a

Заштитник грађана је мишљења да за остваривање права грађана која проистичу из експропријације коју врши држава, не би требало да буде одлучујуће чињење или нечињење корисника експропријације РБ Колубара (која у конкретном случају јесте, или није поднела пријаву инспекцији), већ Република треба да обезбеди правично - једнако и непристрасно поступање према свим грађанима који су према њој били у истој објективној правној и фактичкој ситуацији.