a

Филијала Пореске управе у Крушевцу и Регионално одељење Пореске управе у Крагујевцу одбили су захтев притужиоца за накнаду трошкова ангажовања стручне правне помоћи у пореском поступку, супротно прописаној обавези органа да сам сноси трошкове поступка, чиме су притужиоца изложили трошковима вођења управног спора, а надлежни суд додатно оптеретили, стоји у Мишљењу Заштитника грађана