a

Заштитник грађана упутио је Мишљење са препоруком Министарству за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу ради уједначавања поступања матичних служби у Републици Србији, обезбеђења правне сигурности грађана, као и додатног појашњења поступка одлучивања по захтеву за упис личног имена на језику и правопису националне мањине