a

b_300_0_16777215_00_images_slika_medvedja.jpegУ оквиру пројекта Јачање заштите националних мањина у Србији, који финансирају Европска Унија и Савет Европе, одржани су округли столови на тему службене употребе језика и писма националних мањина у Сомбору, Медвеђи, Врању, Бујановцу и Босилеграду.

О правима припадника националних мањина у области службене употребе језика и писма и поступању Заштитника грађана, говорила је представница Заштитника грађана.

Учесници скупова били су запослени у градским општинским управама, чланови Савета за међунационалне односе, представници Националних савета за националне мањине, организација цивилног друштва и грађана.

На округлим столовима представљена је и заједничка публикација који су припремили Заштитник грађана, Министарство државне управе и локалне управе, Републички секретаријат за законодавство и Савет Европе.

Публикација је намењена запосленима у локалним самоуправа и представља приказ законских новина у области службене употребе језика и писама националних мањина.

 

 

Према оцени Европског Парламента и Уједињених нација, особе са аутизмом су једна од друштвених група која се најчешће искључује из живота заједнице и свакодневно се сусреће са неприхватањем и предрасудама околине и нерегулисаним законским оквиром о свом положају и правима, изјавио је заштитник грађана Зоран Пашалић поводом 2. априла, Свестког дана свесности о аутизму. Како је навео стигматизација je и даље обележје живота и свакодневнице особа са аутизмом. Истовремено, нису развијене специфичне услуге подршке које су им потребне како би у пуној мери биле укључене у заједницу. У великој мери је и даље раширено непознавање аутизма и начина на који се особама са аутизмом може пружити подршка у доношењу одлука и вођењу самосталног живота. Потребно је да успоставимо и развијамо програме ране интервенције, услуге подршке у образовном систему, услуге у заједници и друге сервисе подршки адекватне потребама деци и одраслима са аутизмом, како би им се у потпуности омогућило пуно уживање права и слобода, нагласио је Пашалић.

На институционалном смештају у Србији налази се око 90 особа са аутизмом, којe су збринутe у две специјализоване установе са смештај особа са овом врстом поремећаја, у Београду и Шапцу. Међутим, тачан број особа са аутизмом у Србији није познат, јер још увек не постоји национални регистар лица оболелих од болести од већег јавно-здравственог значаја, у које се сврставају и особе са инвалидитетом, упозорио је Пашалић.

Поводом обележавања Међународног дана свесности о аутизму чланови тима Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) су 1. априла посетили Стационар за децу и омладину са аутизмом у Земуну ради сагледавања положаја особа са инвалидитетом на институционалном смештаjу и контроле рада установе.

b_300_0_16777215_00_images_20190329Sastanak.jpegЗаштитник грађана Зоран Пашалић састао се у петак са представницима удружења и асоцијација новинара из Србије, како би заједнички размотрили иницијативу омбудсмана о покретању онлајн платформе за евиденцију напада на новинаре у Србији.

Идеја је да се направи јединствена онлајн платформа за евиденцију напада на новинаре, од притисака до физичких напада, насртаја на имовину и на живот. Такође, чињеница је да у мору дефиниција ми немамо јасну слику који напад како да дефинишемо, и тако долазимо у ситуацију да свако тумачи и евидентира нападе на свој начин: и тужилаштва, и судови, и полиција, као и новинарска удружења и невладине организације. Дефинисањем појмова и евиденцијом напада на новинаре на основу тих појмова на онлајн платформи, добили бисмо јединствену и прецизну евиденцију свих облика притисака и напада на новинаре у Србији, рекао је Пашалић.

Он је такође позвао новинаре да сами оформе радно тело које ће дефинисати појмове и евидентирају нападе на платформи. „Ја као заштитник грађана не мислим да сам довољно стручан да узмем учешће у раду тог радног тела, верујем да је то ипак првенствено посао струке, али ако ми се обрате за савет, радо ћу дати свој допринос“, додао је Пашалић.

Како је навео, онлајн платформа за евиденцију напада на новинаре постоји већ у Европи и у регији, тако да модел постоји, само треба прилагодити нашим условима.

b_300_0_16777215_00_images_20190329Sastanak2.jpegСастанку су присуствовали представници Удружења новинара Србије, Независног удружења новинара Србије, Друштву новинара Војводине, Асоцијације медија, Локал преса, Удружења електронских медија COMNET, Професионалног удружења новинара Србије PROUNS, Удружења медија и медијских радника и Синдиката новинара Србије. Сви су се сложили да притисци на новинаре постају све већи и опаснији, те подржавају иницијативе Заштитника грађана за потребом прецизне евиденције тих притисака и напада.

Састанак је био први у низу које ће заштитник грађана одржати са новинарима на тему покретања онлајн платформе. За четвртак је предвиђен састанак са представницима штампаних медија и портала, а за петак са представницима електронских медија са националном покривеношћу као и регионалних и локалних.

b_300_0_16777215_00_images_ubicef_2.jpegЗаштитник грађана Зоран Пашалић присуствовао је првој радионици са децом у процесу израде Добровољног националног извештаја о остваривању Циљева одрживог развоја у Републици Србији. Учешће деце у изради овог извештаја је организовано уз подршку УНИЦЕФ и има за циљ да се на што ширим основама прибаве ставови, мишљења и предлози деце у вези са остваривањем Циљева одрживог развоја.

У радионицу су укључени и чланови и чланице Панела младих саветника Заштитника грађана. данашња радионица посвећена је обуци деце на тему мобилног новинарства као начина на који деца дају своје виђење питања која их се тичу, примају и деле информације и шире информације о правима деце и партиципацији деце.

Поздрављајући децу и организаторе ове активности, заштитник грађана посебно је истакао да институција омбудсмана посебну пажњу посвећује јачању партиципативности деце и да су активности које спроводи у значајном делу усмерене на подстицање органа власти да о свим питањима која се тичу деце прибаве и са дужном пажњом размотре ставове и мишљење деце.

b_300_0_16777215_00_images_unicef_1.jpegНа децу посебан утицај имају мере које планирамо и спроводимо. Зато их морамо укључити као партнере и саговорнике, јер њихова перспектива често недостаје одраслима када одлучују о мерама и интересима деце, рекао је Пашалић. Управо у жељи да се институционализује партиципација деце и у највећој мери укључе децу у разматрање свих питања која се деце тичу, основан је Панел младих саветника Заштитника грађана, а Посебним извештајем Заштитника грађана о стању права детета поред препорука

Заштитника грађана органима су упућене и препоруке које су дала деца у различитим областима (образовање, здравље, заштита од насиља, положај деце са сметњама у развоју), додао је Пашалић.

Активности Панела младих саветника Заштитника грађана су на европском нивоу препознат пример добре праксе. „Активности и рад Панела ћемо и даље јачати и у томе очекујемо подршку и сарадњу са свим организацијама које се баве децом, као и са установама чије услуге деца користе“, нагласио је заштитник грађана.

b_300_0_16777215_00_images_20190329_Skol.jpegТоком посете београдским основним школама „Алекса Шантић“ и „НХ Синиша Николајевић“, представнице Сектора за права детета, родну равноправност и права особа са инвалидитетом Заштитника грађана разговарале су са ученицима о њиховим правима и међународним и домаћим документима у којима су прописане обавезе државе у области права детета, механизмима заштите права детета и ученика и улози коју у том систему има институција републичког Заштитника грађана. Такође су указале на значај Панела младих саветника у промовисању права детета на партиципацију, а представник Панела младих саветника упознао је ученике са досадашњим активностима овог сталног тела Заштитника грађана и на свој начин, у интерактивној вршњачкој едукацији, разменио знања и искуства о правима детета.

b_300_0_16777215_00_images_20180328Gradjani1.jpegЗаштитник грађана Зоран Пашалић је данас у оквиру активности „Отворена врата“ разговарао са двадесеторо грађана из Београда и Србије, који су се институцији обратили захтевом да лично заштитнику грађана пренесу незадовољство радом органа јавне управе и затраже помоћ у остваривању њихових права. Грађани су се приликом данашњег разговора са заштитником грађана највише жалили на рад Фонда ПИО, на поступање МУП-а, на повреду права из закона о становању, на угрожавање основних људских права.

b_300_0_16777215_00_images_prijem_29032019.jpegДанас се заштитнику грађана обратио и притужитељ из Београда, чију породицу је јавни извршитељ, уз асистенцију полиције, пре два дана ненајављеном акцијом иселио. Заштитник грађана је најавио да ће се обратити надлежним институцијама у погледу притужбе на процедуру и начин извршења исељења те породице из стана.

Институција већ више од годину дана организује активност „Отворена врата“, а заштитник грађана Зоран Пашалић је до данас разговарао са скоро две хиљаде незадовољних грађана. Заштитник грађана је овај непосредан начин комуникације иницирао како би се лично уверио која права се најтеже остварују пред органима јавне управе.

Страна 9 од 400