a

Заштитник грађана утврдио је да бригу о детету које је рођено са тежим здравственим проблемима и које су родитељи одмах по рођењу оставили у болници спорећи резултате ДНК анализе, због чега је ова институција покренула поступак контроле правилности и законитости рада надлежних органа, већ пет година води Градски центар за социјални рад.

Заштитник грађана је крајем марта 2021. године по сопственој иницијативи, а после сазнања из медија да постоји сумња да је једној породици 2016. године замењена беба у београдском породилишту, покренуо поступак правилности и законитости рада ГАК Народни фронт, Института за судску медицину Медицинског факултета у Београду, Министарства здравља и Министарства унутрашњих послова Републике Србије.

Документација коју су надлежни органи доставили Заштитнику грађана, између осталог, показује да је дете рођено са тежим здравственим проблемима у јуну 2016. године и да су родитељи због различитог броја протокола мајке и бебе тражили да се уради ДНК анализа. ГАК Народни фронт обавестио је Заштитника грађана да су протокол порођаја мајке и протокол новорођенчета посебни протоколи који се воде у здравственој установи и да немају исте бројеве.

ДНК анализа коју је урадио Институт за судску медицину Медицинског факултета у Београду је родитељима достављена са техничким грешкама које су продубиле њихове сумње у родитељство. Погрешно уписано време рођења детета и другачије име оца које је остало на записнику о ДНК анализи уз име оца детета су, како произилази из извештаја надлежних органа, исправљени истог дана, о чему је сачињена службена белешка, и послате ГАК Народни фронт.

С обзиром на оспоравање резултата исправљене ДНК анализе Института за судску медицину, породиља је отпуштена из породилишта а бебу је оставила на Одељењу неонатологије ГАК Народни фронт, о чему су одмах биле обавештене социјалне раднице клинике. Породиља је 15 дана касније у ГАК Народни фронт изјавила да жели да се дете упути на смештај Центра за социјални рад.

Беба је 56 дана била смештена на Одељењу неонатологије, након чега је бригу о њој преузео Градски центар за социјални рад, који му је решењем одредио привременог старатеља. Родитељи су у потпуности лишени родитељског права, произилази из документације достављене Заштитнику грађана.

С обзиром да су родитељи спорили постојећи резултат ДНК анализе Института за судску медицину у Београду, ДНК анализа је поновљена на њихов захтев (ДНК од новорођенчета и родитеља узет је у просторијама ГАК Народни фронт од стране представника приватне лабораторије, у присуству адвоката) и била је истоветна са резултатом ДНК анализе Института за судску медицину у Београду.

Такође, МУП Републике Србије доставио је Заштитнику грађана документацију која показује да је 21. марта 2021. године отац детета у ПС Звездара изнео сумње да им је дете замењено у породилишту, као и да је три дана касније исте сумње изнео и полицијским службеницима у ПС „Савски венац“. Обе белешке достављене су Вишем јавном тужилаштву у Београду, а МУП наводи да до сада није примио захтев овог тужилаштва за прикупљање потребних обавештења.

Узимајући у обзир поступање контролисаних органа у оквиру својих надлежности, Заштитник грађана налази да у конкретном случају није било пропуста који би довели до повреде права детета. Приликом доношења одлуке, Заштитник грађана је узео у обзир да је након оспоравања првобитног налаза Института за судску медицину, родитељима омогућено да понове ДНК анализу и да су на основу сазнања надлежних органа све наредне анализе потврдиле првобитни налаз.

b_300_0_16777215_00_images_20210706Apatridija.jpegБрој особа у ризику од апатридије у популацији која живи у неформалним насењима у Републици Србији пао је за мало више од 1.100 што је значајан напредак од 42 одсто у односу на 2015. годину, показује најновије истраживања Високог комесаријата Уједињених нација за избеглице (УНХЦР)„Лица у ризику од апатридије у Србији - Преглед тренутног стања и препоруке за будућност“.

УНХЦР, Министарство државне управе и локалне самоуправе и Заштитник грађана Републике Србије представили су данас резултате заједничке сарадње у искорењивању ризика од апатридије у Србији као и резултате законодавних промена спроведених ради спречавања поновног појављивања апатридије. Истраживање је спровела агенције ЦеСИД у периоду од октобра до новембра 2020. године.

Апатридија погађа најугроженије чланове ромске заједнице у Србији. УНХЦР ради са рањивим интерно расељеним и домицилним Ромима који нису уписани у матичне књиге рођених или су без документа од 2004. године.

Препознавши потребу за заједничким, мултисекторским приступом, УНХЦР је 2012. године потписао први трипартитни Споразум о разумевању са Министарством државне управе и локалне самоуправе и Заштитником грађана Републике Србије. Оваква иницијатива је довело до суштинских законских промена што је резултирало смањењем броја лица у ризику од апатридије. Стране потписнице су 2019. године потписале други Споразум о разумевању у циљу решавања преосталих проблема у овој области.

УНХЦР је финансирао спровођење истраживања о апатридији како би се прикупили подаци о Ромима, Ашкалијама и Египћанима (РАЕ) који без личних докумената живе у неформалним насељима широм Србије. Истраживање је спроведено на узорку од 1807 домаћинстава (9248 особа) и указало је на 253 особе без уписане чињенице рођења; 275 особа чије држављанство Републике Србије није потврђено; 1032 особе без личне карте; и 2072 особе које немају пријављено пребивалиште или боравиште.

Франческа Бонели, шефица Представништва УНХЦР-а у Србији, рекла је: „Започели смо последњу фазу решавања проблема особа у ризику од апатридије у Србији. Захваљујући континуираној сарадњи са властима Републике Србије решићемо најважнија преостала питања, пре свега уклањање законских празнина и обезбеђивање тренутне регистрације рођења за децу родитеља којима још увек недостају лична документа“.

„УНХЦР остаје посвећен наставку ове одличне сарадње и заједничком раду како би се решили преостали проблеми особа без личних докумената и како би им се омогућио приступ основним правима“, додала је Бонели.

„С обзиром на напредак који је постигнут до данас, Република Србија је једна од земаља које би могле да у потпуности искорене апатридију до 2024. године, чак и раније. У извештају Представништва УНХЦР у Србији из марта 2019. године, наводи се да су постигнућа Србије у превенцији и смањењу броја лица без држављанства изванредна, као и да нека од решења која су примењена у Србији представљају примере добре праксе у другим државама региона и шире”, навела је министарка Обрадовић, додавши да је ово препознато и у процесу напретка Републике Србије на путу прикључења Европској унији.“

Коментаришући деценијску сарадњу са УНХЦР-ом на решавању проблема лица у ризику од апатридије, Зоран Пашалић, Заштитник грађана Републике Србије изјавио је да је институција којом руководи дала велики допринос у смањењу броја људи који су у ризику од апатридије у Републици Србији.

„Сталним залагањем Заштитника грађана, посебно теренским посетама неформалним насељима у којима живе, број особа у ризику од апатридије је значајно смањен. Наставићемо са праксом теренских посета како би се особама у ризику од апатридије што хитније и ефикасније омогућило да дођу у посед личних докумената и како би се њихов број свео на минимум или у потпуности анулирао“, рекао је Заштитник грађана Зоран Пашалић.

Широм света апатридиja има погубан утицај на животе више од 10 милиона људи који не могу да остваре своја основна права, а право на држављанство, регистрацију рођења, образовање и имовину су само нека од њих. Ова појава се јавља из различитих разлога, укључујући дискриминацију одређених етничких или верских група или дискриминацију на основу пола, затим услед појаве нових држава и преношења територија између постојећих држава, због законодавних празнина и сукоба закона о држављанству, као и компликованих административних процедура.

Заштитник грађана упутио је данас додатни захтев Министарству просвете, науке и технолошког развоја за изјашњење о правном основу сарадње основних и средњих школа у Републици Србији са удружењем грађана „Истраживачка станица Петница“, као и о условима за давање финансијске подршке надлежног министарства овом и другим субјектима који се баве ваннаставним образовањем деце.

У циљу заштите права и најбољих интереса детета, Заштитник грађана наставља предузимање даљих активности и мера из своје надлежности у поступку контроле правилности и законитости рада надлежних органа покренутог 25. јуна 2021. године на основу медијских написа о сексуалном злостављању полазница програма које организује удружење грађана „Истраживачка станица Петница“.

Од надлежног министарства Заштитник грађана тражи да га у року од 15 дана обавести по ком правном основу основне и средње школе у Србији достављају удружењу грађана „ИС Петница“ детаљно мишљење предметног наставника о успеху, раду и склоностима ученика, односно стручно мишљење психолога или педагога школе приликом конкурисања детета на неки од програма који реализује удружење „ИС Петница“.

Министарство треба да наведе и правни основ по којем школе у Србији обавештавају ученике о постојању конкурса за програме које реализује удружење грађана „ИС Петница“, као и да ли је и другим субјектима који се баве ваннаставним образовањем деце и младих дата иста могућност.

Заштитнику грађана Министарство треба да достави и правни основ по којем школе дају сагласност и оверавају печатом школе да ће школа оправдати изостанке ученика са наставе ради учешћа на програмима „ИС Петница.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја треба да наведе и по ком правном основу школе правдају одсуство ученика са наставе у случају учешћа на неком од програма „ИС Петница“, као и на који начин Министарство пружа подршку овом удружењу грађана ради организације серије програма намењених наставницима основних и средњих школа, који су то програми, коме су намењени и ко су реализатори истих.

Заштитник грађана тражи да га Министарство обавести да ли је и у коликом новчаном износу финансијски подржало рад удружења грађана „ИС Петница“ у последњих десет година, као и да достави доказе о томе, као и о начину контроле трошења одобрених и исплаћених новчаних средстава.

Изјашњење Министaрства Заштитник грађана очекује и на питање да ли је одобрењу финансијске подршке „ИС Петница“ и другим субјектима који се баве ваннаставним образовањем деце претходила условљеност постојањем програма заштите деце од насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања.

Такође, надлежно министарство треба да се изјасни да ли је и у коликом новчаном износу финансијски подржавало рад других установа и организација (регионални центри за таленте, удружења грађана и др.) који се баве ваннаставним образовањем деце и колико новчаних средстава им је уплаћено у последњих десет година, уз достављање доказа о томе, као и доказа о контроли трошења одобрених и исплаћених новчаних средстава.

Заштитник грађана тражи и да га Министарство просвете, науке и технолошког развоја обавести да ли води регистар субјеката који се баве ваннаставним образовањем деце и да му достави податке из истог уколико постоји.

Заштитник грађана је данас, у циљу заштите најбољег интереса и права детета, затражио од Повереника за информације од јавног значаја да провери да ли је удружење грађана „Истраживачка станица Петница“ у складу са законом прикупљало личне податке деце и младих полазника њихових програма, а од Завода за унапређење образовања и васпитања податке да ли су програми стручног усавршавања наставника које организује то удружење акредитовани.

Заштитник грађана се, у наставку поступка контроле правилности и законитости рада надлежних органа покренутог 25. јуна 2021. године на основу медијских написа о сексуалном злостављању полазница програма у „ИС Петница“, обраћа Поверенику за информације од јавног значаја у оквиру сарадње два независна државна органа имајући у виду постојање сумње да је у конкретном случају дошло до повреде права детета и младих, између осталих и права на заштиту података о личности.

Од Повереника за информације од јавног значаја Заштитник грађана тражи да провери да ли је у складу са Законом о заштити података о личности прикупљање и обрада података коју је вршило ово удружење путем формулара који је то удружење прописало и који се налазио на њиховом сајту, а који попуњавају деца приликом конкурисања на неки од програма које реализује удружење „ИС Петница“.

Заштитник грађана пита Повереника за информације од јавног значаја да ли је у складу са законом прикупљање података као што су материјалне могућности породице да помогне у додатном образовању детета, да ли је и код које осигуравајуће организације ученик осигуран, фотографија ученика, број мобилног и број кућног телефона ученика.

Такође, Заштитник грађана пита и да ли је у складу са законом прикупљање података путем формулара као што су имена родитеља/старатеља, звање и занимање родитеља, назив установа у којима раде родитељи, имена и занимања чланова породичног домаћинства, као и захтев за достављање препорука наставника и школског психолога/педагога што се тражило приликом конкурисања.

У оквиру сарадње два независна државна органа Заштитник грађана очекује да га Повереник за информације од јавног значаја извести о евентуалном спроведеном инспекцијском надзору односно другим активностима и мерама које је у складу са својим овлашћењима предузео или намерава да предузме у овом случају.

Од Завода за унапређење образовања и васпитања Заштитник грађана тражи да га у што краћем року обавести да ли је у периоду од 2011. до 2021. године неки од програма удружења „ИС Петница“ био међу одобреним програмима сталног стручног усавршавања наставника, као и који програм је у питању и у ком периоду је био одобрен.

Заштитник грађана утврдио је, у поступку контроле рада надлежних органа, да је Министарство унутрашњих послова идентификовало и поднело кривичну пријаву против особе која је на друштвеним мрежама постављала поруке мржње и позивала на насиље према деци ромске националности, као и да је надлежни суд расписао потерницу за том особом и одредио јој притвор у одсуству.

Заштитник грађана је, зарад заштите најбољег интереса и права детета, по сопственој иницијативи крајем јануара 2021. године од МУП-а Републике Србије затражио да му достави информације о мерама које је предузело у вези са овим случајем.

У изјашњењу Заштитнику грађана, МУП наводи да је по пријави Националног савета ромске националне мањине против НН лица, које је објавило увредљиве поруке о припадницима ромске заједнице на „Фејсбуку“, идентификовао лице које је постављало те објаве, али и да то лице тренутно није доступно државним органима и да је за њим расписана потерница.

Полицијски службеници су, како даље наводи МУП, Основном јавном тужилаштву у Шапцу поднели су кривичну пријаву у одсуству због постојања сумње да је извршио кривично дело Повреда угледа због расне верске, верске, националне или друге припадности из члана 174. Кривичног законика Републике Србије.

Заштитника грађана је шабачко тужилаштво обавестило да је по пријему кривичне пријаве, а поводом сазнања о недоступности осумњиченог државним органима, поднет захтев за одређивање притвора Основном суду у Шапцу, који је одредио притвор и издао наредбу за расписивање потернице.

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић, обавио је 24. и 27. јуна 2021. године два надзора над поступком принудног удаљења странаца.

Надзор над поступком принудног удаљења држављанина Републике Северне Македоније обављен је у просторијама Управе за странце Полицијске управе за град Београд, а надзор над поступком принудног удаљења држављанина Народне Републике Кине обављен је у просторијама Прихватилишта за странце у Падинској Скели. Од полицијских службеника су прибављени подаци о поступању према странцима, извршен је увид у релевантну документацију и обављени ненадзирани разговори са странцима. Такође, надзирана је процедура отпуста из Прихватилишта и укрцавања у службено возило.

Странци нису имали примедбе на поступање полицијских службеника према њима. Омогућено им је да о предстојећем удаљењу обавесте члана породице. Усмено, као и писаним путем, обавештени су и о другим својим правима, међу којима, и о праву да ангажују адвоката и затраже лекарски преглед али нису желели да та права користе.

У ненадзираним разговорима, странци нису навели било коју околност која би указивала на опасност да би њихова људска права могла бити повређена или угрожена по повратку у матичну државу.

Професионално поступање службеника Управе за странце и Прихватилишта за странце током посете тима НПМ представља пример добре праксе, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа управе са Заштитником грађана.

Страна 4 од 501

panel flajer