a

Неопходно је, без одлагања, предузети све потребне мере ради отклањања последица присуства штетних супстанци у зидовима стамбених објеката у Улици Милеве Марић Анштајн у насељу „Др Иван Рибар“ у Београду, стоји у Мишљењу Заштитника грађана, које је упућено Грађевинској дирекцији Србије и надлежним министарствима