a

У циљу остваривања сврсисходности поступка, потребно је да се у непосредном разговору са М.М. испита и њен лични однос према околности да је њена мајка осуђивана, и да се на основу сагледавања свих релевантних околности процени испуњеност прописаних услова,каже се у Мишљењу Заштитника грађана  упућеном Министарству унутрашњих послова. Заштитник грађана сматра да ће на овај начин нацлисходније допринети унапређењу заштите загарантованих људских слобода и права и унапређењу рада органа који на основу закона одлучују о правима, обавезама и интересима грађана