a

Органи јавне власти, у свим активностима које се односе на децу, обавезни су да се руководе њиховим најбољим интересима, обезбеде услове за здрав, уравнотежен и правилан раст и развој и у највећој мери штите добробит детета, стоји у Мишљењу Заштитника грађана