a

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а на основу информација да је један осуђеник услед лошег здравственог стања и због тога што му није пружена лекарска помоћ преминуо у Окружном затвору у Прокупљу, покренуо поступак контроле законитости и правилности рада тог завода.

Заштитник грађана тражи од Окружног затвора у Прокупљу да му у року од 15 дана достави информације када је преминули осуђеник заражен корона вирусом, које активности су предузете да му се пружи благовремена и адекватна здравствена заштита, као и на који начин је контролисано његово здравствено стање.

Од управе Окружног затвора у Прокупљу Заштитник грађана је затражио конкретне информације о томе колико пута је преминулог осуђеника прегледао лекар од тренутка сазнања да је позитиван на COVID-19, да ли је осуђеник вођен у здравствену установу ван затвора, којим данима је лекар присутан у затвору, те да ли је током викенда (2.10. и 3.10.2021. године) био обавештен да је осуђенику била потребна лекарска помоћ и уколико јесте како је поступано тим поводом. У вези са тим затражено је и да се овом органу достави и целокупна медицинска документација која се односи на начин пружања здравствене заштите осуђенику од тренутка сазнања да је позитиван на COVID-19.

Осим тога, Заштитник грађана је од затвора у Прокупљу затражио и обавештење о томе да ли у затвору има и других осуђеника који су заражени корона вирусом, у чему се састоји здравствена заштита која им се пружа, као и на који начин се спроводе превентивне мере у циљу заштите од ширења корона вируса.

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је 5. октобра 2021. године контролну посету касарни „Александар Берић“ у Новом Саду ради праћења поступања по препорукама НПМ-а из Извештаја о посетама војним објектима Војске Србије, које су обављене током 2019. године.

У тиму за посету су били представник Заштитника грађана и представница Покрајинског омбудсмана. Током посете проверавани су материјални и други услови у дисциплинској просторији, од војних старешина су прибављене информације о начину на који је поступљено по препорукама НПМ-а и извршен је увид у релевантну документацију. Сарадња са припадницима војске је била веома професионална.

b_300_0_16777215_00_images_20211006Surcin1.jpegТим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је 5. октобра 2021.године ненајављену посету Полицијској станици Сурчин. Посета је обављена у циљу праћења начина остваривања права доведених и задржаних лица, као што су право на приступ лекару и адвокату, право да о свом лишењу слободе обавесте блиску особу, и начину на који се доведена и задржана лица информишу о својим правима.

Остварен је увид у документацију о задржавању, од полицијских службеника су прибављене информације о начину на који задржана лица остварују та права и проверени су материјални услови у просторији за задржавање Такође, обављен је ненадзирани разговор са једним затеченим задржаним лицем.

Сарадња са полицијским службеницима је била професионална.

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а на основу медијских информација да је у селу код Крушевца отац обљубио своје малолетно дете, покренуо поступке контроле законитости и правилности рада Центра за социјални рад Крушевац, Министарства за бригу о породици и демографију и Министарства културе и информисања.

Заштитник грађана од Центра за социјални рад Крушевац тражи да га извести од када се породица детета налази на евиденцији тог центра, које активности су до сада предузели када је ова породица у питању, да ли су до сада били упознати са неким обликом насиља у овој породици, као и које је активности су предузете након сазнања за догађај ради пружања помоћи и подршке детету.

Од Министарства за бригу о породици и демографију Заштитник грађана тражи да га у року од 15 дана обавести да ли је вршило надзор над радом Центра за социјални рад у Крушевцу уз доставаљње извештаја о извршеном надзору, као и другим активностима у вези са овим случајем.

Заштитник грађана, због постојања могућности да су поједини медији својим извештавањем повредили права и интересе детета, нарочито права на приватност (као што је објављивање фотографије куће у којој живи дете и видео записа-разговора са баком) тражи од Министарства културе и информисања да покрене одговарајуће поступке како би утврдило да ли је овакво извештавање медија у складу са законом и да га о томе обавести у року од 15 дана.

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић, обавио је 30. септембра 2021. године надзор над поступком принудног удаљења држављанина Немачке који је незаконито боравио у земљи. Након боравка у Прихватилишту за странце у Падинској Скели, у коме је провео неко време, спроведен је до Аеродрома Никола Тесла у Београду како би се летом, за који је купио авионску карту, вратио у земљу порекла.

Странац није имао примедбе на поступање полицијских службеника. Омогућено му је да о предстојећем удаљењу обавести члана породице, као и да контактира представнике Амбасаде СР Немачке у Београду. Обавештен је и о другим својим правима, међу којима и о праву да ангажују адвоката и затражи лекарски преглед, али није желео да та права користи. Странац није навео ниједну околност која би указивала на опасност да би његова људска права могла бити повређена или угрожена по повратку у матичну државу.

Поступање полицијских службеника било је професионално, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа управе са Заштитником грађана.

Демографско старење, још увек присутни стереотипи и предрасуде према старијима, слабијима и незаштићенима, изискују појачану пажњу и активности на унапређењу положаја старијих особа и поштовање њихових права у нашем друштву. Добро је ако смо свесни опасности којима су припадници те популације изложени и колико су они рањиви, зато сваког дана морамо показати разумевање, солидарност и посебну бригу према њима, поручио је заштитник грађана Зоран Пашалић поводом 1. октобра, Међународног дана старијих особа.

Пашалић је указао да се велики број старијих особа и даље суочава са сиромаштвом и дискриминацијом, а посебан проблем представља недостатак посебних услуга и сервиса подршке, нарочито услуге помоћи у кући, отежано остваривање права на помоћ и негу другог лица и права на материјалну подршку услед тешке материјалне и животне ситуације. Ти проблеми су нарочито изражени у руралним крајевима у којима су у посебно тешком положају старије жене које живе у самачким домаћинствима или су најчешће зависне од других чланова породице. Истовремено, насиље и занемаривање старијих особа, укључујући располагање имовином без њиховог пристанка, још увек се налази „испод радара“ органа власти зато што старије особе то не пријављују или се економско или психичко искоришћавање и злостављање од стране својих најближих се не препознаје као вид насиља.

Заштитник грађана сматра да је неопходно успоставити ефикаснији систем социјалне заштите усклађен са потребама старијих особа, обезбедити финансијски одрживе услуге и посебне сервисе подршке и предузети све расположиве мере и активности како би се старијим особама и у редовним и у ванредним околностима обезбедила адекватна здравствена и сва друга заштита.

Заштитник грађана планира да у наредном периоду у сарадњи са удружењем „Снага пријатељства – Amity“ предузима активности у циљу представљања надлежности и могућности обраћања Заштитнику грађана у сеоским срединама, са фокусом на оснаживању старијих жена у сеоским срединама да пријаве надлежним органима случајеве насиља у породици и друге видове кршења права са којима се суочавају.

Страна 3 од 509