a

Републичка агенција за становање, у сарадњи са Министарством грађевинарства и урбанизма и локалним самоуправама, треба без одлагања да предузме све мере за развој других програма социјалног становања најугроженијих грађане у Србији, каже се у Мишљењу Заштитника грађана