a

Мишљење Заштиника грађана упућено Републичком геодетском заводу у вези са начином поступања приликом издавања извода из регистра непокретности и уверења о идентификацији катастарских парцела старог и новог премера