a

Неопходно је извршити усаглашавање фактичког стања и података имовине житеља Великог Мокрог Луга у катастру непокретности, односно потребно је извршити обнову премера у делу КО Велики Мокри Луг, каже се у Мишљењу Заштитника грађана, које је упућено Градоначелнику, Скупштини града Београда, Републичком геодетском заводу и Градској општини Звездара у Београду