a

Влада Републике Србије поступиће законито и правилно ако без даљег одлагања, тежећи споразуму са оштећенима, утврди начин решавања нагомиланог проблема исплате пензија грађана са Косова и Метохије, и ефикасним усклађивањем рада органа и организација јавне власти, решење спроведе у дело, наводи се у Мишљењу Заштитника грађана упућено Влади Републике Србије