a

Мишљење Заштитника грађана на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о стечају, које је упућено Министарству привреде