a

Општинска управа општине Босилеград није предузела све мере како би уредила и утврдила начин коришћења извора са места званог „Пландиште“, у селу Груинци, Босилеград, и није наложила уклањање бетонског корита за које је утврдила да није изграђено у складу са прописима