a

Законско право Владе Републике Србије да својим одлукама оснива предузећа и друге организације, да им даје на коришћење државно земљиште, зграде, опрему и друга средства за рад и да их финансира из државног буџета праћено је и обавезом активног старања о законитости и правилности рада таквих државних „пројеката“ и остваривању њихових законских обавеза, наглашено је у Мишљењу Заштитника грађана, које је упућено Влади Републике Србије