a

„Недостатак професионалаца који пружају услуге подршке деци и чињеница да је велики број деце изложен сиромаштву, што илуструје податак да око 50 одсто деце у Србији прима неку врсту социјалног давања, главни су налази актуелног извештаја и најгласнија порука коју на Светски дан детета они који се баве децом и њиховим правима могу послати, поручила је заменица заштитника грађана за права детета Гордана Стевановић на представљању Посебаног извештаја Заштитника грађана о стању права детета.

b_300_0_16777215_00_images_20181120Medija_centar_deca.jpegМере економске штедње не смеју утицати на остварење права детета, а оне су, између осталог, довеле до тога да неки Центри за социјални рад немају писихолога, рекла је Стевановић и упозорила на мали број стучњака који се баве случајевима насиља међу децом. Мере штедње односно забрана запошљавања у јавном сектору одразила се и на рад дневних боравака за децу са сметањама у развоју и инвалидитетом, рекла је Стевановић.

Према њеним речима, Заштитник грађана је за последњих једнаест година добио 3500 притужби у области права детета и тим поводом упутио око хиљаду препорука за унапређење положаја и права деце, рекла је Стевановић. Према њеним речима, препоруке које су садржане и у овом Извештају упућене су институцијама, академској заједници, медијима, цивилном сектору како би се проблеми који постоје ублажили, а где је могуће и уклонили.

Директорка УНИЦЕФ-а у Србији Ређина Де Доминићис оценила је на представљању Извештаја да у Србији има још посла у области права детета иако су надлежни за просвету, здравствени и правни систем и социјалну заштиту остварили дорбре резултате – смањена је смртност деце, повећана њихова укљученост у инклузивно образовање. „Ипак, дечаци и девојчице су у великој мери невидљиви као грађани и њихово место и улога у процесу одлучивања се мора повећати“, поручила је Де Доминићис.

Како је поводом Међународног дана детета УНИЦЕФ данас раније саопштио – око 30 одсто деце у Србији живи на ивици сиромаштва, а свако 10 у апсолутном сиромаштву, 20 одсто није примило све вакцине, а скоро трећина млађих од пет година нема одговарајућу исхрану.

b_300_0_16777215_00_images_20181120Sesta_beogradska.jpegНа Светски дан детета институција Заштитника грађана угостила је данас ђаке Шесте београдске гимназије, који се у сусрет скорој одлуци о даљем школовању, у оквиру манифестације своје школе „Новембраски дани - Поглед у будућност“, традиционално упознају са радом различитих институција, установа, компанија и удружења.

О институцији Заштитника грађана, о њеним надлежностима, овлашћењима и начину рада са ђацима Шесте гимназије разговарала је генерална секретарка Оља Јовичић. На тај начин имали су прилику да сазнају више о људским правима, међународним декларацијама којима су она гарантована, о правима рањивих друштвених група и механизмима њихове заштите. Генерална секертарка их је упознала и са повредама права на које грађани Србије најчешће указују Заштитнику грађана у својим притужбама.

Бескомпромисна борба у циљу пуног остваривања права детета и посвећен рад свих надлежних у држави како би сваком детету омогућили безбрижно детињство и правилан развој, морају бити наш свакодневни и најважнији циљ, поручио је заштитник грађана Зоран Пашалић поводом Светског дана детета, који се сваке године обележава 20. новембра на годишњицу усвајања Конвенције о правима детета.

Поражавајуће је, истиче Пашалић, што и даље морамо да указујемо да право на безбедно одрастање и развој имају и деца из посебно осетљивих група – сиромашна деца, деца са сметњама у развоју и инвалидитетом, тешко болесна деца, деца која живе и раде на улици, деца која живе у руралним срединама, деца избеглице и жртве рата, деца жртве насиља. Данас не треба заборавити посебно талентовану децу, која освајају награде на престижним такмичењима у свету, а која су невидљива у мору свеприсутног шунда.

Законодавни оквир за остваривање и заштиту права детета у Србији је унапређен, али су системи превенције и заштите деце од насиља, злостављања, занемаривања и искоришћавања и даље неефикасни и недовољно развијени, док законска забрана физичког кажњавања деце и даље не постоји. У току претходних годину дана Заштитиник грађана је у области права детета примио скоро 300 притужби, а готово трећина њих односи се на насиље над децом. Да би се предупредили наредни случајеви свих облика насиља над најмлађом популацијом, Заштитник грађана је надлежним органима упутио око 50 препорука.

Насиље над децом, било да се догађа у породици, у школи или међу вршњацима, оставља вишеструке и дуготрајне последице на физичко и ментално здравље детета, његов психо-социјални развој, а у најекстремнијим случајевима доводи и до смрти детета, упозорава Пашалић. И поред тога што је доношењем новог Закона о сперчавању насиља у проодици унапређена сарадња органа који су надлежни да штите децу од насиља, још увек се уочавају пропусти у њиховом раду.

Сексуално насиље се међутим и даље тешко открива. Заштитник грађана поздравља најаву Министарства просвете о изради новог образовног пакета о сексуалном образовању, како би деци, родитељима и запосленима у образовном систему, био обезбеђен извор информација о сексуалности, репродуктивном здрављу, приватности и заштити од сексуалног злостављања и искоришћавања.

На Светски дан детета, Заштитник грађана представиће Посебан извештај о стању права детета у Србији, који анализира законодавни оквир у овој области, његову усклађеност са међународним стандардима и ефикасност примене у свакодневном животу детета.

b_300_0_16777215_00_images_20181116oljaj.jpegПолазници Школе људских права „Војин Димитријевић” у Београду посетили су данас институцију Заштитника грађана како би се упознали се њеним надлежностима и начином рада.

Са њима је разговарала генерална секретарка Оља Јовичић, која им је представила надлежности и овлашћења Заштитника грађана, као и начин поступања по притужбама грађана. Гости институције највише су се интересовали за рад Заштитника грађана, као и за проблеме због којих се грађани најчешће обраћају овој институцији.

b_300_0_16777215_00_images_goca-hrvatska.jpegЗаменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић представила је данас Ланзарот Конвенцију (Конвенција Савета Европе о заштити деце од сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања) организацијама-оснивачицама Регионалне мреже против сексуалног насиља на специјалистичком тренингу који се одржава у месту Језерчица код Загреба од 15. до 18. новембра. Стевановић је такође говорила о примени и праћењу примене ове Конвенције, као и о резултатима који су забележени у овој области.

Организације - оснивачице Регионалне мреже су Друштво СОС телефон за жене и децу жртве насиља из Љубљане, Женска соба из Загреба и Љубљане, СОС Центар за жене и децу жртве насиља из Никшића и Инцест Траума Центар из Београда.

Резултати остварени у инклузивном образовању још увек нису задовољавајући, изјавио је је заштитник грађана Зоран Пашалић на представљању Посебног извештаја о услугама додатне подршке деци и ученицима у образовању. Многе школе, навео је, и даље не испуњавају захтеве за образовање ученика са сметњама у развоју.

Пашалић је казао да је изради извештаја претходила анализа података, добијених из 145 локалних самоуправа и 48 школа за образовање ученика са сметњама у развоју, и да је она показала да су захтеви инклузивног образовања само делимично испуњени.

b_300_0_16777215_00_images_20181114zastitnikgradjana.jpeg"Град Београд има личне пратиоце, али не у довољном броју. Постоје листе чекања. Ваннаставне активности нису организоване у појединим локалним самоуправама на начин на који би то требало да буду. Подршка се углавном јавља у оквиру бесплатног превоза, кухиња у којима деца могу да добијају бесплатне оброке у току наставног дана. Многе школе међутим и даље су мање или више неприступачности", казао је Пашалић.

Заштитник грађана је указао да то није питање само школа, јер је образовање широка тема, додајући да свакако није циљ да се деца прилагођавају капацитетима школе, већ да се школе морају прилагодити деци како би добила образовање које им припада.

Страна 4 од 380