a

Заштитник грађана је упутио Мишљење Министарству правде и Комори извршитеља у вези са уређивањем висине награда и накнада за рад извршитеља, ради обезбеђивања законитости и правилности њиховог рада, а у интересу заштите професије и јавног интереса.