a

Национална служба за запошљавање, ни у разумном року, а ни касније, није одговорила на притужбу грађанке, која се тицала њених интереса и на коју је изричито тражила одговор, стоји у Мишљењу Заштитника грађана