a

Министарство науке, просвете и технолошког развоја, Национални савет за високо образовање и Комисија за акредитацију и проверу квалитета, као радно тело које образује тај савет, поступиће правилно и сагласно законом утврђеним задацима ако обезбеде објективну, садржајну и ауторитативну спољашњу контролу рада високошколских установа када оне додељују стручне, академске и научне називе, односно звања, стоји у Мишљењу Заштитника грађана