a

Поступајући по препорукама НПМ-а, Геронтолошки центар Крагујевац предузео је активности у циљу унапређења смештаја корисника и омогућивања њиховог несметаног функционисања. У току године Центар ће урадити пројектну документацију за санацију Објекта 3, укључујући и блок за појачани надзор, где су смештени дементни покретни корисници и затражити средства од надлежног министарства. У међувремену поправљени су плакари и неисправне браве. Постављено је, такође, обавештење о постојању видео надзора, а у циљу очувања приватности, из појединих соба уклоњене су камере за видео надзор.

Ради унапређења третманског рада, затражена је подршка од Завода за социјалну заштиту, а у циљу стварања безбедног и пријатног окружења, Дом ће примену рестриктивних поступака и мера вршити у складу са установљеним стандардима. Како би корисници имали приступ отвореном простору и свежем ваздуху, Дом је организовао и свакодневно извођене корисника.

НПМ је посетио Геронтолошки центар Крагујевац 26. фебруара 2019. године. О посети је састављен Извештај са препорукама за отклањање уочених недостатака.

Заштитник грађана Зоран Пашалић доставио је данас медијским удружењима и асоцијацијама Предлог споразума о сарадњи у области успостављања Платформе ради заштите и унапређења безбедности новинара између Заштитника грађана и Партнера, који је сачинио после низа састанака и консултација са новинарима из Београда и унутрашњости Србије.

Заштитник грађана је документ доставио медијским удружењима и асоцијацијама ради добијања додатних сугестија на коначан текст споразума. Споразум ће се накнадно потписати у циљу заједничког интереса обостране сарадње и свеобухватног eвидентирања напада и притисака на новинаре и медијске раднике, а због потребе успостављања ефикаснијег механизма заштите њихове безбедности. По споразуму покренуће се прва онлајн платформа у Србији у којој ће се евидентирати сваки појединачни случај угрожавања безбедности и сваки облик притиска на новинаре и медијских радника. Платформа ће допринети и делотворнијем поступању надлежних државних органа у случајевима угрожавања безбедности новинара. На изради методологије прикупљања, верификације, класификације, анализе и презентације података о угрожавању безбедности новинара ангажоваће се Радна група састављена од тима стручњака из реда новинара, медијских радника, представника Заштитника грађана и релевантних стручњака.

Заштитник грађана се почетком априла састао са представницима удружења и асоцијација новинара из Србије, као и са новинарима штампаних и електронских медија у циљу разраде идеје о покретању онлајн платформе за евиденцију напада на новинаре, од притисака до физичких напада, насртаја на имовину и на живот, с обзиром да у Србији не постоји јасна слика који напад како да се дефинише, што доводи до ситуације да свако тумачи и евидентира нападе на свој начин: и тужилаштва, и судови, и полиција, као и новинарска удружења и невладине организације. Дефинисањем појмова и евиденцијом напада на новинаре на основу тих појмова на онлајн платформи, добили бисмо јединствену и прецизну евиденцију свих облика притисака и напада на новинаре у Србији.

У складу са договором који је постигао са станарима хотела Бристол пре два месеца, заштитник грађана Зоран Пашалић завршио је данас препоруку Мининистарству одбране у циљу законитог решавања њиховог стамбеног питања. 

Након што се Министарство одбране и станари хотела Бристол упознају са његовом садржином, акт Заштитника грађана биће доступан на сајту институције, како би шира јавност била информисана о утврђеним чињеницама и препорукама том органу јавне власти.

b_300_0_16777215_00_images_20190719_1.jpegЗаштитник грађана Зоран Пашалић је поводом Дана омбудсмана посетио данас Зајечар, разговарао са грађанима о њиховим проблемима и потом и са представницима локалне самоуправе о ефикасном решавању њихових проблема.

b_300_0_16777215_00_images_20190719_4.jpegЗаштитник грађана Зоран Пашлић рекао је данас у Зајечару да у том граду постоји око 50 неуређених депонија и да ће помоћи локалној самоуправи да почне да решава тај еколошки проблем, не само због Поглавља 27 у преговорима Србије о приступању ЕУ, него и да би грађани живели у чистом окружењу.

Изненадио ме податак да у зајечарском крају постоји око 50 депонија и у разговору са представницима локалне самоуправе смо закључили да је главни проблем што нема довољно комуналних инспектора, па на терен излази само њих седам, рекао је Пашалић и додао да ће контактирати и надлежне републичке институције како би се решавали проблеми из екологије.

Грађани Зајечара су се жалили, како је рекао, и због тога што деци са посебним потребама не могу да се обезбеде лични пратиоци о чему је разговарао са предстасвницима локалне самоуправе.

Заштита права деце спада у приоритетне обавезе институције Заштитника грађана и у тој области смо постигли изузетне резултате који су признати и ван Европе, рекао је Пашалић.

Додао је да се институција на чијем је челу залаже и за бољу приступачност особа са инвалидитетом државним институцијама, због чега ће ускоро поново посетити један град који је то најлошије решио, како би утврдио шта је урађено за месец дана од његове претходне посете.

b_300_0_16777215_00_images_20190719_2.jpegЛокална самоуправа у Зајечару је према његовим речима обећала да ће до 1. септембра решити проблем реконструкције Основне школе "Љубица Радосављевић", која је трајала више од годину дана, због чега су деца ишла у удаљену школу и имала скраћене часове.

b_300_0_16777215_00_images_20190719_3.jpegНа радном састанку Пашалића са представницима јавних установа и предузећа и организација цивилног друштва притужбе је изнело и Удружења грађана "Дечји центар" које се две године судски спори са градском управом због покушаја одузимања простора за рад.

Он је рекао и да су представници институција Заштитника грађана, поводом Дана омбудсмана, обишли осам од 13 планираних градова и да је "циљ да се та институција приближи грађанима".

Од јануара у институцији Заштитника грађана постоји и хитна служба за решавање таквих случајева, а грађани који не могу да дођу у Београд, могу се обратити за помоћ телефонски или електронском поштом, казао је Пашалић.

Он је најавио измену Закона о Заштитнику грађана и навео да ће се повећати капацитет те институције, а вероватно и овлашћења.

Заменица градоначелника Зајечара Марина Милић рекла је да градска управа чисти дивље депоније, али да ће се тај проблем коначно решити тек када се изгради регионална депонија.

Пројекат изградње регионалне депоније је при крају, па очекујемо да ће тај проблем бити решен наредне године, рекла је Милић и апеловала на грађане да не бацају поново смеће на места која су прошле године очишћена.

Помоћник генералног секретара институције Заштитника грађана Тања Длеск рекла је да се, након што грађани упуте притужбу тој институцији и доставе документацију, контактира установа на коју се проблем односи и утврђује да ли има основа за покретање поступка. Грађани се обавештавају о исходу притужбе, а од институције, како је рекла, ако је притужба основана, тражи се да реши тај проблем.

Посета  Зајечару реализована је у оквиру пројекта Повећање доступности Заштитника грађана грађанима који живе у унутрашњости Србије. Пројекат спроводи Заштитник грађана Републике Србије уз финансијску подршку амбасаде Републике Бугарске у Србији

.................................................

b_300_0_16777215_00_images_20190719puzajecar.jpegТим Националног механизма за превенцију тортуре посетио је данас Полицијску управу Зајечар. У седишту Полицијске управе, обишли су просторије за задржавање лица која се ту налазе по Закону о безбедности саобраћаја на путевима и Закона о прекршају, а у тренутку посете, није било задржаних.

Такође, чланови НПМ тима обишли су просторије за задржавање у Окружном затвору у Зајечару, где се задржавају лица по Законику о кривичном поступку и обавили разговор са једним задржаним лицем, прикупили податке о условима у којима задржана лица бораве и о поступању према њима.

У обе установе детенције службена лица сарађивала су са тимом НПМ-а, омогућила им несметан приступ документацији, просторијама и разговор са запосленима.

НПМ ће о учињеној посети сачинити извештај и надлежнима упутити одговарајуће препоруке.

 

После информације и видео снимка насиља над малолетним дететом од стране запослене, који су објављени у средствима јавног информисања, Заштитник грађана покренуо је поступак контроле рада Центра за заштиту одојчади, деце и омладине у Београду. Руководиоцу установе дат је рок од 15 дана да се изјасни о околностима у наведеном случају и да Заштитнику грађана достави тражену документацију.

По завршетку поступка, Заштитник грађана ће саопштити своја сазнања о утврђеним чињеницама и околностима у случају који је снажно узнемирио јавност и још једном указао на обавезу надлежних и друштва да се посвете заштити најмлађих и потпуном искорењивању свих облика насиља над њима, пре свега у установама које се баве збрињавањем и заштитом деце.

Измене и допуне Закона о Заштитнику грађана имају за циљ добијања више ингеренција и решавање проблема грађана и у оним областима у којима до сада ова институција није имала надлежност, изјавио је заштитник грађана Зоран Пашалић у разговору са Јаном Принсом, представником Омбудсмана Холандије. Такође, како је додао, не мање важан за институцију Заштитника грађана је рад НПМ-а (Националног механизма за превенцију тортуре) који је након недавне систематизације кадровски ојачан, како би се осим посета затворима и притворима, обилазиле и установе социјалне заштите и психијатријске клинике, којима до сада није посвећена пажња у довољној мери.

b_300_0_16777215_00_images_20190718_Jan1.jpegУ кампањама „Отворена врата“ Заштитника грађана у Београду и „Дани омбудсмана“ у унутрашњости, у току прошле године састао сам се са скоро две хиљаде грађана у Београду, изјавио је Пашалић. Грађани су се најчешће притуживали на рад локалне самоуправе и жалили на ефикасност судске управе. Пракса пријема грађана показала се као веома добра а у складу са својим надлежностима разговарао сам са представницима државних органа и локалних самоуправа на чије пропусте су се грађани притуживали, навео је Пашалић. Непосредан контакт са грађанима је најефикаснији начин упознавања са надлежностима и овлашћењимаЗаштитника грађана на чему треба радити и у будућем периоду. На крају састанка договорени су облици даље сарадње кроз размену мишљења и искустава две институције.

У току претходног дана Јан Принс је разговарао са представницима стручне службе Заштитника грађана који су га информисали о начину рада. Драгана Грабовица, помоћница генералног секретара Заштитника грађана у Сектору за пријем грађана, упознала је представника Омбудсмана Холандије са организационом структуром и процесом рада, тријажом и селекцијом притужби који се одвијају у оквиру сектора којим руководи. b_300_0_16777215_00_images_20190718_Jan5.jpegПомоћнице генералног секретара, Тања Длеск и Наташа Јовић, навеле су предности у раду мање формалног начина комуникације, као што састанци, надзори, имејл комуникација и телефонска комуникација, који се користи више година. Шефица кабинета Марија Подунавац је представила неке од кључних резултата сектора за притужбе, као што су посебни извештаји и истраживања.

b_300_0_16777215_00_images_20190718_Jan2.jpegПредставници Одељења за хитно поступање, Слободан Симић и Марко Младеновић информисали су госта о начину рада Одељења и о оним специфичним случајевима код којих општи интерес захтева хитан поступак, односно не трпи одлагање. Јан Принс se састао и са представницима Националног механизма за превенцију тортуре који су га упознали са оснивањем НПМ-а у Србији, са његовом надлежношћу, начином и делокругом рада, а затим су заједно са њим посетили Дом за лица ометена у развоју „Срце у јабуци“ у месту Јабука, надомак Панчева.

 

 

Страна 10 од 414