a

Скупштина општине Стара Пазова није испунила обавезу у складу са Законом о заштити од буке у животној средини, односно није одредила акустичке зоне, мере забране и ограничења, што је била дужна да учини најкасније годину дана од дана ступања на снагу Правилника о методологији за одређивање акустичких зона, каже се у Мишљењу Заштитника грађана