a

Мишљење Заштитникa грађана упућено Министарству правде и државне управе о потреби предузимања мера из надлежности овог министарства како би грађанима бошњачке националности било омогућено да у поступцима пред правосудним органима и у управном поступку пред надлежним органима употребљавају свој језик и писмо