a

Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине није у законом прописаном року припремило и доставило Влади Републике Србије предлог акта о критеријумима, начину заштите, условима, роковима и поступку за утврђивање статуса енергетски заштићеног купца,  утврдио је Заштитник грађана, а у Мишљењу Влади Републике Србије истакао неопходност доношења акта за поступак утврђивања статуса енергетски заштићеног купца