a

Потребно је успоставити равнотежу између заштите приватности запослених, са једне стране, и основаног интереса послодавца да се средства за рад која је запосленима ставио на располагање користе наменски, тј. у службене сврхе, наглашено је у Мишљењу Заштитника грађана