a

Филијала Националне службе за запошљавање у Лесковцу је приликом обраде и бодовања поднетих захтева за доделу субвенције за самозапошљавање незапослених лица у 2010. години за Општину Лебане примењивала критеријуме који нису предвиђени позитивним прописима, нити расписаним Јавним позивом, каже се у Мишљењу Заштитника грађана