a

За решење предвиђено чланом 4. став 1. тачка 3) Предлога уредбе („нарушавање поверења грађана у законитост и стручност рада органа јавне власти“) не налазим неопхoдно утемељење у Уставу и закону, нити га сматрам суштински оправданим. На преостале одредбе Предлога уредбе немам примедби, стоји у Мишљењу Заштитника грађанa упућеном Министарству правде и државне управе.