a

Заштитник грађана сматра да Министарство грађевинарства и урбанизма постојећи Правилник о техничким стандардима приступачности мора да усклади са Конвенцијом УН о правима особа са инвалидитетом, Законом о спречавању дискриминације особа с инвалидитетом, другим позитивно правним прописима и међународним стандардима приступачности како би на тај начин особама са инвалидитетом било омогућено несметано остваривање људских и грађанских права