a

Према Уставу Републике Србије, највишем правном акту у држави, одступања од тајности писама и других средстава комуницирања дозвољена су само на одређено време и на основу одлуке суда, ако су неопходна ради вођења кривичног поступка или заштите безбедности Републике Србије, на начин предвиђен законом, стоји у Мишљењу Заштитника грађана