a

Препоруке Заштитника грађана за исправљање пропуста начињених приликом усвојења малолетног детета из Суботице, поред окончања овог поступка усвојења у најбољем интересу детета, допринеле су и започињању отклањања системских недостатака који су уочени у овом случају а чије отклањање би моглo имати утицаја на ефикаснији рад надлежних органа у будућим поступцима усвојења.

Поступак усвојења малолетног детета из Суботице завршен је у јуну по хитном поступку зарад заштите најбољег интереса детета, а Заштитник грађана је током контроле законитости и правилности рада три надлежна органа уочио системске неправилности и донео препоруке за њихово што хитније отклањање.

Препоруке Заштитника грађана које су се односиле на кориговање недостатака у овом али и на спречавање будућих потенцијалних неправилности у поступцима усвојења у потпуности су применили сви надлежни органи којима су достављене - Центaр за социјални рад Града Суботице, Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова и Министарствo за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

По препоруци Заштитника грађана за испитивање примењивости Инструкције о начину рада центара за социјални рад у поступку усвојења из 2006. године, Министарство за рад је донело нову инструкцију 24.7.2020. године којом је замењена претходна. Министарство је обавестило и Републички завод за социјалну заштиту о потреби организовања сталних и континуираних обука стручњака у центрима за социјални рад у поступцима усвојења, као што је и препоручио Заштитник грађана.

Такође по препоруци Заштитника грађана за ажурирање Јединственог личног регистра усвојења, ресорно министарство је дало рок од 5 дана свим центрима за социјални рад да контактирају све будуће усвојитеље са евиденције и изврше проверу да ли су одустали од усвајања.

НПМ је 12. августа 2020. године обавио надзор над принудним удаљењем двојице држављана Пакистана, који су по споразуму о реадмисији изручени Румунији. Након што су кратко време провели у Прихватилишту за странце, држављани Пакистана су удаљени преко граничног прелаза Ватин, а цео поступак је протекао без проблема. Такође, нису имали примедбе на услове смештаја у Прихватилишту и поступање полиције током боравка у Србији.

Током надзора службеницима НПМ није омогућено да испрате предају странаца румунским властима, већ је надзор завршен у станици граничне полиције на територији Србије. Стога је у комуникацији са службеницима Управе граничне полиције договорено да се наредни надзори над поступцима принудног удаљења убудуће обаве у потпуности, односно, до предаје странаца властима стране земље.

На основу сазнања добијених из средстава јавног информисања, у којима се наводи да је 9. авуста 2020. године, око 8:50 часова, национална телевизија „Happy“ емитовала прилог у коме је поредила медицински захват на крави, односно животињи, и женама - правећи тако директну паралелу између жена и крава, Заштитник грађана је по сопственој иницијативи покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Регулаторног тела за електронске медије, у складу са чланом 24. став 1. Закона о Заштитнику грађана.

У наведеном прилогу, који говори о методу лечења стерилитета код крава, препоручује се да се он, из разлога економичности, примени и на жене. Између осталог предложено је да доктори медицине и гинеколози похађају курс на Ветеринарском факултету што би, по мишљењу аутора, допринело расту наталитета, а трошкови лечење стерилитета жена по методима које се примењују код крава били би знатно повољнији.

Потребно је да Регулаторно тела за електронске медије у року од 15 дана достави изјашњење о свим чињеницама и околностима које се односе на предметни случај и обавести да ли је покренуло поступак контроле рада националне телевизије на којој је емитован наведени прилог, као и о исходу контролног поступка, стоји у допису Заштитника грађана.

Prijem građana 2Заштитник грађана Зоран Пашалић лично је данас разговарао, у оквиру праксе „Отворених врата“ коју је увео од свог доласка на чело ове институције, са грађанима који имају проблема са радом различитих државних органа.

Жалбе грађана који су данас дошли у Институцију Заштитника грађана претежно су се односиле на рад инспекцијских служби, имовинско-правне односе и друга питања која грађанима стварају препреке за остваривање својих законских права.

Пријем грађана у седишту Институције Заштитника грађана, који траје у континуитету три године, био је привремено прекинут током ванредног стања уведеног због пандемије корона вируса, али је у јуну обновљена пракса личних сусрета и разговора Заштитника грађана са грађанима.

Тимови Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) посетили су јуче и данас две полицијске станице у саставу Полицијске управе за град Београд и то: ПС Вождовац и ПС Савски венац. НПМ је приликом посета полицијским станицама пратио спровођење препорука из Извештаја о посети Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT) Републици Србији из 2017. године.

b_300_0_16777215_00_images_20200731_PS_Vozdovac.jpegПосебна пажња била је посвећена мерама заштите од неадекватног поступања и начину остваривања права задржаних лица током задржавања, документовању употребе средстава принуде од стране полицијских службеника, поступању са привремено одузетим предметима и предузетим активностима ради стварања услова за аудио/видео снимање саслушања. Такође, представници НПМ-а обишли су просторије за задржавање које су адаптиране у складу са Правилником о условима које треба да испуњавају просторије за задржавање лица, чиме су унапређени услови за боравак задржаних лица.

Полицијски службеници су показали висок степен кооперативности, дали одговоре на сва постављена питања, омогућили приступ просторијама за задржавање и другим просторијама у полицијским станицама, као и преглед и увид целокупне тражене документације. Професионално поступање полицијских службеника током посете НПМ-а представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа управе са Заштитником грађана.

Заштитник грађана Зоран Пашалић честитао је свим грађанима Србије исламске вероисповести празник Курбан бајрам са жељом да га проведу у здрављу, миру и разумевању.

"Свим грађанима Србије исламске вероисповести честитам велики празник Курбан бајрам који дочекују у несвакидашњим и тешким околностима због пандемије корона вируса, са жељом да га проведу у здрављу, миру и разумевању са својим породицама, комшијама и пријатељима“, навео је Пашалић у честитки.

Страна 10 од 464