a

Мишљење Заштитника грађана упућено Јавном предузећу "Србијашуме"  због неправилног поступања приликом закључивања уговора о закупу стана