a

Право грађана на једнаку заштиту права и правно средство, као и право на имовину свакодневно се повређују због неодговарајућих капацитета Министарства грађевинарства и урбанизма, Одељења за управне послова у области премера и катастра непокретности, стоји  у Мишљењу Заштитника грађана