a

Поводом обележавања 26. октобра - Међународног дана свесности, на згради Заштитника грађана данас је развијена интерсекс застава у знак подршке интерсекс особама, једној од најмаргинализованијих друштвених група, о чијим се правима, положају и проблемима са којима се суочавају не зна и не говори довољно.

b_300_0_16777215_00_images_20191025interseks_zastava.jpegИнтерсекс особе не могу бити сврстане према медицинским нормама и њиховим примарним и секундарним полним карактеристикама (хромозомима, гонадама или анатомским карактеристикама) на мушки и женски пол. Стереотипи и норме засновани на бинарној подели на мушкарце и жене често доводе до ,,корективних“ хируршких интервенција и третмана у циљу „нормализације“ дететових сексуалних карактеристика и сврставања на мушки и женски пол. Из тог разлога се интерсекс деца суочавају са дискриминацијом, нехуманим и понижавајућим поступањем и другим видовима поступања која су супротна најбољим интересима детета.

Заштитник грађана указује да ни Закон о забрани дискриминације нити други релевантни закони не садржи одредбу којом се експлицитно забрањује дискриминација на основу полних карактеристика, иако је Република Србија у Трећем циклусу Универзалног периодичног прегледа Уједињених нација 24. јануара 2018. године добила препоруку: Оснажити заштиту ЛГБТИ особа од дискриминације, и усвојити прописе који укључују заштиту од дискриминације по основу интерсексуалног статуса.

Овом приликом подсећамо да су Комитет за права детета и Комитет за елиминисање свих облика дискриминације жена у бројним приликама позивали државе потписнице Конвенције о правима детета и Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена да се уздрже од штетне праксе такозваних корективних медицинских захвата на деци за које не постоје медицинске индикације, већ су усмерене ка „нормализацији“ дететових полних карактеристика. На чињеницу да таква пракса представља озбиљне повреде људских права и слобода и доводи до последица од којих многе остају током целог живота, указивала су бројна међународна тела и организације, укључујући и друга уговорна тела УН - Комитет против тортуре, Светска здравствена организација, Високи комесар за људска права и Савет Европе.

Генерална секретарка Заштитника грађана Оља Јовичић са сарадницима примила је јуче Марту Гарсију Фидалго из Генералног директората за политику суседства и преговора о проширењу у Европској комисији, задужену за координацију социјалног укључивања Рома, која је институцију посетила ради прикупљања података и искустава те институције пред данашњи Семинар о социјалној укључености Рома и Ромкиња у Републици Србији.

b_300_0_16777215_00_images_20191023MartaGarcia.jpegГошћа се првенствено интересовала за број притужби које је Заштитник грађана примио у области интеграције Рома. „Број примљених притужби није велик, што не значи да проблема нема“, указала је в.д. помоћника генералног секретара Заштитника грађана за права националних мањина Јабланка Табаш. Како је рекла, управо из тих разлога Заштитник грађана излази на терен и обилази ромска насеља. Само у овој години је обишао двадесет ромских насеља, где је у непосредном контакту и разговору са припадницима ромске популације пружао информације о њиховим правима, како би препознали где су евентуални пропусти у њиховом остваривању. Примљене притужбе се првенствено односе на поступање органа из одређених области, као што су остваривање социо-економских права, образовање и здравствена заштита. То су области које су обухваћене Стратегијом за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији и акционим плановима.

b_300_0_16777215_00_images_ambasador_holandije_.jpegЗаштитник грађана Зоран Пашалић разговарао је данас са амбасадором Краљевине Холандије Хилесом Плухом о надлежностима и овлашћењима Заштитника грађана, као и активностима које ова институција спроводи у заштити људских и мањинских права.

Завршен је нови закон о Заштитнику грађана и очекујем га ускоро у парламенту, изјавио је Пашалић и додао да се противи оснивању нове институције Заштитника права детета зато што је против дуплирања институција и њихових функција. Сектор за права детета Зашитника грађана је до сада примио 3600 притужби и упутио преко 1100 препорука органима јавне власти у којима је тражио да коригују свој рад у области права детета и не видим потребу да се оснива нова институција која би радила идентичан посао, нагласио је Пашалић.

Највећи број притужби грађана упућених Заштитнику грађана односи се на кршење права у социоекономској области. У организационом делу, након усвојене систематизације, формирано је ново одељење за хитно поступање, које је омогућило бољу комуникацију грађана са овом институцијом и брже решавање њихових проблема, изјавио је Пашалић.

У наредном периоду посебна пажња биће усмерена на област реформе правосуђа и медијских слобода. У току је формирање медијске платформе, у сарадњи са медијским удружењима и асоцијама, на којој ће бити евидентирани све врсте напада и притисака на новинаре, изјавио је Пашалић.

b_300_0_16777215_00_images_20191018_savetevrope.jpegГенерална секретарка заштитника грађана Оља Јовичић учествује на међународној конференцији „Суочавање са лошим поступањем полиције, уоченим у пресудама Европског суда за људска права и другим телима Савета Европе“, која се у организацији Генералног директората за људска права Савета Европе одржава данас у Црној Гори.

У раду конференције учествују представници Савета Европе, Европске комисије, Европског суда за људска права, министри и представници влада Црне Горе, Северне Македоније, Хрватске и Србије као и представници судова и институција омбудсмана из ових земаља.

Конференција је организована у оквиру заједничког програма Европске уније и Савета Европе „Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску-Фаза 2“ у склопу акције „Јачање делотворних правних средстава против кршења људских права“.

b_300_0_16777215_00_images_20191017_tirana.jpegПомоћница генералног секретара Наташа Јовић са сарадницом Данијелом Радојевић учествује у раду годишње конференције Мреже омбудсмана за децу Југоисточне Европе, која се одржава у Тирани и посвећена је заштити деце у покрету.

У сусрет тридесетогодишњици усвајања Конвенције о правима детета, омбудсмани региона упозоравају да су права деце у покрету и даље изузетно угрожена. Деца у покрету, до момента доласка у наше државе већ су преживела најстрашнија искуства - рат, трајно напуштање својих домова и породица, трафикинг, насиље и експлоатацију, глад, болест и екстремну физичку исцрпљеност, раздвајање од родитеља и сиблинга, угрожавање живота и здравља. Наша је обавеза да деци у покрету, од момента њиховог ступања на територију наших држава, пружимо максималну заштиту и помоћ, јединствен је став омбудсмана за децу Југоисточне Европе.

Полицијска управа Крагујевац и полицијске станице у њеном саставу Баточина и Лапово, у потпуности су поступиле по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре, које су им упућене после посете обављене у јануару 2019. године.

У Извештају о посети ПУ Крагујевац, НПМ наводи да су током посете чланови НПМ тима најпре обишли седиште полицијске управе, где су обишли просторије за смештај задржаних грађана, обавили разговоре са полицијским службеница у и извршили увид у документацију о задржавању лица. Истог дана НПМ је обишао полицијске станице Баточина и Лапово где су разговарали са начелницима и обишли просторије за смештај задржаних грађана и такође добили на увид тражену документацију. Полицијски службеници су током посете сарађивали са НПМ-ом, пружили им тражене информације, омогућили обилазак просторија и увид у документацију.

На основу утврђених чињеница, НПМ је ПУ Крагујевац и полицијским станицама у њеном саставу упутио препоруку да лицима задржаним по основу Закон о кривичном поступку, поред обавештења, уручују и писано обавештење које садржи сва права одређена Законом о кривичном поступку, по којој је у потпуности поступљено. Такође, у складу са препоруком, полицијска станица Лапово обезбедила је потребно вештачко осветљење у соби за задржавање и о томе известила Заштитника грађана.

У вези са траженом информацијом о томе да ли је планом Министарства унутрашњих послова о адаптацији постојећих и изградњи нових просторија за задржавање, предвиђена изградња још једне просторије за задржавање у полицијској станици Аранђеловац, ПУ Крагујевац је доставила одговор и известила НПМ да у плану МУП-а, ПУ Крагујевац за 2019. годину није превиђена изградња додатне просторије за задржавање у ПС Аранђеловац.

НПМ је контролну посету ПУ Крагујевац обавио 29. јануара 2019. године, у циљу праћена препорука које су јој упућене 2015. године. Посета је била најављена и предвиђена планом посета за 2019. годину.

Страна 4 од 417