a

Лекар је законито и правилно поступио када није над пацијентом извршио медицинску интервенцију на коју он није пристао, а која по правилу медицинске науке није била неопходна ради утврђивања чињеница важних за кривични поступак, каже се у Мишљењу Заштитника грађана поводом обраћања Етичког одбора Лекарске коморе Србије