a

Градски штаб за ванредне ситуације Краљево није утврдио све битне чињенице и околности, чиме је притужиљи ускратио могућност да средствима солидарне помоћи реши стамбени проблем у којем се нашла услед дејства елементарне непогоде, утврдио је Заштитник грађана