a

Успостављање модерне јавнобележничке (нотарске) службе било би успешније да је нотарска служба уведена поступно, да јој није дат екслузивитет за састављање одређене врсте уговора, да је број нотара већи, а цена њихове услуге примереније регулисана, као и да приликом избора нотара није било пропуста који су утицали на легитимност поступка и подједнак третман кандидата, каже се у Мишљењу Заштитника грађана