a

Постојећи начин евидентирања и извештавања саветника за заштиту права пацијената и  Савета за здравље у јединицама локалне самоуправе, не обезбеђује квалитетно праћење остваривања права пацијената и целовит увид у функционисање здравственог система у области поштовања права пацијената, посебно оних група грађана којима су призната посебна права у области здравствене заштите, каже се у Мишљењу са препорукама Заштитника грађана