a

Тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић обавио је 16. марта 2021. године ненајављену посету Казнено-поправном заводу у Шапцу. У тиму је поред запослених из Заштитника грађана био и представник Комитета правника за људска права.

Тим НПМ је обишао смештајне капацитете у Заводу: просторије за смештај лица лишених слободе, просторе за шетњу, просторије за посете, теретану, просторије за пружање здравствене заштите, спортске терене и сл. НПМ је током посете посебну пажњу посветио начину обављања првог лекарског прегледа при пријему у завод, имајући у виду важност улоге коју службе за здравствену заштиту имају у борби против злостављања.Такође, извршен је увид у извештаје о употреби мера принуде.

НПМ похваљује чињеницу да су предузете значајне активности на унапређењу материјалних услова смештаја лица лишених слободе, као и да се наставља са предузимањем истих, са циљем да се лицима лишеним слободе у потпуности омогући остваривање свих загарантованих права.

Такође, НПМ је током посете обавио разговоре са притвореним лицима о поступању полицијских службеника према њима током хапшења и приликом примене других полицијских овлашћења, као и о поступању затворског особља, условима у притвору, начину обављања првог прегледа при пријему у завод и сл.

Професионално поступање руководства и свих службеника завода током посете НПМ представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ.

Тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић, обавио је 16. марта 2021. године ненајављене посете седишту ПУ Шабац, као и ПС Богатић и ПС Владимирци. У тиму је поред запослених из Заштитника грађана био и представник Комитета правника за људска права.

НПМ је током посете посветио пажњу начину на који се омогућава остваривање основних права задржаних лица као што су право на приступ лекару и адвокату, право да о свом лишењу слободе обавесте блиску особу, као и начину на који се информишу о својим правима. Тим је такође обишао просторије за задржавање како би утврдио да ли испуњавају прописане услове.

Професионално поступање полицијских службеника током посете НПМ представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ.

Заштитник грађана, у сарадњи са Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије и Сталном конференцијом градова и општина - Савезом градова и општина Србије, по пети пут заредом, додељује награду градовима, општинама и градским општинама који су у 2020. години највише допринели развоју свих облика приступачности на својој територији, односно у свом окружењу.

У допису који је данас упућен општинама, градовима и градским општинама Заштитник грађана је позвао јединице локалне самоуправе да поднесу пријаву на јавни позив и на тај начин прикажу и промовишу примере добре праксе у развоју приступачности на својој територији у 2020. години.

Заштитник грађана подсећа да је награда за приступачност настала као израз потребе да се у настојањима да се постигне инклузивније друштво у Србији укаже на искораке појединаца и/или институција у креирању примера добре праксе који доприносе квалитету живота, служе као модел, инспирација и идеја за све и као такви су веома значајни за унапређење положаја особа са инвалидитетом. Истовремено, награда има за циљ да континуирано утиче на подизање свести и пошаље снажну поруку о важности приступачности, промовисању принципа Дизајн за све и креирању окружења и услуга које могу користити сви грађани и грађанке, односно инклузивног окружења приступачног свима.

Заштитник грађана Републике Србије Зоран Пашалић, у складу са Законом о Заштитнику грађана, предао је данас Народној скупштини Републике Србије Редован годишњи извештај Заштитника грађана за 2020. годину.

Заштитник грађана је, после сазнања из медија да је у основној школи надомак Јагодине, према тврдњама родитеља детета, учитељица физички повредила једног ученика, по сопственој иницијативи покренуо поступак контроле правилности и законитости рада Основне школе „Јоца Милосављевић“ и Центра за социјални рад из Јагодине, као и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Због постојања могућности угрожавања или повреде права и најбољих интереса детета, Заштитник грађана од Основне школе „Јоца Миленковић“ у Милошеву близу Јагодине тражи да му у року од 15 дана достави детаљан извештај о поступању, мерама и активностима које је школа предузела у овом случају.

Заштитник грађана од јагодинског Центра за социјални рад тражи да му у року од 15 дана достави извештај о томе да ли се породица дечака налази на евиденцији Центра, као и да ли је раније било неких пријава, сазнања или сумњи о евентуалном насиљу над дечаком.

Од ресорног министарства, Заштитник грађана тражи да изврши надзор над радом поменуте школе и да му у истом року достави извештај о поступању, мерама и активностима које је предузело у овом случају.

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) посетио је 24. и 25. јуна 2020. године Окружни затвор у Чачку у циљу системске контроле стања у установи и заштите и унапређења права лица лишених слободе. Извештај о посети са препорукама је достављен Заводу и Управи за извршење кривичних санкција.

Управник Завода је обавестио НПМ да се отпочело са активностима на унапређењу материјалних услова у спаваоницама и тоалетима, као и да ће у наредном периоду, по добијању новчаних средстава, предузети додатне радове како би се свим затвореницима у затвореном одељењу омогућило да бораве у дневном боравку. Након обезбеђивања материјалних средстава предузеће се радње и у циљу изградње посебне просторије за посете са брачним другом, децом или другим блиским лицем. НПМ ће у даљем раду пратити реализацију ових препорука.

У одговору Завода је наведено да су службеници обезбеђења похађали обуку о примени мера принуде, да је унапређено и њихово поступање у вези са спроводом лица лишених слободе и да је у плану обављање систематског прегледа запослених у служби за обезбеђење током 2021. године, што ће зависити од обезбеђивања материјалних средстава за ту намену.

Запослени у Служби за третман, прихватајући препоруку НПМ, спроводиће процедуру додељивања проширених права и погодности, у складу са законом, без обзира на тренутну немогућност коришћења додељеног права, односно погодности која се користе изван завода услед актуелне пандемије. У наредном периоду ће предузети активности на реализацији групног рада кроз радионице на тему превенције злоупотребе психоактивних супстанци, а Завод је изразио и спремност да се у будућем раду, у складу са законом и важећим стандардима, омогући радно ангажовање прекршајно кажњеним и притвореним лицима, уколико буду исказали заинтересованост.

Служба за здравствену заштиту ће у наредном периоду при првом лекарском прегледу лица лишених слободе обављати преглед свих телесних предела без одеће, што ће омогућити откривање евентуалних телесних повреда које могу бити у вези са насилним поступањем према лицу. Уведена је и пракса фотографисања уочених повреда и уцртавања у шему тела, а лекар ће у извештају о утврђеним повредама уносити мишљење о повезаности изјаве лица са насталим повредама. На тај начин служба за здравствену заштиту ће дати велики допринос у борби против злостављања лица лишених слободе. Будући да се ОЗ Чачак изјаснио да ће предузети активности да се обезбеде услуге лекара психијатра, НПМ ће у даљем раду пратити поступање по овој препоруци.
Управа за извршење кривичних санкција је расписала конкурс за пријем у стални радни однос једног радника службе за обезбеђење, радника за алтернативне санкције, а предузимају се активности и ради пријема у стални радни однос лекара и још једног медицинског техничара.

 

Страна 4 од 487