу извештаја НПМ о поступању према лицима на извршењу мера безбедности и заштитних мера медицинског карактера.

Министарство унутрашњих послова обавестило је Заштитника грађана о поступању по препорукама упућеним у поступку контроле законитости и правилности рада Полицијске управе за град Београд, Полицијске станице Врачар, покренутом по сопственој иницијативи, у вези са догађајем од 15. априла 2020. године.

У одговору тог министарства наведено је да су полицијски службеници ПС Врачар кроз испраћаје смена упознати са препоруком Заштитника грађана и да ће у будућем раду поступати према лицима на начин који обезбеђује пуно поштовање права на неповредивост физичког и психичког интегритета и права на достојанство.

Према садржини извештаја о поступању по препорукама Заштитника грађана, у ПС Врачар предузете су активности како би се обезбедило да се у решењима о задржавању до 24 часа по Закону о прекршајима као почетак задржавања уноси моменат започињања примене полицијског овлашћења довођење, а свим задржаним лицима обавезно уручује писано обавештење о правима.

Такође, поступајући по препоруци, организована је обука из наставних области „Комисија за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре“ и „Полицијска овлашћења“, коју је преко е-учионице Министарства унутрашњих послова похађало 102 полицијска службеника. Настава ће бити реализована и у наредном периоду.

Дирекција полиције доставила је препоруку Заштитника грађана свим организационим јединицама.

Заштитник грађана је обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), октобра 2019. године, посетио Службу за психијатрију Опште болнице у Јагодини, након чега је тој установи и Министарству здравља упутио Извештај о посети са препорукама у циљу унапређења положаја психијатријских пацијената и поступања у свему у складу са стандардима у овој области.

Општа болница у Јагодини обавестила је овај орган да је одмах након посете НПМ отпочела са вођењем књиге евиденције о примени мера физичког спутавања пацијената и обезбедила посебну просторију за примену те мере.

У погледу препоруке да се створе услови и омогући пацијентима да проводе одређени део времена на отвореном, без обзира на временске прилике, НПМ је обавештен да је планирана реконстукција којом би психијатријски пацијенти добили зелену површину за рекреацију и боравак на свежем ваздуху, али да су радови одложени до даљњег због епидемиолошке ситуације. Такође, Општа болница у Јагодини је, у циљу реализације упућених препорука у погледу обезбеђивања обука здравствених радника о условима и поступку примене мере физичког спутавања и израде програма континуиране специјалистичке едукације средњег медицинског кадра, отпочела сарадњу са референтним установама у земљи.

У погледу препоруке упућене Министарству здравља да предузме активности у циљу формирања центра за заштиту менталног здравља у заједници, Министарство здравља обавестило је Заштитника грађана да је у току формирање радне групе за имплементацију и спровођење Акционог плана Стратегије за заштиту менталног здравља за период 2019-2026. године, као и да су, у условима пандемије, активности на том пољу условљене епидемиолошким препорукама, с обзиром да је за успостављање центара за ментално здравље неопходан рад на терену.

НПМ ће пратити даље поступање Министарства здравља и Опште болнице Јагодина по овим препорукама.

Страна 12 од 477