a

Multithumb found errors on this page:

Unsupported image type images/stories/nsz leskovac.bmp image/bmp
Unsupported image type images/stories/nsz leskovac.bmp image/bmp

nsz leskovac.bmpФилијала Националне службе за запошљавање у Лесковцу је приликом обраде и бодовања поднетих захтева за доделу субвенције за самозапошљавање незапослених лица у 2010. години за Општину Лебане примењивала критеријуме који нису предвиђени позитивним прописима, нити расписаним Јавним позивом, каже се у Мишљењу Заштитника грађана