a

Поводом катастрофалних поплава у Републици Србији Заштитник грађана у сарадњи са Повереником за информације од јавног значаја и заштиту података о личности упутио je Црвеном крсту Републике Србије и другим организацијама, које су укључене у збрињавање угроженог становништва, Мишљење са препоруком ради спречавања штетних последица које проистичу из недовољне обавештености или прекомерне доступности личних података.