a

Мишљење Заштитника грађана у вези са унапређењем рада јавних комуналних предузећа приликом обуставе пружања услуге грађанима који не извршавају своје уговорне обавезе