a

У Мишљењу Заштитника грађана, које је упућено једном београдском Дому здравља, наводи се да је послодавац дужан да запосленом инвалиду рада обезбеди обављање послова према преосталој радној способности, имајући у виду његово здравствено стање, које због унапређења рада установе ни на који начин не сме бити угрожено