a

Тим Националног механизма за превенцију тортуре посетио је данас Прихватни центар у Обреновцу, ради провере стања и услова у центру, поступања према мигрантима који се у њему налазе и мера које је Комесаријат за избеглице и миграције предузео ради заштите од ширења корона вируса.

Тим је обишао смештајне капацитете, амбуланту, продавницу, разговарао са више десетина затечених миграната и са службеницима и остварио увид у евиденције и другу документацију која се води у центру.

Службеници Комесаријата су остварили пуну сарадњу са НПМ и омогућили му да оствари свој мандат.

 

Након што је дошао до сазнања да је 27. априла 2020. године приликом извођења радова на градилишту у Зрењанину погинуо радник ЈКП „Водовод и канализација“ и да је истог дана, ухапшен радник тог предузећа, јер му се ставља на терет да као одговорно лице на градилишту није поступао по прописима и техничким правилима о мерама заштите на раду, Заштитник грађана је, у складу са законом донео одлуку да по сопственој иницијативи покрене поступак контроле законитости и правилности рада Инспектората за рад Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Инспекторат за рад је у обавези да у року од 15 дана обавести Заштитника грађана о свим чињеницама и околностима конкретног случаја, те активностима и мерама које је надлежни инспектор за рад евентуално предузимао у претходном периоду у погледу контроле примене законских одредби о безбедности на раду на предметном градилишту.

Такође, Заштитник грађана је позвао Инспекторат за рад, да у оквиру својих надлежности, спроведе поступак контроле како би испитао околности под којима је дошло до описане несреће на раду са смртним исходом и о томе обавести Заштитника грађана.

На основу сазнања из медија да је девојчицу из Сремске Митровице силовао њен хранитељ, Заштитник грађана је по сопственој иницијативи покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Центра за социјални рад у Сремској Митровици, Центра за породични смештај и усвојење у Сремској Каменици, као и Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Заштитник грађана Зоран Пашалић је од Центра за социјални рад у Сремској Митровици затражио изјашњење о мерама и активностима које су предузимане у области породично-правне заштите девојчице, као и информацију о томе од када се девојчица и њена породица налазе на његовој евиденцији, а од Центра за породични смештај и усвојење да га обавести о чињеницама на основу којих је извршен избор и подобност хранитељске породице у којој је девојчица била смештена, као и праћењу боравка девојчице у хранитељској породици.

Заштитник грађана је од Покрајинског секретаријата затражио информацију о томе да ли је до сада обављен надзор над радом Центра за социјални рад у Сремској Митровици ради заштите најбољих интереса девојчице и њене породице, као и о свим активностима које је предузео након сазнања из медија за случај сексуалног насиља.

Након утврђених чињеница о раду органа које контролише Заштитник грађана јавност ће бити упозната са сазнањима и евентуалним мерама овога органа, изјавио је Пашалић.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања на својој интернет страници објавило је информацију на дан 26. априла 2020. године о броју установа социјалне заштите и Домова за смештај одраслих и старих у којима је потврђено присуство вируса COVID-19. Између осталог у информацији се наводи да је присуство COVID-19 потврђено и у Дому за смештај одраслих и старијих ''Радост'' у Неготину.

Имајући у виду наведено, потребно је да Министарство у складу са одредбама члана 21. став 1. Закона о Заштитнику грађана и члана 29. ст. 2. Закона о Заштитнику грађана у што хитнијем року, изврши непосредни надзор у Дому за смештај одраслих и старијих ''Радост'' у Неготину, утврди све релевантне чињенице и околности у вези са појавом коронавируса у наведеном дому, те у зависности од евентуално утврђених пропуста наложи мере у оквиру својих надлежности и о свему, уз достављање комплетне релевантне документације, обавести Заштитника грађана.

Након приспећа одговора, Заштитник грађана ће одлучити о даљем току поступка и потреби доношења мера из надлежности овог органа.

Заштитник грађана Зоран Пашалић је у разговору са председником општине Чукарица Срђаном Коларићем информисан да је у неформалном ромском насељу „Чукаричка шума“ у петак, 24. априла, обезбеђена цистерна са водом која може да се користи за пиће и одржавање хигијене. Такође, како је обавештен, овом насељу су достављени прехрамбени и хигијенски пакети, које су обезбедили Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Црвени крст.

Заштитник грађана је тражио од председника општине Чукарица да буде благовремено обавештен о свим проблемима становника овог неформалног насеља и нагласио да ће надаље пратити ситуацију у области заштите њихових права.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) посетио је 24. априла оба казнено-поправна завода у Падинској Скели, завод затвореног типа са посебним обезбеђењем - КПЗ у Београду и завод отвореног типа - КПЗ у Београду - Падинској Скели. Циљ посете био је да се провери на који начин управа установа спроводи мере у борби против ширења коронавируса (SARS-CoV-2) као и на који начин се у овим околностима обезбеђује остваривање основних права лица лишених слободе.

Посета је обављена уз пуну сарадњу руководства и запослених у установи. НПМ тиму су пружене све тражене информације, увид у документацију и омогућени су ненадзирани разговори са лицима лишеним слободе. Лица са којима је обављен разговор нису имала примедби на поступање затворског особља.

Тим НПМ се уверио у то да се поштују све мере ради заштите здравља и безбедности свих лица лишених слободе које ће допринети и очувању здравља и безбедности особља. Снабдевање завода заштитном опремом је редовно, тако да се врши континуирана испорука маски, рукавица, дезинфекционих средстава и опреме. Према лицима која су у посебном ризику од инфекције примењују се појачане мере здравственог надзора. Повећана је могућност телефонирања и боравка на свежем ваздуху лица лишених слободе.

Истог дана тим НПМ посетио је и Прихватилиште за странце у Падинској Скели. У Прихватилишту се налазило 9 лица. Услови у Прихватилишту су били на задовољавајућем нивоу. Свим лицима су омогућени телефонски контакти, боравак на свежем ваздуху и здравствена заштита за лица која су имала потребе за истом. Лице са којим је обављен разговор није имао примедби на поступање службеника Прихватилишта.

Страна 6 од 446