a

Заменик заштитника грађана за права детета и родну равноправност Јелена Стојановић са сарадницама састала се данас са представницима Мреже организација за децу Србије, којима је предочила активности Заштитника грађана у области права детета и оквирни план за 2020. годину.

b_300_0_16777215_00_images_20200120_jelena.jpegЗаштитник грађана покренуо је неколико поступака контроле у вези са недавним случајевима сексуалног насиља над децом у циљу испитивања поступања органа власти у односу на децу жртве и провере да ли су деца била изложена вишеструкој трауматизацији, рекла је Стојановић и додала да ће и будуће активности Заштитника грађана бити усмерене ка јачању обавеза органа власти да децу жртве насиља, злостављања и занемаривања у највећој могућој мери заштите од секундарне трауматизације. Ово се односи и на органе у чијој је надлежности спровођење и надзор над спровођењем медијских закона и подзаконских прописа, јер неадекватно медијско извештавање о сексуалном насиљу над децом наноси штету не само детету жртви већ сваком детету које се са таквим садржајем упозна, истакла је Стојановић.

Представници Мреже организација за децу Србије, Центра за права детета и организације СОС Дечја села истакли су да су питања која се односе на потврђивање Трећег опционог протокола уз Конвенцију о правима детета, усклађивање рада и родитељства, медијско извештавање о деци, заштиту деце од секундарне виктимизације у судским поступцима и недостатак услуга за децу, неке од кључних тема у којима виде простор за сарадњу са Заштитником грађана.

b_300_0_16777215_00_images_20200120_jelenalbgt.jpegЗаменик заштитника грађана Јелена Стојановић састала се данас и са представницима Удружења "Да се зна!" које се бави мониторингом и евиденцијом злочина из мржње према ЛГБТИ особама као и пружањем правне и психолошке подршке жртвама злочина из мржње, дискриминације и говора мржње.

Стојановић је на састанку указала на поступке које је Заштитник грађана покретао и које тренутно води, а односе се на остваривање и заштиту права ЛГБТИ особа, додајући да је остварена сарадња Заштитника грађана са организацијама цивилног друштва показала позитивне резултате.

Извршна директорка Удружења "Да се зна!" Драгослава Барзут навела је да се, након усвајања и почетка примене Закона о бесплатној правној помоћи, отворио низ питања у вези примене овог прописa. Представници Удружења навели су да се недовољно примењује институт злочина из мржње и истакли да је и даље један од значајних проблема дужина трајања судских поступака. 

Заменик заштитника грађана указала је на надлежности Заштитника грађана и законска ограничења када је реч о поступању правосудних органа, али је истакла да ће се Заштитник грађана бавити питањем примене Закона о бесплатној правној помоћи, у циљу обезбеђивања адекватне правне заштите ЛГБТИ особа. Она је позвала организације цивилног друштва које се баве правима ЛГБТИ особа да се обраћају Заштитнику грађана у свим случајевима када сматрају да је радом органа власти, који потпадају под контролна овлашћења омбудсмана, дошло до повреде права и интереса ЛГБТИ особа.

Након добијених сазнања из медија да девојчица из Црвенке која болује од најтежег облика спиналне мишићне атрофије (СМА), од априла 2019. године лежи на Одељењу интензивне неге Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине у Новом Саду и још увек није ушла у програм за добијање лека „Спинраза“, који зауставља прогресију ове ретке и тешке болести, Заштитник грађана по сопственој иницијативи покреће поступак контроле законитости и правилности рада Републичког фонда за здравствено осигурање.

Према даљим наводима медија, лек „Спинраза“ је од јула 2018. године доступан у Србији и за сада га добија 28 пацијената, на терет средстава обавезног здравственог осигурања, а састанак лекарског конзилијума, који треба да одобри девојчици примену лека, се из непознатих разлога непрестано одлаже.

РФЗО-у је остављено 15 дана од дана пријема овог дописа да достави детаљне информације са релевантном документацијом које се односе на овај случај у складу са одредбама Закона о Заштитнику грађана.

Након информација, објављених у медијима 14. јануара, о томе да је непознати човек ушао у Основну школу „Уједињене нације“ на Цераку и позвао четири девојчице, ученице четвртог разреда, да их води у ресторан, Заштитник грађана је, ради прибављања потребних информација о случају, затражио од школе детаљан извештај.

С обзиром да постоји сумња да је у конкретном случају дошло до повреде права детета, а ради евентуалног покретања поступка контроле према надлежним органима, Заштитника грађана тражио је од школе да га детаљно информише о околностима под којима је непознати мушкарац ушао у простор школе и успоставио контакт са ученицама.

Школи је остављен рок од 15 дана, од дана пријема дописа, да достави тражене информације, у складу са одредбама Закона о Заштитнику грађана.

Институцији Заштитника грађана обратила се једна Београђанка, којој због грешке запослених у пошти, решење за туђу негу и помоћ није достављено годину дана. Она је у притужби објаснила да је од Фонда ПИО затражила објашњење зашто јој решење није достављено годину дана, а у одговору јој је речено да после неуспеле доставе преко поште, потребно да лично преузме документ у Фонду ПИО. С обзиром да је оболела од мултипле склерозе и да јој је веома отежано кретање, обавестили су је да ако није у могућности да дође, може да овласти друго лице преко нотара за преузимање решења. Пошто су притужиљи месечни приходи веома ниски и није у могућности да плати нотара за овлашћење другог лица, обратила се Заштитнику грађана за решавање насталог проблема.

Запослени у Стручној служби су одмах контактирали Фонд ПИО, и након интервенције у року од три дана притужиљи је уручено решење за туђу негу и помоћ на кућну адресу, те на основу тог решења сада је у могућности да оствари све погодности предвиђено законом.

На основу надзора над поступком принудног удаљења држављанина Кине, које је извршено 27. септембра 2019. године, НПМ је сачинио извештај у којем констатује да је поступак спроведен у складу са прописима и предвиђеним стандардима.

Надзор је започет у Прихватилишту за странце, где је дражаваљнин Кине био смештен, надгледано је његово смештање у службено возило, док се на путу до аеродрома, представник НПМ-а налазио у службеном возилу, иза возила којим је превезен странац.

На аеродрому је представник НПМ-а обавио разговор са странцем и испратио процедуру његовог укрцавања на авион. Држављанин Кине навео је да нема примедбе на поступање полицијских службеника, истакао је и да му је омогућено да оствари контакт са супругом, као и да жели да се врати у Кину. Током разговора са њим, нису уочени било који знаци узнемирености због удаљења и/или поступања полицијских службеника према њему.

Сви полицијски службеници су остварили пуну сарадњу са НПМ-ом, кроз пружање тражених информација, омогућавање присуства и надзора над поступком удаљења, као и ненадзираног разговора са странцем.

Након покренутог поступка контроле рада Министарства заштите животне средине због прекомерне загађености ваздуха која погађа већи број градова и локалних самоуправа у Србији у току 2018. и 2019. године, као и чињенице да Министарство заштите животне средине и други надлежни државни органи нису у том временском периоду предузели нити спровели ниједну конкретну меру, али и потребе да се активније приступи решавању овог проблема, Заштитник грађана је данас покренуо поступак контроле и према следећим јединицама локалне самоуправе: градовима Београду, Панчеву, Нишу, Крагујевцу, Ужицу и општини Косјерић.

У допису упућеним поменутим јединицама локалне самоуправе између осталог је наведено да с обзиром да до грађана долазе различите информације о вредновању добијених резултата загађења као и о узроцима загађења и мерама које локалне самоуправе разматрају да предузму, потребно је да Заштитнику грађана у року од 15 дана од пријема овог акта доставе обавештење о свим релевантним чињеницама и околностима.

Страна 2 од 428