a

Заштитник грађана је, после сазнања из медија да је над двоје деце из Неготина извршено кривично дело недозвољене полне радње, покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Центра за социјални рад у том граду.

Заштитник грађана је из медија добио информације да је починилац овог кривичног дела ухапшен, али је због постојања могућности угрожавања или повреде права и најбољих интереса детета затражио од ЦСР Неготин да му у року од 15 дана достави детаљан извештај о поступању, мерама и активностима које је предузео до сада.

ЦСР Неготин треба да обавести Заштитника грађана и да ли се породице ове деце налазе на евиденцији Центра, као и да ли је раније било пријава, сазнања или сумњи о евентуалној злоупотреби, насиљу или занемаривању деце.

b_300_0_16777215_00_images_2020_Panelisti_2014.jpegЗаштитник грађана je овог децембра обележио десет година од оснивања Панела младих саветника Заштитника грађана, у оквиру којег је кроз укључивање деце и младих у избор тема значајних за унапређење њихових права и указивање на проблеме са којима се сусрећу, рађено на побољшању положаја деце и младих у Републици Србији.

„Захваљујемо се свим младим саветницима на доприносу који су дали учешћем у раду овог органа на остваривању и заштити права детета. Посебно се захваљујемо што сте енергијом, ентузијазмом, идејама и искреном посвећеношћу оплеменили рад ове институције и учинили да будемо још бољи“, саопштио је Заштитник грађана.

Млади саветници Заштитник грађана своје активности наставиће 2021. године кроз пројекат „Деца деци - упознај своја права“ којим ће се вршити вршњачка размена знања о правима детета и њиховој заштити, чији је покровитељ Заштитник грађана Републике Србије. У оквиру пројекта, који финансира Амбасада Бугарске у Београду, планиране су обуке младих панелиста о правима детета и вишедневна Летња школа на исту тему, а биће израђени и бројни промотивни и информативни материјали о дечијим правима.

Panelisti_o_decii_medijima_2019.jpgПримењујући у пракси један од основних принципа на којима почива Конвенција Уједињених нација о правима детета - принцип партиципације детета, Заштитник грађана је у децембру 2010. године основао Панел младих саветника Заштитника грађана и одржао први састанак са 30 дечака и девојчица из целе Србије. Панел младих саветника је тако постао облик трајног учешћа деце и младих у раду Заштитника грађана, првог државног органа у Србији који је у свој рад укључио децу.

Основна улога Панела младих саветника је да пренесу Заштитнику грађана теме које су важне деци и младима, укажу на проблеме са којима се сусрећу, представе своје ставове и покрену питања која су од значаја за побољшање положаја деце и младих у Србији. Поред тога, млади саветници промовишу право детета на слободно изражавање мишљења и учествовање у доношењу одлука које се тичу детета, упознају другу децу са правима детета и подстичу вршњаке да преузму активну улогу у унапређењу остваривања и заштите њихових права.

У Панелу младих саветника су равномерно заступљене девојчице и дечаци из свих крајева наше земље, деца из основних и средњих школа, као и деца из осетљивих група. Чланови Панела су успешно завршили обуке у организацији Заштитника грађана међу којима су обуке на теме: општа људска права, а посебно права детета, заштита од насиља, заштита од дискриминације, механизми настанка стереотипа и предрасуда, проблеми и положај деце у покрету и могућности за побољшање дечјег стандарда, затим партиципација деце, јавно заступање и подизање свести о потреби увођења законске забране телесног кажњавања деце, право на игру и слободно време, вршњачка едукација за рад са децом, вештине радионичарског рада и многе друге.

b_300_0_16777215_00_images_2020_Sarajevo_2014-2.jpegСа друге стране, чланови Панела су учествовали на обукама и семинарима у организацији других државних органа, као и организација цивилног друштва. Млади саветници Заштитника грађана су били и предавачи на многим конференцијама на којима су представили ово стално тело Заштитника грађана које промовише партиципацију деце и причали о активностима Панела и резултатима тих активности.

Млади саветници су упознали своје вршњаке широм земље са Конвенцијом УН о правима детета и улогом институције Заштитника грађана у заштити права детета, спровели су истраживања о заштити деце и ученика од насиља у школама и о ставовима деце и младих према физичком кажњавању, а кроз акцију „Деца-деци и деца за децу“ одржали радионице са децом и младима који живе и раде на улици. Одржали су предавања о правима детета ученицима основних и средњих школа широм наше земље. Поред тога, панелисти су упутили Скупштини Републике Србије, Влади Србије, министарствима, школама и другим надлежним институцијама препоруке за побољшање положаја деце и бољу заштиту њихових права.

Поводом посете Клиници за психијатрију Клиничког центра Војводине, Заштитник грађана је у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), упутио маја 2020. године Извештај са 13 препорука за отклањање уочених недостатака.

Клинички центар Војводине (КЦВ) обавестио је Заштитника грађана да су у сарадњи са Канцеларијом за управљање јавним улагањима обезбеђена средства за реконструкцију зграде Клинике за психијатрију, чије је спровођење планирано у 2021. години, на који начин ће се, у складу са упућеним препорукама, унапредити материјални услови намењени стационарном психијатријском лечењу деце и адолесцената и омогућити позитивно терапијско окружење пацијентима на Клиници.

Такође, Клинички центар Војводине (КЦВ) обавестио је Заштитника грађана да је, поступајући по препорукама НПМ, Клиника за психијатрију изменила образац за давање пристанка на болничко лечење и медицинске мере, како би се избегло паушално давање сагласности на медицинске мере, и разрадила доступне рехабилитационе психосоцијалне активности које подразумевају континуирану индивидуалну и групну психотерапију, као и окупациону терапију. У вези са поступањем према агитираним пацијентима, наведено је да је допуњена евиденција о примени мере физичког спутавања механичким ограничењем.

Пацијентима чије здравствено стање то дозвољава, Клиника континуирано омогућава да проводе време на свежем ваздуху, што се наводи да ће бити значајно доступније након планиране реконструкције зграде.

Поступајући по препорукама, информације о правима пацијената и механизмима њихове заштите постављене су на Клиници и у оквиру болничких одељења, као и Књига жалби и Књига утисака.

У одговору Клиничког центра Војводине наведено је и да је један лекар већ упућен на специјализацију из дечије психијатрије, док ће други лекар на исту специјализацију бити упућен током текуће године.

У погледу препоруке упућене Министарству здравља да предузме активности у циљу формирања центра за заштиту менталног здравља у заједници, Министарство здравља обавестило је Заштитника грађана да је у току формирање радне групе за имплементацију и спровођење Акционог плана Стратегије за заштиту менталног здравља за период 2019-2026. године, као и да су, у условима пандемије, активности на том пољу условљене епидемиолошким препорукама, с обзиром да је за успостављање центара за ментално здравље неопходан рад на терену.

Заштитник грађана у обављању послова НПМ-а је током 2020. године реализовао преко 40 посета полицијским управама и полицијским станицама у њиховом саставу, изјавила је др Наташа Тањевић, заменица заштитника грађана и руководилац НПМ-а, на 6. састанку IPCAN (Independent Police Complaints Authorities' Network), који је одржан 16. децембра 2020. године. Све посете биле су ненајављене, тиму НПМ-а су пружене тражене информације, омогућен увид у документацију и ненадзирани разговори са лицима лишеним слободе, а сарадња са полицијским службеницима била је потпуна и професионална, истакла је Тањевић. Такође, НПМ је током посета заводима за извршење кривичних санкција обављао разговоре са притвореницима, који су на спровођење те мере доведени након полицијског задржавања, а у циљу прикупљања информација о поступању полицијских службеника према њима током задржавања, као и приликом примене других полицијских овлашћења, нагласила је Тањевић.

Пратећи поступање полиције по препорукама Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања које су нашој земљи упућене након посете Комитета 2017. године, НПМ је утврдио унапређење, посебно у погледу унапређења услова за боравак задржаних лица у просторијама за задржавање, с обзиром на то да је велики број просторија за задржавање адаптиран у складу са стандардима. Међутим, већина полицијских управа и полицијских станица које је НПМ обишао немају посебне просторије за саслушање лица које су опремљене техничком опремом за аудио и/или видео снимање, иако постојање тих просторија представља један вид превентивног поступања и значајну меру заштите лица лишених слободе од евентуалног недозвољеног поступања полицијских службеника, а недостају и континуиране обуке криминалистичких инспектора о техникама саслушања и испитивања. НПМ и даље инсистира у својим појединачним и годишњим извештајима, на поступању по наведеним препорукама и с тим у вези је успоставио дијалог са МУП-ом.

НПМ је ове године обављао и ноћне и ране јутарње посете полицијским станицама ради праћења поступања према доведеним и задржаним лицима у вези поштовања основних права које су уједно и гаранција против злостављања: права на приступ адвокату, лекару, права да се блиска особа обавести о лишењу слободе и упознавање са правима, навела је Тањевић. У овом делу приметан је напредак у поступању полицијских службеника, с обзиром на чињеницу да се задржана лица са којима је тим разговарао нису жалила на остваривање ових права, а да је увидом у документацију утврђено да се ова права у највећем броју случајева поштују, као и да су унапређене евиденције које полицијске станице воде за задржана лица. Тањевић је посебно похвалила рад појединих командира полицијских станица, који су и пре достављања извештаја са препорукама, прихватили сугестије НПМ-а и обезбедили неопходно поступање.

НПМ је такође пратио поступање полиције током јавних окупљања у јулу месецу ове године према грађанима, као и према ухапшеним лицима у полицијским станицама, рекла је Тањевић и додала да су налази из тих посета објављени у посебном извештају који садржи 11 препорука за отклањање утврђених недостатака и унапређење стања у овој области (од којих је МУП-у упућено 9 препорука).

У свету се 21. децембра обележава десет година од усвајања Правила УН о третману жена затвореница и ванзаводским мерама за жене које су учиниле кривична дела, познатих под називом Правила из Бангкока (Бангкочка правила). Ослањајућу се на известан број резолуција УН у области заштите људских права, та правила су посебно истакла потребу формирања глобалних стандарда у поступању надлежних органа према затвореницама. У својој основи, она истичу родни и антидискриминаторни акспект, дефинишући заштиту права жена у појединим областима у којима се до тада уопште није придавала пажња, као што су затвори.

Ова правила указала су на потребу стварања праведнијег и сигурнијег окружења за жене, у коме постоји алтернатива затвору, посебно за оне које се боре са сиромаштвом, насиљем, менталним здрављем или су учиниле ситне прекршаје. Залажу се за друштво и државу који поштују достојанство жене и теже побољшању њеног положаја у свим животним ситуацијама. Истичући чињеницу да су жене у затвору по правилу мајке и примарни старатељи у породици, Бангкочка правила наглашавају да оне као затворенице треба да буду смештене близу куће и да остану у контакту са породицом. Затворска здравствена нега и хигијена треба да одговоре на специфичне потребе жена, да им се обезбеде редовни гинеколошки и посебни здравствени прегледи као и континуирана психолошка подршка. Такође, затвори би требало да обезбеде основне потребе жене, специфичне за њену сексуалну оријентацију, полни идентитет и изражавање, инвалидитет, етничку припадност и старост. Не треба заборавити и женско особље у затвору, које би на радном месту требало да има једнаке могућности у погледу обуке и напредовања као и мушкарци, али и сигурност и безбедности на послу.

Заштитник грађана у оквиру опште надлежности и у обављању послова НПМ-а прати поступања према женама у кривичноправном систему и затвореним установама и подстиче промене у пракси и закону, укључујући и питање алтернативе притвору/затвору. С тим у вези, НПМ годинама уназад указује на негативне аспекте дуготрајног извршења мере притвора према женама, с обзиром на то да су поједине жене у притвору, због релативно малог броја, практично у усамљењу. Наиме, иако у систему извршења кривичних санкција усамљење/самица представља посебну, дисциплинску меру која је строго временски ограничена, у постојећој пракси то је за поједине притворенице редован начин извршења мере притвора. Такође, иако је Управа за извршење кривичних санкција предузела значајне активности на унапређењу материјалних услова смештаја лица лишених слободе и повећања капацитета завода, и у оквиру наведеног изграђен је нови објекат у КПЗ за жене у Пожаревцу, ово је и даље једини завод где се смештају жене којима је изречена казна затвора чиме се онемогућава да завод буде у близини дома затворенице, а самим тим отежавају и редовни контакти са породицом, што је битно за њихову интеграцију и социјалну инклузију након изласка на слободу.

Прихватајући мишљење Заштитника грађана о значају превентивних лекарских прегледа у КПЗ за жене у Пожаревцу, овај завод је донео Директиву о праћењу здравственог стања и спречавању обољевања осуђеница којом је утврдио динамику, обим и садржину превентивних прегледа.

Заштитник грађана ће наставити да прати поступање према женама, као посебно осетљивој категорији лица лишених слободе и предузимати активности у правцу унапређења стања у овој области.

Тим Заштитник грађана у обављању послова НПМ-а посетио је Клинику за психијатрију Клиничког центра Ниш и у извештају о обављеној посети констатовао да је Клиника смештена у стару зграду која се налази у оквиру комплекса Специјалне болнице за психијатријске болести „Горња Топоница“ (око 13 км ван града Ниша), да су услови за смештај пацијената и рад запослених неадекватни, те да дислоцираност

Клинике ван КЦ Ниш отежава рад Клинике. НПМ је упутио препоруке за унапређење материјалних услова на Клиници и похвалио уочене напоре запослених да у постојећим условима за рад обезбеде адекватно пружање здравствене заштите пацијентима. Уједно је указао да преоптерећеност запослених у датим условима може проузроковати пропусте у раду и смањење квалитета здравствене заштите, што погодује настанку понашања која могу имати карактер злостављања.

Поступајући по препорукама НПМ-а, Клиника за психијатрију Клиничког центра Ниш предузела је активности ради потпуног и детаљног евидентирања података од значаја за спровођење мере физичког спутавања агитираних пацијената и унапређења поступања у погледу информисаног пристанка пацијената на предложену медицинску меру.

Међутим, изостао је одговор управе Клиничког центра Ниш о поступању по препорукама НПМ и успостављању сарадње са Министарством здравља у вези са унапређењем материјалних услова смештаја пацијената на Клиници за психијатрију и одржавања зграде у задовољавајућем стању, реновирањем тоалета и купатила ради обезбеђивања приватности пацијентима приликом купања, потпуним опремањем Клинике за психијатрију прописаном опремом за обављање стандардних дијагностичких процедура, као и радним ангажовањем недостајућег броја запослених.

Министарство здравља обавестило је Заштитника грађана да уколико постоји потреба за инвестиционим улагањима, здравствена установа би требало да се обрати том министарству – Комисији за инвестициона улагања.

Имајући у виду наведено, Заштитник грађана ће у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре, по окончању актуелне епидемиолошке ситуације, у дијалогу са управом Клиничког центра Ниш инсистирати на побољшању услова смештаја и лечења пацијената на Клиници за психијатрију, имплементацији упућених препорука НПМ и отклањању утврђених недостатака.

Страна 9 од 482