a

Заштитник грађана упутио је Министарству привреде Мишљење на Нацрт закона о приватизацији