a

Право носилаца тужилачке функције, али и интерес свих грађана Републике Србије је да јавни тужиоци и њихови заменици несметано остварују право на струковно удруживање, да  слободно изражавају и износе стручно мишљење, оцењује Заштитник грађана