a

Неопходно је да Министарство правде, Министарство унутрашњих послова и Министарство рада, запошљавања и социјалне заштите, без одлагања, на основу принципа утврђених у Општем протоколу, донесу посебне секторске протоколе о поступању у случајевима насиља над женама у породици и у партнерским односима, наводи се у Мишљењу са препорукама Заштитника грађана