a

Мишљење Заштитника грађана поводом тензија и испољених неприхватљивих друштвених ставова у вези са планом расељавања нехигијенских ромских насеља