a

Тим Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је 24. и 25. јуна 2020. године посету Окружном затвору у Чачку и Полицијској управи у Чачку.

Дводневна посета Окружном затвору у Чачку спроведена је у циљу системске контроле стања у установи у погледу поштовања права лица лишених слободе Поред разговора са преко 30 осуђених и прекршајно кажњених лица, извршен је обилазак свих просторија, увид у релевантну документацију, као и разговори са службеним лицима. Такође, НПМ је пажњу посветио и питању присуства психоактивних супстанци у заводу и мерама које се предузимају у том погледу. Током посете, тим НПМ-a разговарао је и са свим притвореним лицима о поступању полиције према њима приликом примене полицијских овлашћења.

Тим НПМ-a је обавио две ноћне ненајављене посете и то Полицијској испостави у Чачку и Саобраћајној полицијској испостави, а 25. јуна и полицијској станици у Горњем Милановцу, у оквиру којих је контролисано поступање по препорукама Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања.

Све посете су обављене уз пуну сарадњу руководства и запослених у заводу и полицијској управи што представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ-ом.

Заштитник грађана закључио је данас споразуме о сарадњи у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) са шест удружења чијим је статутом предвиђен циљ удруживања унапређење и заштита људских права и слобода.

Заштитник грађана Зоран Пашалић потписао је појединачне споразуме са Виктимолошким друштвом Србије, Комитетом правника за људска права, А11 –Иницијативом за економска и социјална права, Центром за интеграцију младих,  Хелсиншким одбором за људска права у Србији и Одбором за људска права Ваљевo.

Потписаним споразумима ближе се уређује сарадња коју ће Заштитник грађана остваривати са изабраним удружењима у обављању послова НПМ а на основу Одлуке Заштитника грађана од 19. јуна 2020. године о избору удружења са којима ће Заштитник грађана сарађивати у обављању послова НПМ и у складу са чланом 2а. став 2. Закона о ратификацији Опционог протокола уз Конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака.

b_300_0_16777215_00_images_20200629_PotpisivanjeNPM.jpegСарадња Заштитника грађана са удружењима  у обављању послова НПМ спроводиће се кроз учешће представника и сталних стручних сарадника удружења у посетама местима где се налазе или се могу налазити лица лишена слободе, изради извештаја или делова извештаја о обављеним посетама, изради препорука за отклањање утврђених недостатака у раду установа где се налазе или се могу налазити лица лишена слободе, давању стручних налаза и мишљења о здравственом стању, нарочито насталим физичким повредама и претрпљеном психичком болу као последици било ког облика злостављања. Такође, сарадња ће се огледати и у изради извештаја или делова тематских извештаја о стању у области положаја лица лишених слободе, изради анализа и/или мишљења о прописима или нацртима прописа којима се уређују положај, права и обавезе лица лишених слободе.

Заштитник грађана покренуо је по сопственој иницијативи, а на основу информација из медија о нестанку малолетног детета из Ниша које је пронађено у околини Београда, поступак контроле законитости и правилности рада Центра за социјални рад „Свети Сава“ у Нишу.

Информације и копију комплетне документације нишки Центар за социјални рад у року од 15 дана треба да достави Заштитнику грађана, који ће по пријему одговора одлучити о даљем току поступка.

b_300_0_16777215_00_images_Logo_varijanta_1.jpeg

 

 

Заштитник грађана је у оквиру кампање ,,Пружи подршку” поводом обележавања Међународног дана поноса 27. јуна 2020. године свој лого обојио у дугине боје као знак подршке ЛГБТИ особама.

b_300_0_16777215_00_images_20200626dan_ponosa.jpegЗаштитник грађана указао је, поводом Међународног дана поноса 27. јуна, да се ЛГБТИ особе у Србији и даље сусрећу са нападима, претњама и насиљем и поновио да су потребне измене Кривичног законика којима ће се кривична дела извршена на основу сексуалне оријентације и родног идентитета третирати као дела расизма и нетолеранције.

Заменица заштитника грађана за родну равноправност Јелена Стојановић је са сарадницама у петак, 26. јуна, истакла заставе ЛГБТИ покрета на згради ове независне државне институције у знак подршке особама другачије сексуалне оријентације и родног идентитета.

Лого Заштитника грађана на званичном интернет сајту ове институције у суботу, 27. јуна, биће прекривен заставом дугиних боја.

Заштитник грађана констатује да се припадници ЛГБТИ заједнице још увек суочавају са насиљем, претњама, говором мржње и злочинима из мржње услед предрасуда и указује да се у Србији недовољно примењује институт злочина из мржње и не спроводе мере посвећене подизању свести о правима ЛГБТИ особа.

Поред ових проблема, Заштитник грађана наводи и правну неуређеност истополних заједница и последица прилагођавања (промене) пола и родног идентитета, али и проблем одржавања хормонског статуса транс особа због чега је у извештају за прошлу годину поновио препоруку Влади Србије о потреби регулисања правних последица прилагођавања пола и родног идентитета.

Међу бројне проблеме младих ЛГБТИ особа у Србији спада и тешка егзистенцијална ситуација у којој се нађу након што породицама саопште своју сексуалну оријентацију јер за њих не постоје одговарајући сервиси подршке, указује Заштитник грађана.

По питању заштите права интерсекс особа, Заштитник грађана подсећа да је у извештају за 2019. годину указао да Закон о забрани дискриминације и други релевантни закони експлицитно не забрањују дискриминацију интерсекс особа, иако је Република Србија добила такву препоруку у Трећем циклусу Универзалног периодичног прегледа Уједињених нација 24. јануара 2018. године.

Међународни дан поноса се обележава у знак сећања на протесте ЛГБТИ особа против систематског хапшења, прогона и злостављања од стране америчких власти који су почели у ноћи између 27. и 28. јуна 1969. године у Њујорку и представљају зачетак организованог активизма ЛГБТИ заједнице. Понос у контексту прославе Међународног дана поноса означава потребу да ЛГБТИ особе живе достојанствено и равноправно са осталим грађанима и грађанкама.

Након четири месеца паузе у пријему грађана због поштовања мера уведених у циљу спречавања ширења коронавируса, заштитник грађана Зоран Пашалић данас је наставио са пријемом грађана у седишту институције. Он је данас у оквиру активности „Отворена врата“ разговарао са десет грађана из Београда и унутрашњости, који су желели да му изнесу своје незадовољство радом органа јавне власти. Грађани су се данас највише жалили на непоштовање њихових права у односима са локалном самоуправом, катастром, здравственом инспекцијом, али и на повреду права особа са инвалидитетом.

Институција Заштитника грађана скоро три године организује активност „Отворена врата“. Та иницијатива се показала веома добром и због тога што су грађани и даље веома заинтересовани за непосредан разговор са заштитником грађана.

---------------------------------------------------------------------------------------

Зоран Пашалић разговорао са представницама Удружења родитеља и деце „Нестале бебе Београда“

b_300_0_16777215_00_images_20200626Udruzenje_gradjana.jpegУ оквиру активности институције „Отворена врата“, када заштитник грађана Зоран Пашалић лично разговара са грађанима о њиховим проблемима у остваривању њихових права пред органима јавне власти, данас су му се обратили представници Удружења родитеља и деце „Нестале бебе Београда“ Биљана Самарџић, Милена Јанковић и Дринка Радоњић. Оне су тражиле подршку институције у вези са подношењем иницијативе за измену и допуну Закона о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији, као и у вези са прибављањем информација од надлежних органа за неколико конкретних случајева несталих беба, а које су им неопходне ради покретања одговарајућих судских поступака.

Представнице удружења су позвале заштитника грађана да путем медија  апелује на родитеље несталих беба да подносе предлоге за покретање поступака пред надлежним судом на основу одредаба поменутог закона, с обзиром да велики број родитеља бојкотује закон због појединих његових недостатака. Родитељи су такође навели да су се обратили Уставном суду ради оцене уставности појединих одредаба закона.

Заштитник грађана је представницима појаснио да ова институција нема уставних, нити законских овлашћења да контролише рад  правосудних органа, али  да ће у оквиру својих надлежности, односно у оквиру поступака контроле рада органа управе, утврдити да ли је у поступању тих органа било пропуста због којих родитељи нису дошли до потребних информација неопходних за утврђивање чињеница о случајевима несталих беба.

Пашалић је истакао потребу да се законски успостави механизам истраге, којим би се утврдиле релевантне чињенице. Предложио је установљавање ДНК базе узорака родитеља коју би водила независна институција, суд или нека друга институција, као једно од могућих решења за утврђивање судбине нестале деце. Ова институција би гарантовала тачност и била у сталном контакту са другим европским земљама.

Заштитник грађана сложио се са представницама родитеља да је једини пут да се утврди истина у случајевима несталих беба обраћање надлежном суду, да свакако има места за побољшање постојећег закона кроз измене одредаба и упутио их да могу да поднесу притужбу на рад органа управе, у вези са недостављањем тражених информација.

Страна 9 од 459