a

Заштитник грађана у Мишљењу упућеном Министарству правде и државне управе, Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, Министарству здравља и основним и вишим судовима у Београду, Нишу, Новом Саду и Крушевцу указао на потребу коришћења постојећих, посебно опремљених, прилагођених просторија („скрин собе“) и техничких средстава ради заштите детета жртве од додатне виктимизације и трауматизације