a

Незапосленост и економски проблеми, неусклађеност знања, вештина и компетенција које се стичу током образовања са потребама тржишта рада, као и ниска социјална укљученост, главни су проблеми са којима се суочавају младу данас у Србији, изјавио је поводом Међународног дана младих, 12. августа, заштитник грађана Зоран Пашалић. 

Залагање за младе и заштиту њихова права, често оцењено приоритетом највишег ранга, требало би да прате конкретна решења која доводе до унапређења њиховог положаја. У основи, то су оне мере које држава и друштво спроводе како би млади били оспособљени за самосталан живот ван родитељског дома, у складу са образовањем и занимањем који омогућавају егзистенцију и планирање будућности у својој земљи. Уместо тога бележимо забрињавајући тренд међу младима још у средњошколским клупама, који будућност виде ван граница своје земље и најчешће по окончању факултета, одлазе у иностранство због немогућности проналажења адекватног запослења или ниских зарада. У посебно осетљивом положају су особе са инвалидитетом, којима се због недоступних мера подршке умањује могућност образовања и запошљавања, као и млади са сметњама у развоју и психичким обољењима, и даље стигматизовани и на маргини друштва.

Садржај притужби које добија Заштитник грађана, поред високе стопе незапослености, упозоравају и на недовољно развијене услуге превенције болести зависности и ризичног понашања, услуге помоћи и подршке младима у посебно осетљивим ситуацијама, као и превенцију и заштиту менталног и репродуктивног здравља, нагласио је Пашалић.

Дан младих је међународни догађај који се прославља широм света. Установила га је Генерална скупштина УН и има за циљ да скрене пажњу шире заједнице на проблеме младих у свету.

Заштитник грађана Зоран Пашалић честита свим грађанима Србије исламске вероисповести предстојећи празник Курбан-бајрам:

"Свим грађанима исламске вероисповести упућујем најискреније честитке поводом великог верског празника Курбан-бајрама, са жељом да га проведу у духу обичаја. Поштовање, разумевање и толеранција међу грађанима, вредности на које Курбан-бајрам и верски празници подсећају, уткане су у универзална начела на којима се темеље људска права и слободе, као и друштва која их негују“.

НПМ тим обишао је током јучерашњег дана две здравствене установе у Нишу. Посета Клиници за психијатрију Клиничког центра Ниш обављена је после најаве и у складу са планом посета за 2019. годину, док су посету Центру за ментално здравље при Клиничком центру Ниш, чланови НПМ-а обавили без претходне најаве.

b_300_0_16777215_00_images_20190807nis.jpegПоред представника Заштитника грађана, у тиму НПМ-а био је и лекар специјалиста психијатрије, представник удружења Међународна мрежа помоћи (ИАН).

Обе ове установе, НПМ је обишао први пут у циљу сагледавања положаја пацијената, поштовања и унапређења њихових права, а посебна пажња била је посвећена условима у којима су збринути, процедури пријема и поступању према агитираним пацијентима. Руководиоци и запослени у обе установе, сарађивали су са тимом НПМ-а и омогућили им да посету спроведу у складу са повереним надлежностима и мандатом. О извршеним посетама, НПМ ће сачинити извештаје и надлежнима упутити потребне препоруке.

b_300_0_16777215_00_images_20190807_psplana.jpegТим НПМ-а посетио је данас Полицијску станицу Велика Плана, која је у саставу Полицијске управе у Смедереву.

Током ненајвљене посете, чланови НПМ тима остварили су успешну сарадњу са полицијским службеницима, који су им омогућили увид у тражену документацију у предметима о задржавању лица и у предметима који се односе на примену средстава принуде. Омогућен им је такође и разговор са полицијским службеницима, као и обилазак просторија за задржавање лица, којих у станици има две, и у којима, током посете чланови НПМ тима нису затекли лица на задржавању.

У складу са устаљеном праксом, НПМ ће о учињеној посети сачинити извештај и надлежнима упутити одговарајуће препоруке.

Заштитник грађана је 19. јула 2019. године, поступајући по сопственој иницијативи, покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Центра за заштиту одојчади, деце и омладине а поводом објављивања видео снимка у коме је приказано неприкладно понашање запослене у тој установи према штићеницима Центра.

Контролисани орган је доставио тражено изјашњење и копију целокупне документације у остављеном року из кога је Заштитник грађана утврдио да је Центар за заштиту одојчади деце и омладине поступио у складу са важећим прописима и предузео мере ради санкционисања запослене и лица које је сачинило снимак који је објављен у медијима.

Заштитник грађана је 5. августа 2019. године обуставио поступак након што је утврдио напред наведено.

 

Окружни затвор у Крагујевцу поступио је делимично по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре, које су му упућене након контролне, најављене посете НПМ-а обављене 29. јануара 2019. године.

b_300_0_16777215_00_images_20190801OZKragujevac.jpegУ одговору Окружног затвора достављеном НПМ-у, наводи се да је Окружни затвор поступио по препоруци НПМ и да ће убудуће први лекарски преглед по пријему обухватити преглед свих телесних предела са посебним освртом и фотографисањем повреда, те да ће обавештавати јавно тужилаштво уколико постоји сумња да је реч о повредама које указују на злостављање. У одговору је наведено и да је медицинско особље прошло потребне обуке које су за такву врсту прегледа и поступања потребне.

У складу са препорукама, обављена је дезинсекција спаваоница, док су у притвору окречене собе и санирано заједничко купатило. Започет је и поступак за санацију крова и, како се у одговору наводи, у току је прикупљање понуда извођача радова.

Завод, међутим, не може да поступи у складу са препоруком НПМ-а и да обезбеди редовне здравствене прегледе запослених, јер за то нема потребних средстава. Такође, наводи се у одговору, завод није у могућности да повећа степен радног ангажовања осуђених из затвореног одељења и притвореника, будући да за то нема псолова, нити техничких услова где би те послове могли да обављају, а да то не изискује додатне услове у смислу безбедности.

НПМ је претходни пут посетио Окружни затвор у Крагујевцу 2013. године. Последња посета била је редовна посета обављена у циљу системске контроле стања у установи у погледу поштовања права лица лишених слободе. О посети је сачињен Извештај са приказом утврђеног стања и препорукама за отклањање уочених недостатака.

Страна 2 од 407