a

Заштитник грађана, симболично, на дан рођења бившег председника Јужноафричке Републике Нелсона Манделе који се Резолуцијом Генералне скупштине Уједињених нација од 2010. године обележава као Међународни дан Нелсона Манделе у знак признања за његов допринос култури мира и слободе, представља извештај о активностима Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) у 2019. години.

У извештају су представљени налази и опште и појединачне препоруке за унапређивање стања у овој области и истакнуте активности које је неопходно предузети у правцу ефикасније борбе против тортуре и унапређења заштите људског достојанства.

НПМ је у 2019. години обавио 77 посета местима где се налазе или се могу налазити лица лишена слободе. Посећене су бројне полицијске управе и полицијске станице у њиховом саставу, Прихватилиште за странце, притворске јединице, затвори, психијатријске клинике и одељења у општим болницама, установе социјалне заштите домског типа, центри за азил, као и прихватни центри за мигранте. Такође, НПМ је током 2019. године започео са надзором над принудним удаљењем странаца и посетама војним објектима у којима се налазе просторије за извршење дисциплинских санкција које се састоје у забрани удаљења из посебних просторија у војном објекту.

Утврђено је да је у извештајном периоду у Републици Србији настављено са предузимањем активности на унапређењу заштите права лица лишених слободе и превенције тортуре и других облика злостављања, али да и даље постоје недостаци у организацији и поступању према лицима лишеним слободе, попут неадекватних смештајних услова, непостојања или неспровођења процедура, недостатка одговарајућег психо-социјалног третмана, неадекватне здравствене заштите и кадровских недостатака, који могу, нарочито у свом континуитету, попримити карактер нечовечног или понижавајућег поступања. С тим у вези, на основу утврђених неправилности у раду надлежним органима упућено је 198 препорука.

Имајући у виду да право на физички интегритет и људско достојанство спадају у основна људска права и да се забрана мучења у општем међународном праву третира као императивна норма која је обавезујућа за све државе, Република Србија је у обавези да спроводи активности и мере усмерене на обезбеђење пуног поштовања забране злостављања и унапређења стања у овој области. Овим извештајем настојали смо да томе допринесемо.

Национални механизам за превенцију тортуре обавио је јуна 2019. године ненајављену посету Полицијској управи Пожаревац и Одељењу притвора Казнено-поправног завода у Пожаревцу - Забелa. Тим НПМ се, поред представника Заштитника грађана, састојао и од представника Комитета правника за људска права и експерта - лекара специјалисте судске медицине. Иако су посете биле ненајављене, сва службена лица су у потпуности сарађивала са тимом НПМ.

Министарство унутрашњих послова обавестило је НПМ да су сагледане потребе за посебним просторијама за саслушање лица на нивоу свих полицијских управа и у погледу ПУ Пожаревац исказана је потреба за формирањем осам нових просторија уколико за то буду издвојена новчана средства у буџету за 2020. годину. Такође, НПМ је обавештен и о томе да је семинар „PEACE модел за обављање службеног разговора“, планиран за март 2020. године за полицијске службенике ПУ Пожаревац одложен због актуелне пандемије и да ће се исти реализовати чим се за то стекну здравствени услови. Поступајући по препоруци НПМ-а, начелник ПУ Пожаревац издао је наређење полицијским службеницима у Дежурној служби и Одељењу криминалистичке полиције да у решењима о задржавању по ЗКП, као почетак задржавања рачунају и уносе моменат хапшења или одазивања на позив када су се стекли услови за задржавање у кривичном поступку.

КПЗ Пожаревац-Забела, поступајући по препорукама, је предузела активности са циљем да се у спаваоницама које се користе као просторије за задржавање инсталира видео надзор, сваком задржаном лицу ће се обезбеђивати хигијенски пакет током трајања задржавања, а притвореним лицима ће се омогућавати боравак на свежем ваздуху у трајању од најмање 2 сата. Такође, НПМ је обавештен да ће се све уочене повреде на лицу лишеном слободе, убудуће, фотографисати и евидентирати у посебном обрасцу са мапом тела, да ће се повреде прецизније описивати и да ће на основу тога лекар сачињавати мишљење о повезаности примењене мере и насталих повреда.

Заштитник грађана покренуо је по сопственој иницијативи а на основу сазнања из медија да је осморо деце повређено услед пада приликом пуцања главног стуба рингишпила у насељу Колут код Сомбора, поступак контроле правилности и законитости рада Градске управе града Сомбора.

Од сомборске управе Заштитник грађана је затражио обавештење о свим релевантним чињеницама и околностима овог случаја, а нарочито да ли је власник луна парка поседовао дозволу за постављање рингишпила, да ли је поседовао атест за рингишпил и ако јесте, ко је издао тај атест за исправност и безбедан рад рингишпила.

Управи града Сомбора остављен је рок од 21 дан да достави тражено изјашњење са расположивом документацијом о поступању надлежних градских органа у том случају.

b_300_0_16777215_00_images_20200709_NPM.jpegЗаштитник грађана утврдио је директним увидом на терену током јавног окупљања грађана у центру Београда 8. јула 2020. године да полиција није користила прекомерну силу према учесницима тог окупљања, осим у појединачним случајевима због којих је Заштитник грађана покренуо поступке контроле законитости и правилности рада Министарства унутрашњих послова Србије.

Због утврђивања потпуне истине и обавештавања јавности о чињеницама, Заштитник грађана истиче да је за појединачне случајеве употребе прекомерне силе покренут поступак контроле и да није било системске репресије полицијских службеника.

Према информацијама које су сакупила три тима Заштитника грађана приликом надзора на више локација у центру Београда, полицијски службеници нису прекорачили овлашћења и реаговали су тек након што су их одређене групе грађана засуле каменим коцкама, стакленим флашама и сузавцем.

Представници тих тимова били су очевици прекорачења овлашћења полицијских службеника у неколико случајева које ће Заштитник грађана испитати, али и сведоци да су припадници полиције били тучени и нападани и да су реаговали уздржано на нападе до крајњих граница. У једном од напада каменицама и стакленим флашама на полицијске службенике лакше је повређена и чланица тима Заштитника грађана.

Такође, један од тимова Заштитника грађана сведочио је ситуацији да је код неколицине приведених учесника приликом контроле у џеповима пронађен сузавац.

b_300_0_16777215_00_images_20200709_NPM1.jpegЗаштитник грађана није добио притужбе грађана на неадекватно поступање полиције током синоћњег јавног окупљања у Београду, а присуство наших тимова је у неким ситуацијама превентивно утицало на поступање полиције приликом интервенције па су тако полицајци приликом увођења у марицу сваком од осам приведених особа објаснили процедуру и за које кривично дело се терете.

Заштитник грађана позива надлежне органе на суздржаност и поштовање права на психички и физички интегритет свих учесника јавних окупљања али посебно апелује на грађане да се суздрже од напада на службена лица и од уништавања државне имовине. Тимови Заштитника грађана наставиће да прате дешавања током сличних догађаја.

Заштитник грађана је данас обишао задржана лица након протеста, који је одржан у ноћи између 7. и 8. јула испред Народне скупштине.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) и Одељења за хитно поступање дошли су до сазнања да се ради о 23 лица и данас су обавили разговор са њих осам, док ће са осталима разговор обавити  накнадно, јер се они више не налазе у просторијама за полицијско задржавање. Том приликом су обавештени да је за сада против једног лица поднета кривична пријава, а против седам прекршајне пријаве.

Четворица од тих осам лица су имали примедбе на поступање приликом интервенције службених лица, али не и на поступање полицијских службеника приликом транспорта и задржавања у полицијској станици.

У четвртак, 9. јула 2020 године, Заштитник грађана ће контролисати рад службених лица на чија су поступања приликом интервенције задржана лица имала притужбе.

Заштитник грађана понавља апел грађанима, уколико сматрају да су им Уставом и законима загарантована права прекршена, да се обрате овој институцији.

На основу информација и видео записа у медијима на којима се види поступање полицијских службеника током протеста у ноћи између 7. и 8. јула 2020. године испред и у околини Народне скупштине и навода да је дошло до прекомерне употребе силе, Заштитник грађана је по сопственој иницијативи покренуо поступак контроле законитости и правилности рада МУП-а у циљу утврђивања свих околности и чињеница.

Ради утврђивања свих чињеница и околности, представници Стручне службе Заштитника грађана данас обављају следеће радње у поступку:

- Ненајављену посету ПУ за Град Београд, како би разговарали са свим приведеним лицима;
- Разговарају са надлежнима и упознају се са релевантном документацијом која се односи на све чињенице и околности у ноћи између 7. и 8. јула 2020. године;
- На основу члана 101 и 241 Закона о прекршајима који се тичу јавности рада судова, присутвоваће данашњим суђењима у Прекршајном суду у Београду;
- У наредном периоду непосредно ће пратити здравствено стање свих повређених лица.

Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) и Одељење за хитно поступање Заштитника грађана пратиће убудуће, на лицу места, поступање полиције на сличним догађајима и директно бележити евентуалне незаконитости у раду.

Заштитник грађана подсећа да право на физички интегритет и људско достојанство спадају у основна људска права, због чега је и Република Србија обавезна да спроводи активности и мере усмерене на унапређење стања у овој области.

Заштитник грађана позива припаднике МУП-а да полицијска овлашћења и мере принуде примењују на начин који обезбеђује пуно поштовање права на неповредивост психичког и физичког интегритета и да предузму све расположиве мере у циљу спречавања настанка било ког облика насиља.

Осуђујући сваки вид насиља Заштитник грађана апелује и на грађане, учеснике, свих окупљања и протеста у Србији да на миран и достојанствен начин исказују своје ставове, без сукоба са службеним лицима и уништавања имовине. Истовремено их позива да се обрате Заштитнику грађана у случају повреде њихових Уставом и законима загарантованих права.

Страна 2 од 455