a

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, на основу сазнања из медија о изузетно тешком положају шесторо деце која живе без родитеља у околини Алибунара, покренуо поступак контроле рада Центра за социјални рад Алибунар. Такође, затражена је информација и од Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност послова информацију о предузетим мерама и активностима у случају напуштене деце који је данас потресао грађане Србије, изјавио је заштитник грађана Зоран Пашалић. 

Како медији преносе, шесторо деце узраста од три до 15 година живе сама у трошној кући, тако што најстарији међу њима ради за надницу и заједно са сестром води води домаћинство и бригу о најмлађим члановима. Пашалић је изјавио да слика деце која преживљавају сама већ осам месеци, тако што зарађују и воде домаћинство, уместо да буду збринута попут осталих својих вршњака, недопустива у цивилизованом друштву и да захтева хитну реакцију надлежних у систему заштите деце.

Након утврђених чињеница о раду надлежних органа у овом случају јавност ће бити упозната са сазнањима Заштитника грађана и мерама које ће предузети, изјавио је Пашалић.

b_300_0_16777215_00_images_20200207_Izvestaj1.jpegЗаменик заштитника грађана Слободан Томић оценио је данас да национални савети националних мањина морају своје активности да учине доступнијим широј јавности, као и да развију стратегију и мере да би постали препознатљивији у јавности.

Томић је, на представљању посебног извештаја Заштитника грађана „Анализа о стању у области вршења јавних овлашћења националних савета националних мањина за период 2014-2018.“, рекао како резултати истраживања показују да су ови савети у претходном периоду своја овлашћења применили највише у области образовања и службене употребе језика и писма.

Истраживање је спровела институција Заштитника грађана 2019. године, уз подршку Мисије ОЕБС, а подаци су прикупљени стандардизованим упитницима.

Томић је рекао да су упутили препоруке надлежним државним органима и мишљење националним саветима националних мањина у циљу превазилажења утврђених проблема и унапређења остваривања права припадника националних мањина. Он је нагласио и да је институција Заштитника грађана од националних савета националних мањина од 2007. године примила скоро 1600 притужби, да је за 12 година рада упућено 209 препорука, а у 2019. години чак 24 препоруке. Према његовим речима, најчешће се притужбе односе на упис личних имена у матичне књиге рођених, остваривање права на образовање, информисање, културу и службену употребу језика националних мањина.

b_300_0_16777215_00_images_20200207_Izvestaj2.jpeg

Фотографија: Милан Обрадовић (Бета, ОЕБС)

Помоћница генералног секретара Заштитника грађана Јабланка Табаш представљајући извештај је навела да је анализом података уочено да је највише иницијатива, мишљења и предлога од националних савета националних мањина упућено у периоду доношења измена и допуна Закона о националним саветима националних мањина, Заштити права и слобода националних мањина и Закона о службеној употреби језика и писма у 2018. години. Према њеним речима, национални савети у највећој мери постају активни када се од њих тражи мишљење на нивоу локалне самоуправе, министарства или покрајинских органа. Она је додала да је посебно важно питање контакта са заједницом и рада у заједници, као и доступност информација о улози и јавним овлашћењима националних савета у заједници.

У посебном извештају се наводи и да национални савети не показују довољно иницијативе за решавање питања из области у којима су активни, као и да не могу да користе нека овлашћења зато што немају стандардизовани језик или језик националне мањине није уведен у службену употребу.

Шеф Мисије ОЕБС у Србији Андреа Орицио оценио је да су унапређење ефикасности савета, њихов професионални развој и интерна организација од суштинске важности и да би требало да буду наглашене свеобухватним стратешким планом. Према његовим речима, снажнија координација између националних савета националних мањина би омогућила размену знања и вештина које би знатно унапредиле њихову ефикасност.

Већина савета националних мањина не укључује у пуној мери законске норме које су предвиђене да подржавају културну аутономију националних мањина и недовољно ангажују своје заједнице када процењују на терену потребе које заједнице имају, рекао је Орицио, наводећи да је то један од главних закључака овог извештаја.

Комисија Републичког фонда за здравствено осигурање за лечење урођених болести метаболизма је на електронској седници, одржаној 24. јануара 2020. године, донела одлуку о започињању лечења девојчице, која болује од најтежег облика спиналне мишићне атрофије, леком „Спинраза“.

Према даљим информацијама, ради што ранијег започињања терапије, девојчица ће бити пребачена на Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „др Вукан Чупић“, док Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине не обезбеди формалне и техничке услове за набавку и примену наведеног лека.

Одлука о започињању лечења је донета 7 дана након што је Заштитник грађана покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Републичког фонда за здравствено осигурање, по сопственој иницијативи, а на основу сазнања добијених из медија да девојчица из Црвенке, која болује од најтежег облика спиналне мишићне атрофије (СМА), од априла 2019. године лежи на Одељењу интензивне неге Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине и још увек није ушла у програм за добијање лека, који зауставља прогресију ове ретке и тешке болести.

 

С обзиром да се корисницима станова у приватном власништву на неодређено време враћа обрачун закупнина на пређашњи начин, чиме ће закупнине бити значајно смањене у односу на тренутни износ обрачуна закупнине, као и да је број улазака власника у стан сведен на минималан број годишње, захваљујемо се на великом доприносу Заштитника грађана у решавању наших проблема, стоји у писму Удружења грађана за заштиту права заштићених станара у приватном власништву Србије које је данас упућено заштитнику грађана Зорану Пашалићу.

Повод за обраћање Удружења је усвајање Закона о изменама и допунама закона о планирању и изградњи од 3. фебруара 2020. године којим је прописано да престаје да важи члан 140. Закона о становању и одржавању зграда и да се за коришћење стана у својини грађана, задужбина и фондација, плаћа месечна закупнина на основу површине стана, квалитета зграде и стана, што поново омогућава индивидуализацију конкретне закупнине, како је то било предвиђено раније важећим Законом о становању. Истим Законом о изменама и допунама закона о планирању и изградњи, прописано је и да је закупац стана у својини грађана, задужбина и фондација дужан да омогући власнику стана улазак у стан једном годишње ради увида о начину коришћења стана, за разлику од раније важеће одредбе Закона о становању и одржавању зграда која је предвиђала да власник стана може да ући у стан најмање два пута годишње.

b_300_0_16777215_00_images_20200205_SastanakSE.jpegЗаменици заштитника грађана Слободан Томић и Јелена Стојановић и генерална секретарка Оља Јовичић са сарадницама састали су се данас са шефом Одељења против говора мржње Савета Европе Стефаном Валентијем, његовом сарадницом Ангелом Лонгом и пројектним тимом пројекта ,,Промоција различитости и равноправности“, који се спроводи у оквиру друге фазе Заједничког програма Европске Уније и Савета Европе Хоризонтална средства за Западни Балкан и Турску (Horizontal Facility for Western Balkans and Turkey). На састанку је било речи о активностима посвећеним унапређивању положаја ЛГБТИ особа и националних мањина, које би се реализовале у оквиру поменутог пројекта на предлог Заштитника грађана, као и о планираним активности у оквиру регионалне компоненте пројекта.

Јелена Стојановић поздравила је подршку Савета Европе у овом пројекту и активности посвећене унапређивању положаја ЛГБТИ особа, док је Оља Јовичић нагласила значај пројектних активности које је Заштитник грађана предложио у области унапређења положаја националних мањина.

Представници Савета Европе истакли су значај дугогодишње сарадње са Заштитником грађана. Од великог је значаја када Заштитник грађана укаже на конкретне видове кршења људских права осетљивих друштвених група са којима се сусреће у свом раду, истакао је Стефано Валенти.

Пројекат се реализује у циљу подршке спровођењу препорука Европске комисије против расизма и нетолеранције и Саветодавног комитета Оквирне конвенције за заштиту националних мањина Савета Европе у вези са питањима заштите националних мањина, ЛГБТИ особа, антидискриминације, спречавања говора мржње. Активности које је предложио Заштитник грађана потпадају под пројектне компоненте.

Пошто је из средстава јавног информисања дошао до сазнања да су на седишту Хрватског културног друштва у Новом Сланкамену, непознате особе ноћас поломиле прозоре и на фасади зграде исписале четири слова „С“, Заштитник грађана обратио се Министарству унутрашњих послова.

На основу информација којима располаже Заштитник грађана, а имајући у виду специфичност ситуације, Заштитник грађана тражи од МУП-а да га обавести о свим релевантним чињеницама и околностима тог догађаја, као и мерама које су предузете, најкасније у року од 15 дана од дана пријема акта. Након одговора министарства, Заштитник грађана ће одлучити о даљем току поступка и потреби предузимања мера из своје надлежности.

Подсећамо да је Заштитник грађана и раније упозоравао и реаговао на појаву графита који подстичу националну или верску нетрпељивост. Заштитник грађана је мишљења да је правовремено реаговање и предузимања превентивних мера од великог значаја како би се спречила могућност да овакви инциденти добију веће размере.

Страна 9 од 438