a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), посетио је данас са представницима Центра за интеграцију младих и лекаром специјалистом судске медицине Центар за азил у Боговађи. Службеници Комесаријата за избеглице и миграције показали су висок степен кооперативности, одговорили на сва постављена питања и омогућили увид у целокупну тражену документацију. С обзиром да се у Центру за азил налазе малолетни мигранти без пратње, успешна сарадња је остварена и са социјалном радницом из локалног центра за социјални рад.

Заштитник грађана упутио је молбу Вишем јавном тужилаштву у Зајечару, паралелно са поступком који је по сопственој иницијативи покренуо после навода из медија о сексуалном злостављању детета из тог града, да приликом саслушања оштећеног детета предузме радње за избегавање секундарне виктимизације жртве и заштите најбољег интереса детета.

У молби тужилаштву, Заштитник грађана указује да приликом саслушања оштећеног детета из Зајечара треба користити техничка средства за пренос слике и звука увек када је то могуће, у посебно опремљеним и деци прилагођеним просторијама.

Заштитник грађана се обратио зајечарском Вишем тужилаштву у оквиру обавеза свих државних органа Републике Србије да предузимају активности и размењују информације у циљу заштите загарантованих људских права и слобода свих грађана, с обзиром да у законом прописаним надлежностима Заштитник грађана није овлашћен да, између осталог, контролише рад јавних тужилаштава.

Истовремено, Заштитник грађана је по сопственој иницијативи а на основу информација из медија, покренуо поступке контроле законитости и правилности рада Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Центра за социјални рад Зајечар и затражио да га у року од 15 дана обавесте о мерама и активностима које су предузели у овом случају.

 

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), посетио је јуче Казнено – поправни завод и Полицијску управу у Нишу ради праћења поступања полиције према доведеним и задржаним лицима. Чланови тима су у КПЗ Ниш разговарали са једним задржаним лицем, као и са више притворених лица која су у претходном периоду лишена слободе. Основне теме појединачних интервјуа са тим лицима односиле су се на околности хапшења, саслушавања, полицијског задржавања и пријема у Завод. Након интервјуа, чланови тима су обишли просторије за задржавање у КПЗ Ниш.

У ПУ Ниш, чланови тима су извршили увид у документацију о задржавању и притужбе грађана, обишли су просторије за задржавање и разговарали са полицијским службеницима о начину остваривања права задржаних лица.

Обе посете су биле ненајављене, а поступање службеника у КПЗ и ПУ Ниш професионално, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа управе са Заштитником грађана.

Заштитник грађана организовао је хитан састанак са надлежним органима у циљу решавања питања дневног боравка деце и омладине са аутизмом који су у тај простор долазили до увођења ванредног стања у Србији, у марту ове године.

b_300_0_16777215_00_images_20200824_Deca.jpegОво је само једна од активности Заштитника грађана на заштити и промоцији права детета о којима на онлајн састанку на тему „Размена најбољих пракси и инструмената за заштиту деце и адолесцената у кризама – са фокусом на мере забране кретања и штетне последице у вези са њима у Јадранско-јонској регији“ говорила заменица Заштиника грађана за права детета Јелена Стојановић.

Састанак је 24. августа 2020. организовао регион Марће, у сарадњи са Сталним секретаријатом Јадранско-јонске иницијативе и омбудсманом тог региона, у оквиру иницијатива за прославу 20. година повеље из Анконе и Јадранске и јонске иницијативе.

Учесници састанка, омбудсмани за права малолетних лица држава Јадранско-јонске регије (Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Грчка, Италија, Северна Македонија, Црна Гора, Сан Марино, Србија, Словенија) и италијанско тело за децу, сагласили су се да се све државе ове регије сусрећу али и да их тек очекују слични изазови у време пандемије ковида 19 по питању заштите дечјих права.

На састанку су размотрени и проблеми везани за почетак школске године и организацију наставе, као и проблеми са којима се суочавају деца са аутизмом и њихове породице.

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а после сазнања из медија о подвођењу једног детета у Алексинцу и обљубе другог детета у Богатићу, покренуо више поступака контроле правилности и законитости рада Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и центара за социјални рад у ова два града.

Узимајући у обзир чињеницу да је Министарство најавило да ће извршити надзор над радом центара за социјални рад у Алексинцу и Богатићу, Заштитник грађана од надлежног министарства тражи да у року од 15 дана достави записник о извршеном надзору над њиховим радом.

Заштитник грађана од ЦСР у Алексинцу и у Богатићу тражи да у року од 15 дана доставе информације да ли су породице ове злостављане деце од раније на евиденцији тих центара, и ако јесу које активности из надлежности центара су предузете у претходном периоду. Такође, потребно је да доставе и податке о активностима из своје надлежности које су предузете поводом наведених сазнања у циљу заштите права и најбољих интереса деце.

b_300_0_16777215_00_images_tabla_PS_2.jpegТим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), посетио је јуче Полицијску станицу Обреновац, ради праћења поступања Министарства унутрашњих послова по препорукама Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања. Поред запослених из Заштитника грађана, у тиму је био и представник Комитета правника за људска права.

b_300_0_16777215_00_images_tabla_PS_1.jpegУ складу са методологијом реализација посета, тим је обишао просторије за задржавање, службене канцеларије криминалистичких инспектора и просторије за чување одузетих предмета. Остварен је увид у документацију о задржавању, извештаје о примени средстава принуде, као и предмете притужби грађана. Руководство и полицијски службеници ПС Обреновац пружили су информације о поступању према доведеним и задржаним грађанима.

Професионално поступање полицијских службеника током посете тима Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа управе са Заштитником грађана.

Страна 4 од 460