a

Значајан механизам партиципације младих особа у креирању и спровођењу омладинске политике је активно учешће младих у раду Савета за младе па је неопходно да што већем броју младих буду доступне не само информације о активностима Савета, већ и могућност да у његовом раду учествују, каже се у Мишљењу Заштитника грађана