a

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а после информација на друштвеним мрежама да је у Општини Апатин већем броју деце са сметњама у развоју укинута услуга личног пратиоца и тиме им ускраћено право на образовање, покренуо поступак контроле правилности и законитости рада ове локалне самоуправе.

С обзиром да постоји могућност угрожавања или повреде права и најбољих интереса детета јер деца са сметњама у развоју без личног пратиоца не могу да похађају школу, Заштитник грађана од Општинске управе Апатин тражи да га обавести о свим околностима везаним за наводе на друштвеним мрежама, као и о мерама и активностима које ће предузети у овом случају.

Заштитнику грађана у року од 15 дана Општина Апатин треба да достави тражене податке и документацију.

b_300_0_16777215_00_images_20210914Fotografija.jpegТим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је 3. септембра 2021. године ненајављене посете полицијским станицама у Сопоту и у Младеновцу.

Обављеним посетама настављене су активности НПМ које су везане за праћење начина остваривања основних права доведених и задржаних лица, пре свега права на приступ лекару и адвокату, права да о свом лишењу слободе обавесте блиску особу и начину на који се информишу о својим правима. Тим НПМ-а је, такође, обишао просторије за задржавање како би проверио да ли су исте у складу са прописаним условима, односно важећим стандардима.

Професионално поступање руководства и свих полицијских службеника током посете представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ-ом.

Заштитник грађана је, у поступку покренутом по притужби особе са инвалидитетом, утврдио да комисије за решавање стамбених потреба учесника НОР-а, војних инвалида и ратних војних инвалида у поступку израде прелиминарне листе за решавање стамбених потреба нису поступале у складу са законом и пресудама Управног суда којима је поништено више њихових одлука.

По притужби особе са инвалидитетом, Заштитник грађана је покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Секретаријата за имовинске и правне послове Градске управе града Београда, Заједничке комисије за решавање стамбених потреба учесника НОР-а, војних инвалида и чланова породица палих и умрлих бораца и ратних војних инвалида и Комисије за стамбена питања градоначелника града Београда.

Притужилац је у обраћању навео да је Заједничка комисија крајем октобра 2015. године усвојила предлог прелиминарне листе за решавање стамбених потреба према којој он има нула бодова за учешће у рату иако је приложио Уверење о оствареном ратном стажу добијено од надлежне војне јединице, те да је месец дана касније, незадовољан бодовањем, тој комисији доставио приговор и правноснажно решење Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање којим му је време проведено у ратним акцијама признато као посебан стаж у двоструком трајању.

Такође, притужилац је навео да је посебан стаж у двоструком трајању требало да буде верификован кроз бодове на ранг листи, али пошто му надлежне комисије нису ове бодове признале тренутно је девети на ранг листи, док би са признатим бодовима био трећи, а у конкретном случају се дели шест станова.
Заједничка комисија је одбила притужиочев приговор као неоснован, а он је, незадовољан наведеном одлуком, поднео тужбу Управном суду, који је тужбу уважио и поништио одлуку Заједничке комисије, а предмет вратио надлежном органу на поновно одлучивање. Ни Комисија за стамбена питања градоначелника града Београда није поступала по пресудама Управног суда.

Увидом у документацију коју су доставили контролисани органи, Заштитник грађана је утврдио да су надлежне комисије поступале незаконито, да нису уважиле правноснажно решење РФ ПИО о оствареном ратном стажу притужиоца, који му је признат као посебан стаж у двоструком трајању, да четири пута нису поступале у складу са пресудама Управног суда којима су поништене одлуке комисија о одбијању приговора притужиоца и да нису предузеле мере из своје надлежности како би се у законском року одлучило о захтеву за остваривање права особе са инвалидитетом.

У препорукама за отклањање пропуста, Заштитник грађана тражи од Комисије за стамбена питања градоначелника града Београда да поступи у складу са пресудама Управног суда, уз уважавање правноснажног решења РФ ПИО, и да предузме све мере како би исправиле учињене пропусте на штету особе са инвалидитетом.

Заштитник грађана тражи од контролисаних органа да га у року од 30 дана обавесте о поступању по препорукама, као и да због начињених пропуста у раду у писаној форми упуте притужиоцу извињење.

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је 09.09.2021. године надзор над принудним удаљењем држављанина БиХ из Републике Србије. Он је неко време провео у Прихватилишту за странце у Падинској скели, одакле је удаљен до Граничног прелаза Сремска Рача.

Тим НПМ-а је пратио транспорт лица до граничног прелаза, а од полицијских службеника Прихватилишта за странце добио је податке о поступању према њему, извршио увид у документацију која се о њему води у том прихватилишту и обавио је ненадзиран разговор са странцем. Он није имао примедби на поступање полицијских службеника, нити је навео било коју околност која би указивала на опасност да би његова људска права могла бити повређена или угрожена по повратку у матичну државу.

Политика приватности

Овом интернет страницом управља Заштитник грађана и одговоран је за садржаје који се на њој налазе. Заштитник грађана поштује приватност својих корисника и због тога не обрађује никакве информације о кориснику, као што су IP адресе, адресе е-поште и / или друге информације о посетиоцима странице. Управо због тога Заштитник грађана и не користи "колачиће" путем којих би било могуће прикупити неке од Ваших података о личности. Хостинг интернет страници Заштитника грађана пружа www.loopia.rs
"Колачић" је мали податак који веб страница може послати вашем претраживачу, а који се онда може чувати на тврдом диску. Ако сте забринути због ваше приватности и коришћења технологије "колачићи", можете подесити прегледач да вас обавести када примите "колачић". Можете да поставите свој прегледач да одбије "колачиће" које покушавају послати друге веб странице.
Такође, не користимо Google аналитику или неку врсту сличне услуге за прикупљање података.
Заштитник грађана на својој веб страници путем линкова Вам даје могућност повезивања са другим веб страницама (Twitter, YouTube канал Заштитника грађана).
Важно је да знате да друге веб странице функционишу у складу са њиховим Условима коришћења и Правилима приватности и да Заштитник грађана нема контролу над истима, да не поседује њихове податке, нити може да гарантује, или да буде одговоран за било који садржај, рекламу, производе или друге материјале који су доступни на тим веб страницама.
На нашој интернет страници https://ombudsman.rs/ интегрисали смо преко софтверског додатка, прикључка (plug-in), наш службени Твитер налог @zastitnikrs на којем постављамо и неке информације које, да то нисмо учинили, не би биле видљиве на самом сајту. Тим налогом управља америчка компанија Twitter у складу са својом Политиком приватности и због поменутог прикључка на сајту, у могућности је да прати и посетиоце https://ombudsman.rs/
У случају да дође до измене постојеће Политике приватности, благовремено ћемо вас обавестити на уочљив начин.

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а на основу медијских написа да је жена која је претучена у селу Заблаће код Чачка неколико пута пријављивала породично насиље надлежним органима, покренуо поступак контроле правилности и законитости рада Министарства за бригу о породици и демографију, Министарства унутрашњих послова и Опште болнице у Чачку.

Од ресорног министарства, поводом медијских навода да је надлежни центар за социјални рад имао сазнања о насиљу у овој породици, Заштитник грађана тражи да изврши надзор над стручним радом Центра за социјални рад у Чачку и да га о резултатима надзора обавести у року од 15 данa.

Заштитник грађана од МУП-а тражи да га у року од 15 дана, поводом навода у медијима да је породица позната полицији и да је жена више пута пријављивала породично насиље, извести да ли су раније обавештавани о насиљу у овој породици, које мере и активности су предузимали, као и да ли је успостављена сарадња органа (полиције, установе социјалне и здравствене заштите и правосудних органа) у циљу заштите жене и деце.

Од Опште болнице у Чачку Заштитник грађана тражи да га у року од 15 дана обавести да ли су имали сазнања о насиљу у породици, као и које мере су, у сарадњи са другим органима из система заштите од насиља у породици, предузели како би се пружила адекватна заштита и подршка жртви.

Страна 5 од 509