a

Поступак по захтевима грађана за накнаду, односно отклањање штете проузроковане елементарним непогодама и расподелу средстава солидарне помоћи која се у ту сврху додељује локалним самоуправама, а оне је као право утврђују грађанима, није у довољној мери правно уређен. То за последицу има мањак правне сигурности и транспарентности, те арбитрерност и правну неједнакост при одлучивању о захтевима на територији Републике Србије, стоји у Мишљењу Заштитника грађана које је упућено Влади Републике Србије.