a

b_300_0_16777215_00_images_SE_18062020.jpegЗаштитник грађана Зоран Пашалић разговарао је данас са заменицом шефа Канцеларије Савета Европе (СЕ) у Београду Нађом Ћук, њеном сарадницом Мајом Стојановић и представницима УНС-а, Владимиром Радомировићем и НУНС-а, Радетом Ђурићем и Тамаром Филиповић. Tема састанка je била Споразум о успостављању Платформе за евиденцију случајева угрожавања безбедности и притисака на новинаре и остале медијске актере, који је недавно потписан између Заштитника грађана и медијских удружења, асоцијација и синдиката.

Јединствена евиденција и прецизније дефинисање појмова, који се односе на нападе и притиске на новинаре у значајној мери доприносе успостављању ефикаснијег механизма заштите безбедности новинара. Сматрам да ће тачно евидентирање сваког појединачног случаја угрожавања безбедности и облика притиска на новинаре и медијске раднике, утицати на делотворније поступање надлежних државних органа у таквим ситуацијама, изјавио је Пашалић и додао да ће Заштитник грађана, након добијених података о свим врстама напада иницирати нова законска решења која ће их препознати и санкционисати.

Нациoнални механизам за превенцију тортуре (НПМ) током септембра 2019. године био је у ненајављеним посетама седишту Полицијске управе у Врању, Полицијској станици у Сурдулици и Окружном затвору у Врању. Иако су посете биле ненајављене, сва службена лица у седишту ПУ Врање, ПС Сурдулица и ОЗ у Врању, сарађивали су са тимом НПМ, пружили све тражене информације, омогућили увид у релевантну документацију, обилазак и фотографисање просторија за задржавање. Након завршене контроле, НПМ је контролисаним органима упутио Извештај са препорукама.
ПУ Врање, изјаснила се, у складу са препорукама НПМ, да ће у наредном периоду, у сарадњи са надлежним организационим јединицама МУП-а, обезбедити посебну просторију за саслушање лица, која ће бити опремљена аудио и/или видео техником. Такође, да ће обезбедити посебну просторију за чување одузетих предмета који су у вези са кривичним делима, као и да ће ПС Сурдулица предузети активности у циљу инсталирања видео надзора у просторији за задржавање, са могућношћу чувања видео записа у трајању не краћем од 30 дана.
ПУ Врање прихватила је и препоруке да се свим задржаним лицима уручују обавештења о правима доведеног и задржаног лица на матерњем језику или језику који разумеју, а да се лицима која се задржавају до 48 сати по основу ЗКП-а уручују и права ухапшеног. По препоруци НПМ, као почетак задржавања, у решењима о задржавању, уносиће се моменат хапшења или одазивања на позив када су се стекли услови за задржавање у кривичном поступку.
ОЗ у Врању је поступило по свим препорукама НПМ. У спаваоници предвиђеној за полицијско задржавање постављен је видео надзор како би се омогућио константан надзор над лицима која се у њој налазе.
НПМ је обавештен и о томе да је управник ОЗ у Врању издао наредбу да, код постојања навода лица лишеног слободе о насилном поступању према њему и/или телесних повреда, лекар има обавезу да од лица узима изјаву о начину настанка повреда, фотографише их и евидентира у посебном обрасцу са мапом тела, као и да их детаљно опише. Лекар треба и да убележи своје мишљење о повезаности навода лица о начину настанка повреда и самих уочених повреда. Такође, наредба обавезује лекара да, у случају уочавања повреда које указују на злостављање или када лице лишено слободе наведе да је било злостављано, о томе писмено обавести управника, а ОЗ у Врању ће обавестити надлежно јавно тужилаштво.

Окружни затвор у Прокупљу прихватио је већину препорука Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) из Извештаја о посети овој установи од 24. и 25. октобра 2019. године и предузео низ активности за стварање бољих услова живота лица лишених слободе - избачени су непотребни лежајеви у просторијама у којима бораве, замењени душеци, а у исхрани повећана количина воћа у недељним јеловницима.

Обезбеђена је примена Закона о бесплатној правној помоћи у односу на лица лишена слободе, а након молбе НПМ Вишем суду у Прокупљу за доставу информација које су биле потребне ради потпуног сагледавања начина поступања према лицима у ОЗ Прокупље, биће реализоване и редовне посете судија за извршење кривичних санкција. ОЗ Прокупље је обезбедио информаторе за стране држављане који су преведени на неколико језика.

Заводу је од стране Управе за извршење кривичних санкција наложено да правилно документује повреде лица лишених слободе, обавезу лекара да унесе наводе лица о начину настанка, детаљно опише повреде и фотографише их и да изнесе своје мишљење о повезаности навода о настанку и повреда.

У одговору НПМ стоји и да су у оквиру пројекта Савета Европе израђени специјализовани програми за групни рад са осуђенима, као и да се преко Центра за обуку организују обуке за запослене за примену ових програма.

По сазнању добијених из медија, заштитник грађана Зоран Пашалић је контактирао групу наших грађана која је заробљена на грчко-бугарској граници, без наде да ће наставити путовање, како би се информисао о ситуацији у којој су нашли. Пашалић је потом замолио колеге омбудсмане у Бугарској и Грчкој и нашу амбасаду у Атини, да у складу са својим надлежностима, хитно реагују и помогну овој групи грађана, у којој се налазе и родитељи са бебама.

Заштитник грађана покренуо је по сопственој иницијативи, а после информација из медија о породичном насиљу у којем је убијена једна жена, поступак контроле законитости и правилности рада Министарства унутрашњих послова, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Центра за социјални рад Параћин.

Од Министарства унутрашњих послова и Центра за социјални рад у Параћину, Заштитник грађана је затражио да најкасније у року од 15 дана доставе све информације и документацију о овом случају.

Од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Заштитник грађана је затражио да изврши надзор над радом Центра за социјални рад Параћин у овом случају и да достави извештај и документацију. Ради упознавања са свим чињеницама и околностима, Заштитник грађана је и од Основног јавног тужилаштва у Параћину затражио да достави информације о овом случају.

Након прикупљања свих одговара и документације Заштитник грађана ће одлучити о даљем поступку и о томе обавестити јавност.

b_300_0_16777215_00_images_olja_vebinar.jpegУ периоду ванредног стања Заштитник грађана je појачао надзор и продужио рад на готово 24 сата свих седам дана у недељи како би грађани Републике Србије могли да остваре своја права. Број обраћања грађана је вишеструко увећан, тако да је у овом периоду 3673 грађана затражило помоћ телефоном, а 1029 се обратило писаним путем, изјавила је генерална секретарка стручне службе Заштитника грађана Оља Јовичић на вебинару Солидарност током пандемије – одговор цивилног друштва у локалној заједници.

Уочени су проблеми у остваривању људских права на локалу, нагласила је Јовичић и додала да су они били предмет посебног интересовања. Надлежним државним органима иницирана је измена прописа, након чега је омогућено неометано кретање деци и родитељима деце са аутизмом у време забране кретања, као и одржавање личних односа између детета и родитеља са којим дете не живи.

Такође, након иницијативе Заштитника грађана омогућено је кретање лицима која се брину о старима, непокретнима и особама са инвалидитетом током забране кретања, кретање жртвама насиља у време забране кретања ради заштите од насиља.

Све време трајања ванредног стања Заштитник грађана је контролним поступцима „на терену“ вршио проверу услова у којима се налазе грађани, а посебно рањиве групе међу којима су деца, особе са инвалидитетом, Роми, мигранти, као и лица лишена слободе, истакла је Јовичић.

Страна 6 од 455